Browsing Category

Yasamaya Müdahale

Haber, Yasamaya Müdahale,

Sayın Meral Akşener, Anayasa değişikliğine temelden itirazımızı yineliyoruz!

Sayın Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Kadın Koalisyonu olarak iktidarın 9.12.2022 tarihinde Meclis başkanlığına sunduğu Anayasa değişikliğine temelden itirazımızı 24.12 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada belirtmiştik. İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir biçimde tek kişinin iradesiyle imza çeken, Anayasa’yı uygulamayan, yasalarla garanti altına alınan haklarımıza saldıran, kadınların ve LGBTİ+’ların hayatlarını ve haklarını seçim malzemesi yapmaya çalışan bir anlayışın Anayasa yapma girişimlerine asla izin vermemelisiniz. Demokratik bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlükler hiçbir koşulda pazarlık malzemesi de referandum konusu da yapılamaz. Seçime birkaç ay kala, bu ihtimalin de önünü kapatarak kesin bir karşı duruş sergilemenizi beklediğimizi yinelemek isteriz. Mevcut koşullarda ve bu koşulların yaratıcılarıyla herhangi bir Anayasa değişikliğine hayır demenizi ve toplumsal bir sözleşme olan Anayasa’yı seçimin hemen akabinde başta kadın örgütleri olmak üzere hiçbir toplumsal

Haber, Yasamaya Müdahale,

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğine temelden itirazımızı yineliyoruz!

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kadın Koalisyonu olarak iktidarın 9.12.2022 tarihinde Meclis başkanlığına sunduğu Anayasa değişikliğine temelden itirazımızı 24.12 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada belirtmiştik. İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir biçimde tek kişinin iradesiyle imza çeken, Anayasa’yı uygulamayan, yasalarla garanti altına alınan haklarımıza saldıran, kadınların ve LGBTİ+’ların hayatlarını ve haklarını seçim malzemesi yapmaya çalışan bir anlayışın Anayasa yapma girişimlerine asla izin vermemelisiniz. Demokratik bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlükler hiçbir koşulda pazarlık malzemesi de referandum konusu da yapılamaz. Seçime birkaç ay kala, bu ihtimalin de önünü kapatarak kesin bir karşı duruş sergilemenizi beklediğimizi yinelemek isteriz. Mevcut koşullarda ve bu koşulların yaratıcılarıyla herhangi bir Anayasa değişikliğine hayır demenizi ve toplumsal bir sözleşme olan Anayasa’yı seçimin hemen akabinde başta kadın örgütleri olmak üzere hiçbir toplumsal grubu

Yasamaya Müdahale,

Türkiye’de Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerin İnsan Hakları Etkilerine ilişkin Memorandum

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, 27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından hazırladığı Memorandum’u 7 Ekim 2016 tarihinde kendi sitesinde yayınladı. Türkiye’de ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasının bir an önce kaldırılmasını tavsiye eden Komiser’in değerlendirmelerinin yer aldığı ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından tercümesi yapılan Memorandum’u için tıklayınız.

Yasamaya Müdahale,

Kadın Koalisyonu – Kanun Tasarısı Değerlendirmesi

KADIN KOALİSYONU’NUN“POLİS VAZİFE VE SALAHİYETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISINA” İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ Hükümet tarafından 24.11.2014 tarihinde 43 maddelik “Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiştir.Kamuoyunda “İç Güvenlik Yasa Tasarısı” olarak bilinen bu tasarı, insan hakları ve hukuki güvenlik bakımından çok büyük tehlikeler içeren hükümlerle doludur. Mevcut uygulamadan hareketle tasarının, hak ve özgürlüklerimiz açısından ne tür ihlalleri içerdiği ve nelere yol açabileceği aşağıda değerlendirilmiştir. POLİSE KEYFİ “ARAMA” YETKİSİ TANINIYOR. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun (PVSK) 4. Maddesinde yapılması planlanan son değişiklik(1) , 2007 yılında yapılan değişiklikle birlikte “Arama” ve “yakalamaya” dair Anayasa ve Ceza Muhakemeleri Kanununda (CMK) yer alan tüm güvenceleri ortadan

Yasamaya Müdahale,

İç Güvenlik Yasa Tasarısı ile Güvenliğimiz Büyük Tehdit Altında!

Tüm totaliter rejimlerin hedefi, tek lider, tek parti, tek ideolojiye dayanarak her türlü farklılığı baskı altına almak, “kendi ideolojik cennetini” yurttaşların ise neredeyse cehennemini yaratmaktır. Bu hedef doğrultusunda ise, her eleştiri ve itiraz fiziksel/psikolojik baskı yöntemleriyle bastırılır, hukuk dışı diye nitelendirdiğimiz her türlü kolluk faaliyeti, yasal düzenleme kılıfı ile sunulur. Hâlihazırda yapılmak istenen yasal değişiklikler, Türkiye’nin de totaliter bir sisteme doğru hızla gerilemekte olduğunu gösteriyor. Hükümet tarafından TBMM’ye getirilen İç Güvenlik Yasa tasarısı da bunun en büyük adımlarından biridir. İç güvenlikten biz kadınların anladığı, hak ve özgürlüklerin kullanılabildiği, sınırlandırılmadığı ve hukuki güvenceye kavuşturulduğu özgür ve demokratik bir ortamda yaşamak, eşit olmak, kadın olmaktan dolayı bu güvenlikten yoksun bırakılmamak ve güvencesiz kalmamaktır. Bunun için yapılması gereken ise bu yasa tasarısında önerilenlerin tam tersi, Türkiye’de kadınların her

Yasamaya Müdahale,

Kadın Koalisyonu’nun 
“Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na ilişkin değerlendirmesi

Hükümet tarafından 24.11.2014 tarihinde 43 maddelik “Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiştir. Kamuoyunda “İç Güvenlik Yasa Tasarısı” olarak bilinen bu tasarı, insan hakları ve hukuki güvenlik bakımından çok büyük tehlikeler içeren hükümlerle doludur. Mevcut uygulamadan hareketle tasarının, hak ve özgürlüklerimiz açısından ne tür ihlalleri içerdiği ve nelere yol açabileceği aşağıda değerlendirilmiştir. POLİSE KEYFİ “ARAMA” YETKİSİ TANINIYOR. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun (PVSK) 4. Maddesinde yapılması planlanan son değişiklik(1) , 2007 yılında yapılan değişiklikle birlikte “Arama” ve “yakalamaya” dair Anayasa ve Ceza Muhakemeleri Kanununda (CMK) yer alan tüm güvenceleri ortadan kaldırmış olacaktır. Üzerinde değişiklik yapılan PVSK’nın 4. Maddesi, CMK’nın yürürlüğe girmesinin üzerinden iki yıl geçmeden Haziran 2007 tarihinde değiştirilen

Yasamaya Müdahale,

Hükümet, güvenlik reformu kanun tasarısını Meclise sundu. Kime sordu?

KADIN KOALİSYONU SORUYOR: HÜKÜMETİN MECLİSE SUNDUĞU GÜVENLİK YASA TASARISI KİMİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR! Hükümet, güvenlik reformu kanun tasarısını Meclise sundu. Kime sordu? Yeni bir torba yasa daha geliyor. Torbanın neyi içerdiğini, nasıl oluştuğunu ancak Meclis’e geldiğinde ve medyaya yansıdığında öğrenebiliyoruz. Yapılan düzenlemeleri ise yaşamaya zorlanıyoruz. Kimseye sorulmadan, danışılmadan oluşturulan Yargı Paketi TBMM’den geçti. Bu paket, içerdikleriyle kişi hak ve özgürlüklerinin ihlalinin yasal gerekçelerini oluşturmuştur. Demokratik kanun yapma usullerine tamamen aykırı bir yöntemle, kamuoyunun tartışmasına, sivil örgütlerin, uzman kuruluşların görüşlerine başvurulmaksızın bir tasarı hazırlanmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından tepemize indirilmiştir. Güvenlik Reformu olarak sunulan Tasarıyı, bireylerin özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından reform olarak nitelendirmek mümkün değildir. Aksine, ülkeyi baskıcı bir rejime, alacakaranlık kuşağına taşımaktadır. Bu bir güvenlik değil, güvencesizlik yasa tasarısıdır. Yurttaşların özgürlük ve güvenlik haklarını geriye götüren

Yasamaya Müdahale,

Yardım Toplama Kanunu Tasarısı Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Tamamen Göz Ardı Etmektedir

YARDIM TOPLAMA KANUNU TASARI TASLAĞI’NA İLİŞKİN KADIN KOALİSYONU’nun GÖRÜŞLERİ Bu görüşler, 19 Nisan 2013’te görüşe açılan Yardım Toplama Kanunu Tasarısı taslağı üzerinden değil, daha sonra 20 Mayıs 2013 tarihinde dernekler dairesinin internet sitesinde yayınladığı görüşe açılan ilk Tasarı Taslağından daha geniş olarak düzenlenen ancak bu değişikliklerin nasıl yapıldığı konusunda bilgi aktarılmayan Tasarı üzerine verilmiştir.) İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA Sayın Yetkili, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 19 Nisan 2013’te internet sitesinden ilk versiyonunu görüşe açtığı ve daha sonra 20 Mayıs tarihinde ikinci versiyonunu yayınladığı ancak ilgili sivil toplum örgütlerine yaygın bir şekilde iletilmeden ve danışılmadan hazırlanan Yardım Toplama Kanunu Tasarısı toplumsal cinsiyet eşitliğini tamamen göz ardı etmektedir. Bu yaklaşım kadın haklarına ilişkin hem ulusal hem de uluslararası mevzuatı ihlal etmesi nedeniyle son derece kaygı vericidir. Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ile

Yasamaya Müdahale,

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanun metnine erişmek için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm