Bileşenlerimiz

Örgüt Adı Şehir Sosyal Medya Açıklama
Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Adana 01kadinmeclisi@gmail.com
 
AKDAM Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Koruma Derneği Adana akdam.adana@yahoo.com

AKDAM, 1998 yılında bir avuç kadın tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, farkındalık yaratmak gibi düşüncelerle kuruldu.

Patriyarkanın eril şiddetini tanıtabilmek, sivil toplum örgütleriyle bu konuda dayanışabilmek ve etkin mücadelede edebilmek, gerektiğinde bu alanda eğitimler vermek kuruluşunun diğer amaçlarındandır.

Çalışmalarını yerel, bölgesel ve ulusal alanda sürdüren AKDAM yürüttüğü projelerle daha çok kadına ulaşmayı amaçlamaktadır.

“Kadının beyanı esastır” ilkesiyle Merkez’de hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri vermeye çalışan AKDAM bu desteği gönüllülük esasıyla yerine getirir.

Bir diğer ilkesi yereldeki sorunları ulusal platformlara taşımaya, paylaşmaya ve çözüm üretmeye çalışırken “kadın bakış açısı”ndan ve feminist ilkelerden uzak kalmamaya özen göstermektir.

Yaşamın her alanında kadın politikaları geliştirmede, kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesinde, bu ayrımcılığın sorgulanmasında çalışmalar sürdüren AKDAM bağış ve aidat geliri ile ayakta durmaya çalışıyor.

Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi Ankara  
Amargi İzmir İzmir izmiramargi@gmail.com  
ANKA Üreten Kadın Derneği Mersin ankauretenkadin@gmail.com
 
2017 yılında Mersin’de kurulan ANKA Üreten Kadın Derneği iş yasamında kadın istihdamının arttırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yürütmekte, Mersin’de sığınmacı kadın ve çocuklarla haklara erişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları da yapıyoruz.
Antakya Kadın Derneği (AKD) Antakya    
Antalya Kadın Danışma Ve Dayanışma Merkezi Antalya antalyakadinmerkezi@gmail.com
 
Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Ankara info@aramizda.org.tr
 
Bağımsız Kadın Derneği Mersin

info@bagimsizkadindernegi.org.tr

 
Başkent Kadın Platformu Ankara    
Bitlis Girişimci Kadın Derneği Bitlis bitlisgirisimcikadindernegi@gmail.com
 
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Bodrum bodrumkadindayanisma@gmail.com
Bodrum kadın dayanışma derneği; patriarka üzerine inşa edilen erkek egemen sisteme karşı politika geliştirmek üzere kurulmuş bir dayanışma ağıdır. kadının yok sayıldığı, kadına karşı düşmanlıkların teşvik edildiği, kadın cinayetleri ile bireyin yok edilebilmesinin meşrulaştırıldığı bir ortamda sistemin tüm bu politikalarına karşı mücadele etmek için bir araya gelinen hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çukurova Şubesi Kadın Grubu Adana cukurova@cydd.org.tr Çukurova Şubemiz 1999’da Adana’da kuruldu.Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı gütmek, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştirerek, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak amaçları çerçevesinden çalışmalar yürütüyoruz.Laik ve Bilimsel Eğitimi savunmak ve Eğitim Desteği vermek önceliklerimiz.
Çalışma Grubu / Diyarbakır Diyarbakır    
Çalışma Grubu / İzmir İzmir    
Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Derneği – Kadın Danışma Merkezi Çanakkale elder17kdm@gmail.com elderkadinmerkezi@gmail.com
 
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği İstanbul info@cinselsidddetlemucadele.org
 
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Ankara cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com
2011 yılında kurulan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Türkiye’de cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin, etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi adına aktif çalışan bir örgüttür. Cinsiyet eşitliği ile ilişkili çeşitli alanlarda, kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren uzman kişilerden oluşan CEİD, Türkiye’de cinsiyet eşitliğine yönelik kamu politikalarının geliştirilmesini sağlamak, var olan politikaların etkinliğini ve yaygınlığını arttırmak ve böylece toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme çalışmaları yapan CEİD sırasıyla; “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi”, “Türkiye’de Hak Temelli İzleme: Sivil İzleme İnisiyatiflerinin Haritalanması ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi”, “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” ve UN Women ile birlikte “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Projesi’ni başarıyla tamamlamıştır. Son olarak, Ocak 2020’de Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve kısa adı CEİD-İzler olan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesinin ikinci fazına başlam
Çocuk Hakları Merkezi Kadın Grubu Ankara    
Defne Belediyesi Kadın Kooperatifi Antakya    
Defne Kalkındırma Kooperatifi Antakya    
Demir Leblebi Kadın Derneği Ankara info@demirleblebi.org
 
Didim Kibele Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Didim    
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Diyarbakır  baro@diyarbakirbarosu.org
 
Diyarbakır Kadın Tohum Kooperatifi Diyarbakır    
Diyarbakır KAMER Diyarbakır d.kamervakfi@gmail.com
 
Engelli Kadın Derneği Ankara engellikadindernegi@gmail.com
 
Erktolia Ankara erktolia@gmail.com
Türkiye gündemindeki kişi ya da grupları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden hedef alarak; bu kimliklere karşı herhangi bir şiddet türünü içeren, aşağılayan, ayrımcılık yapan, yok sayan, ötekileştiren, marjinalleştiren, insan haklarına müdahalede bulunan söylem, içerik ve bunların sonucu dayatılan yaptırımlarla mücadele eden, proaktif bir gönüllülük platformudur. Yoğunlukla söylem ve içerik, yani dil üzerinden eylemlilik gösteren erktolia; cinsiyetçi, ayrımcı, aşağılayıcı, küçümseyen, ötekileştiren, marjinalleştiren, şiddet içeren dili ifşa edip, dönüştürerek, oluşumumuza da adını veren “erk” in hegemonik baskısıyla mücadele etmeyi amaçlar. Sitemizde yer alan her metin aynı zamanda bir eylemdir ve bu eylemlerin başarıya ulaşması ancak siz destekçilerimizin katılımıyla yaratılan kamuoyu sayesinde mümkün olmaktadır.
Eşit Yaşam Derneği İzmir info@esityasam.org.tr
 
Eşitlik Koalisyonu İnisiyatifi Ankara    
Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu Ankara eeckcg@gmail.com  
Eveksenli Çalışan Kadınlar Emek Sensin Derneği Trabzon emeksensin61@gmail.com  
EVKAD Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Adana evkad01@gmail.com EVKAD Derneği 1994 yılında kurulmuş olup, görünmeyen ev içi emeğin görünür kılınmasını sağlamaya çalışmanın yanı sıra, kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği , karar alma mekanizmalarda yer alma ve kadına karşı -ev içi şiddetle mücadele etmeye çalışan bir yerel dernektir. Yerel yönetimlerle iş birliğine özen göstermekte, toplumsal kalkınmanın yerelden genele gitmesinin doğru ancak uygulamanın da zorluğunun farkındadır. Ayrıca yerelde tanınan ve bilinen bir dernek olmak bizlere sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Kadın haklarının insan haklarından ayrılmaz bir parçası olduğunun da farkında olarak çalışmalarımıza imkanlarımız ölçüsünde devam etmekteyiz. Yönetim kurulumuz 5 kadından oluşmaktadır.
Femin Art Trabzon kadin-sanat@hotmail.com
 
Filmmor İstanbul info@filmmor.com
 
Günebakan Kadın Derneği Mersin gunebakankd@hotmail.com
 
İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu Ankara posta@ihd.org.tr  
İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi İzmir   2001 yılında kurulduktan sonra bir süre kooperatif olarak devam ettik ancak artık insiyatf olarak, İnsan ticareti, kadına yönelik şiddet, aile ve özel alan ile beden politikaları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. En temel prensibimiz feminizmin temel meseleleri konusında kendi hayatlarımızı da dikkate alarak özgün politikalar üremek.
İzmir BEKEV (Buca Ev kadınları Kültür ve Dayanışma) İzmir     Buca yerelinde faaliyet gösteren bir kadın örgütüdür. Resmi kuruluşu 2006 olsa da çalışmalarımız 2004 yılının 8 Mart’ına hazırlıkla başlamıştır. O yıl yapılan etkinliğe 500’den fazla kadın katılmış, sonrasında dernek olma süreci başlatılmıştır. Bu süreçte yer sorunu, ekonomik yetersizliklerin yanı sıra siyasetin kadın işi olmadığı, kadının iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ev kadını olduğu düşüncesinin yaygın olması, kadınların yan yana gelmelerinin ve örgütlenmelerinin önündeki en yakıcı sorunlardır. Amacımız daha çok kadınla bir araya gelmek, kadınların kendi haklarına ve sorunlarına sahip çıkmalarını sağlamaktır. Yönetim, denetim ve karar mekanizmalarında daha fazla yer alarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Her ne kadar, Buca yerelinde semt çalışmaları yapsak da, genel olarak kendimizi Dünya kadın hareketinin, Avrupa kadın hareketinin özelde Türkiye kadın hareketinin ve de İzmir kadın hareketinin bir parçası olarak görüyoruz.
Başka bir deyimle, giderek İzmir’de ve yurtta yeşeren, dal budak salan bağımsız bir emekçi kadın hareketinin Buca EVKA-1 de sadece bir dalıyız. Her geçen gün güçlenen dünya kadın hareketinin birlikteliğinden yanayız.
İzmir ÇEKEV (Çiğli Ev Kadınları Kültür Evi) İzmir cekevster@gmail.com
 
İzmir Kadın Dayanışma Derneği İzmir    
İzmir Karabağlar Kent Konseyi Şiddetle Mücadele Çalışma Grubu İzmir    
İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi TCE Çalışma Grubu İzmir    
KA-DER Adana Şubesi Adana kaderadana01@gmail.com  
KA-DER Ankara Şubesi Ankara ka.der@kaderankara.org.tr
 
Ka.Der Ankara kadınların, ulusal ve yerel karar alma mekanizmalarına katılımlarını ve temsillerini desteklemek amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda lobicilik, savunuculuk, siyasal katılım konusunda pek çok eğitim, yerel ve ulusal seviyede izleme faaliyeti gerçekleştirmiş ve arşiv niteliğinde yayınlar hazırlamıştır. Ka.Der Ankara2002 yılından bu yana Kadın Koalisyonu’nun sekreterya görevini yürütmektedir. Yine 2004 yılında inisiyatif alarak oluşturduğu Avrupa Kadın Lobisi Türkiye’nin sekreterya görevini 2004-2017 yılları arasında sürdürmüştür.
KA-DER Genel Merkezi İstanbul kader@ka-der.org.tr
 
Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED) Trabzon    
Kadın Çalışmaları Derneği Ankara info@kadincalismalari.org.tr
 
Kadın Dayanışma Vakfı Ankara bilgi@kadindayanismavakfi.org.tr
 
Kadın Dernekleri Federasyonu Ankara tkdfederasyon@gmail.com
 
Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği (KEİD) Ankara kadinegitimveistihdamdernegi@gmail.com
 
 
Kadın Emeği Derneği Antakya    
Kadın Emeği Kolektifi Mersin kadinemegi33@gmail.com
 
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) İstanbul kedv@kedv.org.tr
 
Kadın Hakları Geliştirme ve Dayanışma Derneği Antakya    
Kadın Koalisyonu / Çalışma Grubu Adana    
Kadın Koalisyonu / Çalışma Grubu Ankara    
Kadın Koalisyonu / Çalışma Grubu İstanbul    
Kadın Koalisyonu Çalışma Grubu Antalya    
Kadın Partisi İstanbul kadinpartisi@kadinpartisi.org.tr
 
Kadın Yazarlar Derneği İzmir kadinyazarlardernegi@gmail.com  
Kadın Zamanı Derneği  İstanbul info@kadinzamani.org
 
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği İstanbul newways@wwhr.org  
Kadınlar İçin Eşitlik ve Adalet Grubu Ankara 0312 468 84 60  
Kadınlarla Dayanışma Vakfı İstanbul info@kadav.org.tr
kadinlarladayanisma@gmail.com
 
Kahraman Kadınlar Derneği Kooperatifi Kahramanmaraş  
Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği Kahramanmaraş  
Kaos GL Kadın Grubu Ankara bilgi@kaosgldernegi.org  
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği Trabzon karkada.der@gmail.com  
Kepez Özgür Kadın Dayanışması Çanakkale    
Kırmızı Biber Derneği İstanbul info@kirmizibiberdernegi.org
 
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara info@kirmizisemsiye.org
 
Mavigöl Kadın Derneği Van mavigolkadin@hotmail.com  
Mersin 7 Renk LGBT Mersin 7renkmersinlgbt@gmail.com
 
Mimoza Kadın Derneği  Mersin mimozakadindernegi.33@gmail.com
 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı İstanbul morcati@morcati.org.tr
 
Mor Dayanışma Antakya bilgi@mordayanisma.org
 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Bursa morsalkimdernegi@hotmail.com
 
Muğla Emek Benim Kadın Derneği Muğla mebkad48@gmail.com  
Muğla KARYA Kadın Derneği Muğla karyalikadinlar@gmail.com  
Muğla Kent Konseyi Kadın Meclisi Muğla    
Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği Trabzon    
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Ordu orkaguder@gmail.com
 
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği Ankara bilgi@pembehayat.org 
 
 
Rosa Kadın Derneği Diyarbakır info@rosakadindernegi.org
 
 
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Antakya samandagkadindayanisma@hotmail.com  
SEKAD – Seyhan Kadın-Çocuk Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği Adana sekad2011@gmail.com 2011 yılında kurulan SEKAD, Kadınların siyasi,ekonomik ve kültürel statüsünün yükselmesine, yaşlı, kimsesiz, özürlü veya her türlü şiddete maruz kalmış kadınlara gereken destek ve yönlendirmeyi yapılmasına, göç mağduru, sokakta yaşayan, çalışan çocukları eğitimleri yaşam koşullarının düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına odaklanmaktadır.
Selis Emekçileri Diyarbakır    
Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)  İstanbul bilgi@sosyaldayanismaagi.com
 
TKB (Türk Kadınlar Birliği) Adana Şubesi Adana    
Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu (TOCH) Adana tochcg@gmail.com
 
 
Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi Çanakkale    
Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi Ankara turkkadinlarbirligigm@gmail.com
 
Van Kadın Derneği (VAKAD) Emekçileri Van    
Van Star Kadın Derneği Van strkdn65@gmail.com
 
Yaka Koop Van yaka.koop@gmail.com
 
Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği Şanlıurfa yasam_evi@hotmail.com
 
Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Antakya yesilpinarkadinlaridernegi@hotmail.com