Kimiz?

Kadın Koalisyonu, adı üstünde, bir koalisyon.

Yani, güç birliği. 

Türkiye’nin dört bir yanından, birbirlerine benzeyen ve hiç benzemeyen pek çok örgüt güçlerini birleştirmek için bir araya geldi, koalisyonu oluşturdu.

Bileşenlerin birbirlerinden farklı çalışma alanları, farklı düşünceleri, farklı yöntemleri var; yani geniş bir bilgi ve deneyim birikimi. Biz bu birikimi hepimizin yararlanabileceği bir kaynağa dönüştürdük ve ortak bir hedefe yönelttik: Yerel siyaset.

Bizim düşüncemize göre yerel siyasete katılım seçme ve seçilme haklarının kullanımıyla sınırlı değil; belediye hizmetlerinin cinsiyet eşitliğini gözetmesi, kadınların ve LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramamaları ve eşit hemşehriler haline gelmeleri için her türlü katılım kanalını zorlamak ve yenilerini yaratmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin belediyelerle sınırlı kalmaması, kamu idaresini de kapsaması gerektiğini biliyoruz- yerel idareler pek çok durumda merkezi olandan daha erişilebilir, sesimizi duymaya daha açık.

Şunu da biliyoruz: “yerel” o kadar da yerel değil, “küçük ölçek” o kadar küçük değil! Ulusal ve yerel siyaset de uluslararası alan da birbirlerine sıkı sıkıya bağlılar. Nasıl evimizde yaşadığımız şiddetle patriyarka arasında bağ varsa, belediye yardımlarına muhtaç duruma düşen kadınların sayılarının artması ile dünya ekonomisi ve ulusal ekonomi politikası arasında da var. 

Siyasal katılım hem bir araç, eşitlik mücadelesinin aracı, hem de amaç. Çünkü biliyoruz ki siyaset, özgürleştirir. Bakmayın siyasetin kirliliği hakkında söylenenlere, şöyle kuvvetli bir rüzgar estirdiğimizde, ne kir kalıyor ne bir şey. Biz katılmadıkça, uzak durdukça kirleniyor siyaset.

Koalisyon, bir yatay ilişkiler ağı. Bir merkezi, delegeleri, temsil sistemleri… yok. Mümkün olduğunca sık bir araya gelmeye çalışıyoruz, kimi zaman hep birlikte, kimi zaman bölgesel. Birlikte yapacağımız işlere birlikte karar veriyoruz, her bir iş için farklı gönüllü ekipleri oluşturuyoruz ve o ekipleri asla yalnız bırakmıyoruz.

Yaptığımız çalışmaları birlikte değerlendiriyoruz, başarıları birlikte kutlayıp beceremediklerimizi yeniden denemek için birbirimizden güç alıyoruz. Yol arkadaşlığı bu değil midir?


Bileşenlerimiz