Sözümüze, Oyumuza Sahip Çıkıyoruz!

Seçme ve seçilme hakkımızı tam olarak kullanabilmemiz ancak demokratik, eşit, güvenli ve şeffaf bir seçim süreci ile mümkündür! Seçim öncesinde adayların belirlenmesi aşamasında eşitliğe aykırı, anti demokratik uygulamalara maruz bırakılan kadınlar, oy kullanma ve sayım aşamasında da katılımı dışlayan engellerle karşı karşıyadır. Deprem bölgesindeki kadınlar, çadırların ve konteynırların ikametgâh olarak gösterilememesinden ötürü oy kullanamama riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca afet bölgesindeki illerinden ayrılmak zorunda kalan yurttaşlar, oy kullanmak için yıkılmış evlerinin olduğu yerlere gitmeye yönlendirilmektedir. Depremde mağdur olan yurttaşlar, seçme hakkını kullanamamak ya da ikincil bir travma ile karşılaşmak arasında bir seçime zorlanıyor.

Yatağa bağlı tüm seçmenlerin seyyar sandıkta oy kullanması için yapılması gereken işlemler, deprem bölgesinde yapılmamış, il veya ilçe merkezinde ikâmet etme gerekliliği, deprem bölgesindeki yatağa bağlı seçmenler için oy kullanmayı neredeyse imkânsız hale getirmiştir. 11 ilde toplam 14 milyon insan depremden doğrudan etkilenmiştir. Bunların sadece yaklaşık 133 bini seçmen kaydını güncellemiştir ancak geri kalan yurttaşların durumu bilinmemektedir. YSK il içerisinde oy kullanımını kolaylaştırmak için sandık değişimi yapmaktayken, esas büyük göçün olduğu iller arasında böyle bir olanak getirmemiştir.

Kadınların siyasete her koşulda eşit, adil ve hak temelli bir düzlemde katılımının sağlanması için tüm karar alma süreçlerine katılımın öneminin altını çizerek Türkiye’nin her tarafındaki kadınları oy kullanmaya, seçim müşahitleri ve seçmenler olarak sandık çevrelerindeki seçim ve sayım sürecini gözlemlemeye, gerektiğinde sözlü ve yazılı şikâyet mekanizmalarını kullanarak seçimlerin ve sayım sürecinin güvenliği için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Türkiye, seçime deprem bölgesindeki 11 ilde ilan edilen OHAL altında girmektedir. Seçim sürecinin, afet süreciyle birleştiği bu günlerde bileşenlerimize tüm kadınların özgür iradelerini hayata geçirmek için müşahit olma ve seçmenler olarak oy sayım ve döküm işlerini izleme haklarını kullanma çağrısında bulunuyoruz.

Yetkililere ve siyasi partilere tüm depremzedelerin ve kadınların oy hakkının, seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmemesi ve seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri bir an önce almaları çağrısında bulunuyoruz.

Kadın Koalisyonu
2 Mayıs 2023

More Articles for You

“Deprem illeri ve göç alan iller kurum ziyaretleri, işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları raporu”muz yayında!

Kadın Koalisyonu olarak, 27 – 28 – 29 Temmuz 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize dair “Deprem illeri ve …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Ağustos

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Ağustos bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası sahada neler yaptığımızı derledik. ————- Ağustos bülteni için tıklayınız. …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Nisan

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Nisan bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Mart

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Mart bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Kadınları yok sayan ittifakları biz de yok sayıyoruz!

Yaşamaya ve yaşamı herkes için mümkün kılmaya çalıştığımız, dişimizle tırnağımızla mücadele ettiğimiz afet günlerinde, görevini yapmayan iktidar, kendi varlığını, kadınların …

Siyasi Partilere Sesleniyoruz: Eşit Katılım İçin, Demokrasi İçin Harekete Geçin!

Kadın Koalisyonu olarak yirmi yıldır Türkiye’nin seçim gündemini takip ediyor, dirayet ve kararlılıkla mücadele ederek eşit temsil ve eşit katılımın …