Siyasi Partilere Sesleniyoruz: Eşit Katılım İçin, Demokrasi İçin Harekete Geçin!

Kadın Koalisyonu olarak yirmi yıldır Türkiye’nin seçim gündemini takip ediyor, dirayet ve kararlılıkla mücadele ederek eşit temsil ve eşit katılımın sağlanması ve bir eşit katılım yasası yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Cumhurbaşkanı’nın 10 Mart 2023 günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla yeni bir seçim sürecine girildi. Ülkenin en önemli seçimlerinden biri olarak tarihe geçecek bu seçim sürecinde de ne yazık ki erkekler arasındaki pazarlık ve erkek siyasetin koltuk kavgası öne çıkarılırken kadınların siyasal gündemi geri plana atılmaya çalışılıyor. Biz, kadınlara yönelik siyasal ayrımcılık, dışlama, ekonomik ve siyasal şiddetin kaynağının sadece yasalar değil, siyasi kurumların ve özellikle siyasal partilerin cinsiyet eşitliğini esas almayan yaklaşım ve politikaları olduğunun bilincindeyiz. Bu politik tutum ve uygulamalar Anayasa’nın 10. Maddesinde yer alan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Anayasal eşitlik ilkesi gereği ve demokratik-katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için seçimlerde aşağıda yazılı öncelikli taleplerimizin gecikmeksizin dikkate alınmasını, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun Anayasanın eşitlikçi ilkesi doğrultusunda hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Önümüzdeki seçim sürecinde, kadınların her düzeyde siyasal katılım mekanizmalarında yer almasının sağlanması için yasalarda herhangi bir engel yoktur. Yasaları, Anayasayı uygulayın, kadınların sözünün meclisten içeri girmesini engellemeyin! Bu doğrultuda;

Seçim sürecinde, siyasi partiler, binlerce insanı kaybettiğimiz Kahramanmaraş Depremi’nin yasını ve yarattığı yıkıcı sonuçları akılda tutarak, depremden etkilenen illerdeki tüm vatandaşların siyasal haklarını hiçbir engelleme, manipülasyon olmadan güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak tarafsız ve bağımsız mekanizmaları kurmaya, deprem bölgelerindeki yoksunluktun en ağır şekilde etkilenen yereldeki kadınları dinleyerek, sürece dahil ederek onların afet gündemini seçim politikalarına dahil etmelerini ve deprem bölgelerinde kadınların eşit katılımını sağlamak için gereken tüm mekanizmaları kurmalarını;

Siyasi partilerin, yerelde yaşayan kadınların etkin katılımlarını sağlayarak genel seçimlerde seçilebilir yerden eşit temsil doğrultusunda kadın aday göstermelerini;

Kadınların eşit siyasal haklarının sağlanması için hem hazineden gelen hem de siyasal partilerin kendi bütçelerinden gelen mali kaynakların toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar çerçevesinde kadın adayları desteklemek için kullanılmasının sağlanmasını;

Anayasa’nın 67. Maddesindeki temsilde adaletin, kadınlar için siyasette adalet olarak hayata geçirilmesini;

Seçimlerin yönetimi ve denetiminden sorumlu Yüksek Seçim Kurulu’nun ve seçim hakimliği, il ve ilçe seçim kurulları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu da dahil olmak üzere tüm seçim takvimi iş ve işlemlerinin yürütülmesi işlerinin kadınların eşit temsil ve katılımıyla başlatılmasını ve sürdürülmesini;

Kadın siyasetçilere yönelik siyasi şiddetin tanımlanarak yasaklanması, izlenmesi ve bu şiddete karşı etkili şikâyet ve yaptırım mekanizmaları kurulması için acil yönergelerin hazırlanarak seçim sürecinde kullanılmasını ve kadınların şiddetten korunmasını;

Seçim propagandalarında cinsiyetçi dilin ve kadına yönelik siyasal şiddetin yasaklanmasını ve kadınlar için seçim güvenliğine özgü gerekli ek tedbirleri almalarını ve bu taahhütlerini en kısa sürede kamuoyuna açıklamalarını TALEP EDİYORUZ.

Ayrıca, tüm siyasal partileri, seçim sonrasında da taleplerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda eşit katılımın ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı siyasal mekanizmaların başta TBMM kurullarının teşekkülü olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda hayata geçirilmesini ve yasal güvenceye alınmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmaya ve bu taahhütlerini kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz.

Siyasi partileri ülkedeki tüm sorunların muhatabı olan kadınların karar ve çözüm süreçlerine eşit katılım ve temsil hakkının hayata geçirilmesi için hemen şimdi harekete geçmeye çağırıyoruz!

#EşitKatılımOlmadanDemokrasiOlmaz!

Kadın Koalisyonu
16 Mart 2023

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …