Dear İlknur – Edith Schratzberger-Vecsei

Brussels, 12 September 2017

Dear Ilknur,
I am writing in solidarity and sisterhood on behalf of the 51 members of the European Women’s Lobby, all our feminist staff, members and activists across Europe.

We are all shocked and dismayed to hear of your unjust imprisonment in Turkey and wanted to let you know that we are all thinking of you and sending our very best wishes that you are being treated well. We hope that you know that we are all thinking of you, and are working with your friends and sisters across Turkey and throughout Europe to demand your fair treatment and speedy release.

We are forever grateful for the extraordinary contribution that you have made to the European Women’s Lobby, and to the fight for women’s rights and gender equality in Turkey and internationally. Your support and dedication to diversity and instituting democracy for women at the local level has been an inspiration to many at EWL.

Your tireless efforts and energy enabled the EWL coordination in Turkey to become so established countrywide. Many organisations wanted to be in the Coordination because of your pioneering spirit and excellent and respectable reputation. EWL Turkey has remained one of our most active members, thanks in part to the very transparent structure, which you established from the start. 

We look forward to celebrating your release and to having you back in our midst very soon.

In Sisterhood,

Edith Schratzberger-Vecsei
President, European Women’s Lobby

Türkçesi için tıklayın.

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …