Sözümüze, Oyumuza Sahip Çıkıyoruz!

Seçme ve seçilme hakkımızı tam olarak kullanabilmemiz ancak demokratik, eşit, güvenli ve şeffaf bir seçim süreci ile mümkündür! Seçim öncesinde adayların belirlenmesi aşamasında eşitliğe aykırı, anti demokratik uygulamalara maruz bırakılan kadınlar, oy kullanma ve sayım aşamasında da katılımı dışlayan engellerle karşı karşıyadır. Deprem bölgesindeki kadınlar, çadırların ve konteynırların ikametgâh olarak gösterilememesinden ötürü oy kullanamama riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca afet bölgesindeki illerinden ayrılmak zorunda kalan yurttaşlar, oy kullanmak için yıkılmış evlerinin olduğu yerlere gitmeye yönlendirilmektedir. Depremde mağdur olan yurttaşlar, seçme hakkını kullanamamak ya da ikincil bir travma ile karşılaşmak arasında bir seçime zorlanıyor.

Yatağa bağlı tüm seçmenlerin seyyar sandıkta oy kullanması için yapılması gereken işlemler, deprem bölgesinde yapılmamış, il veya ilçe merkezinde ikâmet etme gerekliliği, deprem bölgesindeki yatağa bağlı seçmenler için oy kullanmayı neredeyse imkânsız hale getirmiştir. 11 ilde toplam 14 milyon insan depremden doğrudan etkilenmiştir. Bunların sadece yaklaşık 133 bini seçmen kaydını güncellemiştir ancak geri kalan yurttaşların durumu bilinmemektedir. YSK il içerisinde oy kullanımını kolaylaştırmak için sandık değişimi yapmaktayken, esas büyük göçün olduğu iller arasında böyle bir olanak getirmemiştir.

Kadınların siyasete her koşulda eşit, adil ve hak temelli bir düzlemde katılımının sağlanması için tüm karar alma süreçlerine katılımın öneminin altını çizerek Türkiye’nin her tarafındaki kadınları oy kullanmaya, seçim müşahitleri ve seçmenler olarak sandık çevrelerindeki seçim ve sayım sürecini gözlemlemeye, gerektiğinde sözlü ve yazılı şikâyet mekanizmalarını kullanarak seçimlerin ve sayım sürecinin güvenliği için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Türkiye, seçime deprem bölgesindeki 11 ilde ilan edilen OHAL altında girmektedir. Seçim sürecinin, afet süreciyle birleştiği bu günlerde bileşenlerimize tüm kadınların özgür iradelerini hayata geçirmek için müşahit olma ve seçmenler olarak oy sayım ve döküm işlerini izleme haklarını kullanma çağrısında bulunuyoruz.

Yetkililere ve siyasi partilere tüm depremzedelerin ve kadınların oy hakkının, seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmemesi ve seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri bir an önce almaları çağrısında bulunuyoruz.

Kadın Koalisyonu
2 Mayıs 2023

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …