Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık!

2002 yılından beri var olan Kadın Koalisyonu; bir merkezi, delegeleri ve temsil sistemi olmayan, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın örgütlenmelerinin biraraya gelmesinden doğan bir güçbirliği. Bu güçbirliğiyle, hem ulusal hem de yerel siyasete müdahale ediyor, kendi sözümüzü söylüyoruz. Siyasete katılımın yalnızca seçme ve seçilme hakkından ibaret olmadığını, karar alma ve politika oluşturma süreçlerine aktif katılım sağlamanın şart olduğunu biliyoruz. Belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmesi ve kadınların eşit hemşehriler haline gelmeleri için yürüttüğümüz mücadele kapsamında, 2003’ten beri belediyeleri izliyoruz.

İzlemeyi uzmanlar ya da yalnızca akademisyenlerin yapabileceği teknik bir iş olarak değil, doğrudan o hizmetlerin kullanıcısı olan, birbirinden farklı örgütlerden politikanın öznesi kadınların her aşamadaki geniş kolektif katılımıyla gerçekleşen bir politik süreç olarak görüyoruz. Bu yolla kadınlar yalnızca danışılan, görüşlerine ya da ilişki ağlarına başvurulan “yardımcılar” değil, yaşadıkları yerde politika yapımının her aşamasını gerçekleştirenler olmaktadır.

Bu raporun dayandığı izleme çalışmamızın hazırlık sürecine 2021 yılında başladık, bilgi edinme ve analizini 2022 yılında yaparak tamamladık. Bu çalışmayı Türkiye’nin farklı bölgelerinden 19 kadın örgütü olarak yürüttük. Her bir örgüt kendi bulunduğu il, ilçe ve büyükşehir belediyesini izledi. Aynı zamanda dayanışma içinde oldukları kadınların yaşadığı bazı il ve ilçelerin izlenmesinde gönüllü oldular. Böylece 41 belediyeyle görüşme talebinde bulunuldu geri dönüş alınabilen 29 belediye izlendi.

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporunun tamamını okumak için tıklayın.

Raporun özeti için tıklayın.

İzlemenin sonuçlarını harita üzerinde görmek ve karşılaştırmak için tıklayın.

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

KADINLARIN DENEYİMLERİ DIŞLANARAK 
KADINLARIN HAKLARINA DAİR YOL HARİTASI OLUŞTURULAMAZ!

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Türkiye Adalet Akademisi’nin ortak olduğu “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile …