Browsing Tag

Türk Ceza Kanunu

Haber,

Kadın Örgütlerinden Çocuk İstismarı Düzenlemesine İtiraz

Kadın ve çocuk hakları örgütlerinin görüşü alınmaksızın hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili görüşümüzdür. Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda birçok konuyla ilgili değişikliği öngören yasa tasarısı, ilgili STK’lar ve kamuoyuyla tartışılmaksızın geçen hafta itibariyle TBMM Başkanlığına sunulmuştur.