Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele ediyoruz. Bu mücadele kapsamında, belediyelerin çalışmalarını kadın örgütleriyle izliyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz izleme çalışmaları bize gösteriyor ki; kadın örgütleri olarak sabırla, belediyelerin daha eşitlikçi politikaları hayata geçirmesi için; fon yaratımından gönüllü desteğine kadar tüm enerjimizi ortaya koyup bilgi, birikim ve ağlarımızı seferber etsek de hak ettiklerimizin çok çok gerisindeyiz.

Üstelik, en büyük çabayı da toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi olmayan belediye yöneticilerinin bu meseleyi kavramasını sağlamak için veriyoruz. İyi bir çalışma ortaklığı yakaladığımız yöneticilerin yeniden adaylaştırılması ya da olumsuz deneyimlerle karşılaştıklarımızın adaylaştırılmaması konusunda belirleyici olabileceğimiz kanallar yok.

Siyasi partilerin merkezi aday belirleme süreçlerini benimsemesi, kayyum uygulamaları ile merkezi yönetimin vesayetini sürekli olarak belediyeler üzerinde hissettirmesi bizi en temel demokratik işleyişlerden uzaklaştırırken iyi niyet temennilerinde bulunmak istemiyoruz.
Kötünün iyisini değil hakkımız olanı istiyoruz.

Bu sebeple tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz; biz sizlerin yapmadığı denetimi, yöneticilerini belirlediğiniz belediyelerde yaptık, sonuçlarını da sizinle paylaşıyoruz. Buyurun kendinizi buna göre değerlendirin. Eğer eşitlikten bahsetmek istiyorsanız size bir yol haritası sunuyoruz, alın bunu seçim programlarınızda kullanın…

Eşit temsil ve eşit katılımın seçim programlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin somut adımlarının belediyelerinizde hayata geçmesi ve takibinin güvencesini verin!

Kadınların kendi hayatlarından yola çıkarak yıllardır mücadelesini verdikleri eşit yurttaş olma talebinin somut adımlarını seçim programınızda açıklayın!

Belediye yönetimlerinde kadınlar yok denecek kadar az. Az kadın sistematik olarak dışlanan kadın demektir. Bu aldatmacayı kabul etmeyeceğiz. Belediye başkanlıklarında, belediye meclislerinde cüzi sayıda kadın değil, tam eşitliği sağlayın!

Belediyeler, yetki ve sorumluluk alanında yaşayan tek bir yurttaşı, toplumsal grubu dışarda ve geride bırakamaz. Herkesi içermek için herkesin sesine kulak verin; dili, dini, etnik, cinsel kimliği, yaşam biçimi, koşulları çeşitli grupların katılımını güvence altına alın!

Kadınları ve kadınların meselelerini içermeden demokratik bir seçim sürecinden söz edilemez! Bu nedenle kadın örgütlerini muhatap alın!

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kararlı bir siyasi irade gerektirir; bu iradeyi gösterin!

Kadın örgütleri olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılanların ve yapılmayanların takipçisi olacağız!

Kadın Koalisyonu
18.12.2023

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …

KADINLARIN DENEYİMLERİ DIŞLANARAK 
KADINLARIN HAKLARINA DAİR YOL HARİTASI OLUŞTURULAMAZ!

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Türkiye Adalet Akademisi’nin ortak olduğu “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile …