Bileşenlerimiz


Örgüt Adı Şehir Sosyal Medya Açıklama
17 Mayıs Derneği Ankara info@17mayis.org

17 Mayıs Derneği; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da cinsiyet ifadesi temelli bireysel ya da toplumsal düzeyde yaşanan her türlü ayrımcılıkla mücadele için bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal, eğitsel faaliyetler yaparak aynı zamanda sosyal hizmet, savunuculuk, farkındalık ve insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürüterek eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
29 Ekim Kadınları Derneği Ankara bilgi@29ekimkadinlari.org.tr
 
Adana Barosu Kadın Komisyonu Adana    
Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Koruma Derneği (AKDAM) Adana akdam.adana@yahoo.com
 
Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Adana 01kadinmeclisi@gmail.com
 
Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi Ankara  
Amargi İzmir İzmir izmiramargi@gmail.com  
ANKA Üreten Kadın Derneği Mersin ankauretenkadin@gmail.com
 
2017 yılında Mersin’de kurulan ANKA Üreten Kadın Derneği iş yasamında kadın istihdamının arttırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yürütmekte, Mersin’de sığınmacı kadın ve çocuklarla haklara erişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları da yapıyoruz.
Antakya Kadın Derneği (AKD) Antakya    
Antalya Kadın Danışma Ve Dayanışma Merkezi Antalya antalyakadinmerkezi@gmail.com
 
Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Ankara info@aramizda.org.tr
 
Bağımsız Kadın Derneği Mersin

info@bagimsizkadindernegi.org.tr

Bağımsız Kadın Derneği, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddet, özellikle aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan, kadının yaşamın her alanında var olan ikincil konumunu dönüştürmeyi hedefleyen bağımsız bir kadın kuruluşudur.
Ben Seçerim Derneği İstanbul info@bensecerim.org
Ben Seçerim, temsiliyet ve katılımın her alanında kadınların varlığını, eşitliğini ve etkinliğini arttırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Toplumda, seçilmiş ve atanmış tüm konumlarda, kadınların sayısının arttırılması ve kalıcılıklarını sağlamayı amaçlar.
Bitlis Girişimci Kadın Derneği Bitlis bitlisgirisimcikadindernegi@gmail.com
 
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Bodrum bodrumkadindayanisma@gmail.com
Bodrum kadın dayanışma derneği; patriarka üzerine inşa edilen erkek egemen sisteme karşı politika geliştirmek üzere kurulmuş bir dayanışma ağıdır. kadının yok sayıldığı, kadına karşı düşmanlıkların teşvik edildiği, kadın cinayetleri ile bireyin yok edilebilmesinin meşrulaştırıldığı bir ortamda sistemin tüm bu politikalarına karşı mücadele etmek için bir araya gelinen hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çukurova Şubesi Kadın Grubu Adana cukurova@cydd.org.tr Çukurova Şubemiz 1999’da Adana’da kuruldu.Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı gütmek, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştirerek, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak amaçları çerçevesinden çalışmalar yürütüyoruz.Laik ve Bilimsel Eğitimi savunmak ve Eğitim Desteği vermek önceliklerimiz.
Çanakkale Feminist Platform Çanakkale    
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği İstanbul info@cinselsidddetlemucadele.org
 
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Ankara cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com
 
Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği İstanbul info@cinsiyetesitligipolitikalari.org
Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, platformlar, kamu kurumları ve özel sektöre kurumlarında cinsiyet eşitliğini hedefleyen bir politika ve cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti önlemek üzere mekanizmalar oluşturmaları için danışmanlık yapıyor.
Çocuk Hakları Merkezi Kadın Grubu Ankara    
Defne Belediyesi Kadın Kooperatifi Antakya    
Defne Kalkındırma Kooperatifi Antakya    
Demir Leblebi Kadın Derneği Ankara info@demirleblebi.org
 
Didim Kibele Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Didim    
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Diyarbakır  baro@diyarbakirbarosu.org
 
Diyarbakır Kadın Tohum Kooperatifi Diyarbakır    
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Diyarbakır info@dogunkad.org.tr
2011’de kurulan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), kadınların ekonomik alanda görünürlüğünü sağlamak, kadın istihdamı ve girişimciliğinin geliştirmek ve kadının ekonomik alanda güçlenmesine destek vermek için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.
Engelli Kadın Derneği Ankara engellikadindernegi@gmail.com
 
Erktolia Ankara erktolia@gmail.com
 
Eşit Yaşam Derneği İzmir info@esityasam.org.tr
 
Eşitlik Koalisyonu İnisiyatifi Ankara    
Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu Ankara eeckcg@gmail.com  
Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD) Adana evkad01@gmail.com EVKAD Derneği 1994 yılında kurulmuş olup, görünmeyen ev içi emeğin görünür kılınmasını sağlamaya çalışmanın yanı sıra, kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği , karar alma mekanizmalarda yer alma ve kadına karşı -ev içi şiddetle mücadele etmeye çalışan bir yerel dernektir. Yerel yönetimlerle iş birliğine özen göstermekte, toplumsal kalkınmanın yerelden genele gitmesinin doğru ancak uygulamanın da zorluğunun farkındadır. Ayrıca yerelde tanınan ve bilinen bir dernek olmak bizlere sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Kadın haklarının insan haklarından ayrılmaz bir parçası olduğunun da farkında olarak çalışmalarımıza imkanlarımız ölçüsünde devam etmekteyiz. Yönetim kurulumuz beş kadından oluşmaktadır.
Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Emek Sensin Derneği Trabzon emeksensin61@gmail.com  
Femin Art Trabzon kadin-sanat@hotmail.com
 
Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor) İstanbul info@filmmor.com
 
Günebakan Kadın Derneği Mersin gunebakankd@hotmail.com
 
İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu Ankara posta@ihd.org.tr  
İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi İzmir   2001 yılında kurulduktan sonra bir süre kooperatif olarak devam ettik ancak artık insiyatf olarak, İnsan ticareti, kadına yönelik şiddet, aile ve özel alan ile beden politikaları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. En temel prensibimiz feminizmin temel meseleleri konusında kendi hayatlarımızı da dikkate alarak özgün politikalar üremek.
İzmir BEKEV (Buca Ev kadınları Kültür ve Dayanışma) İzmir      
İzmir ÇEKEV (Çiğli Ev Kadınları Kültür Evi) İzmir cekevster@gmail.com
 
İzmir Kadın Dayanışma Derneği İzmir kadindayanisma@gmail.com
İzmir Kadın Dayanışma Derneği, kadına yönelik şiddete karşı danışma/dayanışma çalışmalarını yürütürken bunun yanında kadınların, toplumsal hayatın her alanında yaşadığı, toplumsal cinsiyet rollerinin de kaynaklık ettiği her türlü ayrımcılığa karşı sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda kadınlar arası dayanışma, danışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kuruldu.
İzmir Karabağlar Kent Konseyi Şiddetle Mücadele Çalışma Grubu İzmir    
İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu İzmir    
KA-DER Adana Şubesi Adana kaderadana01@gmail.com Ka.der ayrımcılığın her türüne karşı olarak, tüm siyasi partilere eşit mesafede duran, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm politika ve programlara yerleşmesi için çalışan bir dernektir. Adana Ka.der şube genel merkezle ortak paydada çalışarak bu ilkeleri Adana’da oluşması için çalışır.
KA-DER Ankara Şubesi Ankara ka.der@kaderankara.org.tr
 
Ka.Der Ankara kadınların, ulusal ve yerel karar alma mekanizmalarına katılımlarını ve temsillerini desteklemek amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda lobicilik, savunuculuk, siyasal katılım konusunda pek çok eğitim, yerel ve ulusal seviyede izleme faaliyeti gerçekleştirmiş ve arşiv niteliğinde yayınlar hazırlamıştır. Ka.Der Ankara2002 yılından bu yana Kadın Koalisyonu’nun sekreterya görevini yürütmektedir. Yine 2004 yılında inisiyatif alarak oluşturduğu Avrupa Kadın Lobisi Türkiye’nin sekreterya görevini 2004-2017 yılları arasında sürdürmüştür.
KA-DER Genel Merkezi İstanbul kader@ka-der.org.tr
 
Kadın Çalışmaları Derneği Ankara info@kadincalismalari.org.tr
 
Kadın Dayanışma Vakfı Ankara bilgi@kadindayanismavakfi.org.tr
 
Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD) Ankara kadinegitimveistihdamdernegi@gmail.com
 
 
Kadın Emeği Derneği Antakya    
Kadın Emeği Kolektifi Mersin kadinemegi33@gmail.com
 
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) İstanbul kedv@kedv.org.tr
 
Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED) Trabzon    
Kadın Hakları Geliştirme ve Dayanışma Derneği Antakya    
Kadın Yazarlar Derneği İzmir kadinyazarlardernegi@gmail.com  
Kadın Zamanı Derneği  İstanbul info@kadinzamani.org
 
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) İstanbul newways@wwhr.org  
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ankara    
Kadınlar İçin Eşitlik ve Adalet Grubu Ankara 0312 468 84 60  
Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) Adana    
Kadınlarla Dayanışma Vakfı İstanbul info@kadav.org.tr
kadinlarladayanisma@gmail.com
 
Kahraman Kadınlar Derneği Kooperatifi Kahramanmaraş  
Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği Kahramanmaraş  
Kahramanmaraş Kadın Platformu Kahramanmaraş    
KAMER Adıyaman Adıyaman    
KAMER Ağrı Ağrı    
KAMER Batman Batman    
KAMER Bingöl Bingöl    
KAMER Bitlis Bitlis    
KAMER Elazığ Elazığ    
KAMER Erzurum Erzurum    
KAMER Gaziantep Gaziantep    
KAMER Hakkari Hakkari    
KAMER Iğdır Iğdır    
KAMER Kars Kars    
KAMER Kızıltepe Kızıltepe    
KAMER Mardin Mardin    
KAMER Muş Muş    
KAMER Siirt Siirt    
KAMER Şanlıurfa Şanlıurfa    
KAMER Şırnak Şırnak    
KAMER Tunceli Tunceli    
Diyarbakır KAMER Diyarbakır d.kamervakfi@gmail.com
 
KAMER Van Van    
Kaos GL Kadın Grubu Ankara bilgi@kaosgldernegi.org  
Karaburun Kadın Platformu İzmir    
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği Trabzon karkada.der@gmail.com  
Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Erzincan    
Kepez Özgür Kadın Dayanışması Çanakkale    
Kırmızı Biber Derneği İstanbul info@kirmizibiberdernegi.org
 
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara info@kirmizisemsiye.org
 
Lider Kadın Derneği Mardin    
Lider Kadın Derneği Diyarbakır Temsilciliği Diyarbakır    
Lider Kadın Derneği Van Temsilciliği Van    
Mersin 7 Renk LGBT Mersin 7renkmersinlgbt@gmail.com
 
Mersin Barosu Kadın Komisyonu Mersin    
Meryem Kadın Kooperatifi Adana    
Mimoza Kadın Derneği  Mersin mimozakadindernegi.33@gmail.com
 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı İstanbul morcati@morcati.org.tr
 
Mor Dayanışma Antakya bilgi@mordayanisma.org
 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Bursa morsalkimdernegi@hotmail.com
 
Muğla Emek Benim Kadın Derneği Muğla mebkad48@gmail.com  
Muğla Kadın Dayanışma Grubu Muğla    
Muğla KARYA Kadın Derneği Muğla karyalikadinlar@gmail.com  
Muğla Kent Konseyi Kadın Meclisi Muğla    
Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği Trabzon    
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Ordu orkaguder@gmail.com
 
Patiska – Yaşlılıkta Kadın ve Teknoloji Platformu Ordu  
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği Ankara bilgi@pembehayat.org 
 
 
Rosa Kadın Derneği Diyarbakır info@rosakadindernegi.org
 
 
S.S. Ankara Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Koop. Mamak Dikiş Atölyesi Diyarbakır zeytindalikadinkooperatifi@gmail.com
 
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Antakya samandagkadindayanisma@hotmail.com  
Selis Emekçileri Diyarbakır    
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara info@shuder.org 
 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, üniversitelerin sosyal hizmet lisans bölümü mezunu olan Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacıların üye olabildikleri bir meslek kuruluşudur.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şube Kadın Komisyonu İstanbul    
Söz Kadın Derneği (SÖZKAD) Gaziantep    
Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi Adana    
Türk Kadınlar Birliği Adıyaman Şubesi Adıyaman    
Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi Bayraklı    
Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Bilecik    
Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi Çanakkale  
Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi Ankara turkkadinlarbirligigm@gmail.com
 
Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Kahramanmaraş  
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Kayseri  
Türk Kadınlar Birliği Lüleburgaz Şubesi Lüleburgaz    
Van Kadın Derneği (VAKAD) Emekçileri Van    
Van Star Kadın Derneği Van strkdn65@gmail.com
 
Yaka Koop Van yaka.koop@gmail.com
 
Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği Şanlıurfa yasam_evi@hotmail.com