Canım İlknur – Feride Eroğlu

Canım İlknur, 
Ne çok düşündüm seni son ikibuçuk aydır. Nasıldır, sağlığı yerinde midir? Sevdikleri, ona ihtiyaç duyanlar yokluğunda
ne yapıyordur? soruları dolandı, durdu kafamın içinde. Balıkçıdaki sohbetlerimiz aklıma geldi balık yerken, boğazıma takıldı, yutamadım. Kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerinin yüreğinde de ince ince sızlayan bir yumru oldu adın.

Medeni Kanun yenilenirken kadın örgütlerinin muhtelif toplantılarından birinde tanışmıştık seninle sanırım. Kadın Adayları Destekleme Derneği olarak Ankara’da hep takdirle izlediğim işler yapıyordunuz. Sonra Ceza Kanunu
yenilenirken; TBMM çatısı altında Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulurken; Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılırken sen hep oralarda, kadınların yanındaydın. 

En büyük derdin kadınların eşitliği ve özgürlüğü ile adaletin herkes için gerçekleşmesiydi. Nüfusun yarısını oluşturan
kadınların toplumsal yaşamda eşit, özgür, insan haklarının farkında ve bu haklara erişebilen bireyler olması için uğraşıyordun. Ayrımcılığa ve şiddete karşı durdun daima. 

Gözlerinin en derininden parlayan yıldız gibi gülüşünle, sakinliğinle, zerafetinle, güven ve güç veren varlığınla, dayanışmayla ve el birliğiyle her derde çare bulunacağı inancını kızkardeşlerine de yaydın. Ne çok şey yaptın kadınlar için, ne çok insanın hayatına dokundun. 

Kadın Koalisyonu bünyesinde KEFEK faaliyetlerini izleme, değerlendirme çalışmalarımız sırasında nasıl da canlı bellek işlevi gördüğünü, kadın hareketinin KEFEK’in kuruluş sürecindeki yolculuğunu bir ‘vakanüvis’ titizliğiyle kaydettiğini gözledim. Kadınlarla ilgili en küçük bir çalışma, emek, ayrıntı gözünden kaçmıyor, hepsini bir kenara özenle not ediyordun. Her zaman nazik, ince düşünceli, sorumlu, mantıklı ve ayakları yere basan duruşunla, meseleleri akılcı
ve yapıcı  biçimde ele alışın, herkesin düşünce ve duygularına saygı ve özen göstererek çözümlemenle kadın hareketinin içindeki yerin  çok kıymetli, yokluğunun telâfisi güç. Pamuklara sarıp sarmalayabilseydik keşke seni.
Bu da geçer kızkardeşlerin en güzeli. Yanlışlığın farkına varılır, hak yerini bulur ve sen sevdiklerine kavuşursun yine.

Terasında ay ve yıldızlarla, çam ağacınla muhabbet edersin. Sonra hep birlikte suya anlatırız dertlerimizi, su alır götürür onları, yıkar içimizi. Sen şimdilik kendine elinden geldiğince iyi bak, hatırladığın bel egzersizlerini her gün aksatmadan yap, sağlığına dikkat et ve kadınların her türlü şiddetten uzak, eşit, özgür geleceğine dair düşlerini koru.  ‘Zihinde Bir Dalga’yı içimde seninle sohbet ederek yanımda taşıdım yaz boyunca. 

Sevgiyle kucaklıyorum,
feride

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …