Ülkedeki tüm sorunların muhatabı olan kadınların çözümün de parçası olduklarını görmek zorundasınız!

Yaşamlarımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, tüm ülke hızla yoksullaşırken biz erkeklerden de daha hızla yoksullaştık, haklarımızı savunduğumuz için terörist ilan edildik.

Biliyoruz ki cinsiyetçilikle mücadele, ekonomik sömürüyle, keyfi yönetimle, hukuksuzlukla mücadeleden ayrı değildir.

Taşın, toprağın, havanın, suyun, canlıların korunduğu, ifade özgürlüğünün güvenceye alındığı, anadilimizde eğitim hakkımızın tanındığı, herkes için erişilebilir adaletin tesis edildiği, sorunların tespitinin de çözümün de yerelden, yerelin sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği bir ortak yaşam kurmak istiyoruz.

Eşit ve etkin katılabildiğimiz, denetleyebildiğimiz, laik, özgürlükçü ve demokratik bir yaşam bugünden başlayarak inşa edilmelidir. Bu ilkelerin tek bir tanesinden vazgeçmeyecek, siyasi pazarlık konusu yaptırmayacağız.

Hayatı hepimize zehir eden yöntemlerle yeni ve daha iyi bir hayat kurulması mümkün değil. Hepimizi tüm çeşitliliğimizle eşit ve özgür kabul edecek ve tüm yasa ve kurumları eşitlikçi bir biçimde tanımlayan yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var.

Siyasi Partilere Soruyoruz:

  • Yeni Bir Anayasa Şart! Anayasa başta olmak üzere Siyasi Partiler Kanununu, Seçim Kanunu ve ilgili tüm yasaları eşitlikçi bir biçimde düzenleyecek misiniz?
  • Siyasi Partilerin delegelikten aday listelerine, yerel teşkilatlarından merkez yürütmesine kadar tüm organlarında ve süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeleri yapacak mısınız, siyasi partilerin mevcut kaynaklarının ve hazineden alınan payların eşitliği sağlayacak biçimde kullanılmasını da güvence altına alacak mısınız?
  • Antidemokratik koşullarda hiçbir yasa demokratik olamaz! Anayasa ve tüm yasaların özgürlükçü, çoğulcu, demokratik bir biçimde sözümüzü söyleyebileceğimiz koşullarda yazılmasını sağlayacak mısınız?
  • Katılımımız olmadan alacağınız hiçbir kararı, yapacağınız hiçbir yasayı tanımıyoruz! Tüm yasa ve kurumların yapılma/kurulma süreci, kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yürütülmesini güvence altına alacak mısınız?
  • Eşit temsil, eşit katılım/Parite Yasasını çıkaracak mısınız?
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği/kadın bakanlığı derhal kurulmalıdır! Tabela kurumlar değil, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçmesini sağlayacak etkinlikte kurumsal mekanizmaları hızla ve hemen kuracak mısınız?
  • İstanbul Sözleşmesi’ne derhal yeniden taraf olunmalıdır! Kadınların haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alan uluslararası sözleşmelere taraf olacak, taraf olunan sözleşmeleri etkin bir biçimde uygulayacak mısınız?
  • Kadınlar bütçe yapmayı sizden iyi bilirler! Eşitsizliği ve ayrımcılığı daha da derinleştiren kadın yoksulluğuna çare için de bütçeyi kadınlarla hazırlayacak mısınız?

Anayasa’dan Türk Ceza Kanunu’na, Medeni Kanun’dan Şiddetle Mücadele Kanuna, Eşitlik Komisyonlarından Ombud’a, cinsiyet eşitliğine yönelik bütün yasal düzenlemelerde, sözleşmelerde, mekanizmalarda, bizim mücadelemiz ve emeğimiz var. Bu kazanımlarımızı boşa çıkaracak, geriye götürecek, içini boşaltacak, haklarımızı gasp edecek müdahalelere karşı ne bu mücadeleden vazgeçeriz ne de emeğimizin hiçe sayılmasına izin veririz!

Kadın Koalisyonu
26.02.2022

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …