Kadınları yok sayan ittifakları biz de yok sayıyoruz!

Yaşamaya ve yaşamı herkes için mümkün kılmaya çalıştığımız, dişimizle tırnağımızla mücadele ettiğimiz afet günlerinde, görevini yapmayan iktidar, kendi varlığını, kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu yaparak devam ettirmeye çalışıyor.

Kadınlara yönelik şiddetin sonlandırılmasına dair düzenlemeleri içeren, kadın örgütlerinin yıllardır verdiği mücadele ile yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun, seçim ittifaklarının belirleyici unsuru oldu.

Kadınların yaşam teminatı olan 6284’ü pazarlık konusu yapma cüreti gösteren bir iktidarın halkına yapabileceği kötülüklerin bir sınırı var mıdır?

Daha önce İstanbul Sözleşmesi’ni pazarlık konusu yapan iktidar şimdi de 6284 sayılı yasayı değiştirmeyi vaat ederek kadın düşmanlığında ortaklaşan bir cephe kurdu. Bu bağnaz ve patriyarkal ittifaka cevabı, yok saydıkları kadınlar verecek!

Çünkü biz VAZGEÇMİYORUZ!
Yüzyıllara dayanan mücadelemizi devam ettiriyoruz!
Kadınlar, kazandıkları hakları koruyacak, bunun karşısında duran bütün zihniyetler bir bir yıkılacak!

Yaşam hakkımızı pazarlık konusu yapanlardan hesap soracağız!

Kadın Koalisyonu
26.03.2023

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …