Hükümete Sesleniyoruz!

POLİS ŞİDDETİNİ, SALDIRGAN, TEHDİTKÂR, AŞAĞILAYICI ÜSLUBUNUZU HEMEN DURDURUN!

Taksim Gezi’de halkın yaşam alanına sahip çıkma çabası, kıyıcı polis şiddeti, Başbakanın insanların onurunu ayaklar altına alan, hak hukuk tanımayan aşağılayıcı üslubu sonucu tüm ülkeye yayılan bir direnişe dönüşmüştür.

Hak ve özgürlükler alanını giderek daraltan, yaşam ve katılım hakkını yok sayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran tavır, adalet taleplerinde direnen insanların sokaklara çıkmasına neden olmuştur. Her itirazı “gizli düşmanlar”, “marjinaller”, “vatan hainleri” gibi mesnetsiz bir söylemle boğmaya çalışan, farklı hiçbir söze, tavra tahammül edemeyen Başbakan, toplumu “biz ve onlar” biçiminde ikiye ayırarak karşı karşıya getirmeye, insanları birbirine kıydırmaya teşvik edici tehditkar bir dil kullanmaya devam etmektedir. Oysa barışın inşasında, halkın toplumsal dayanışma ve barışı kurmanın örneğini oluşturduğu “Gezi Parkı Direnişi”ne bakmalı, görmeli, anlamalı,  savaş dili terkedilmelidir.

Sokaktaki barışçıl eylemlerle ortaya konan itiraz suç gibi gösterilerek görmezden gelinmeye ve şiddetle bastırılmaya devam edilirse insanların göreceği zarar geri dönüşü olmayan bir noktaya, olaylar denetlenemez boyutlara ulaşacaktır. Unutulmamalı ki hükümetler meşruiyetlerini sadece kendisine verilen oylarla değil, insan hak ve özgürlüklerine saygı ve onları tesis etmesinden de alır. Bu nedenle öncelikle Başbakan ve hükümet üyelerine insan hak ve özgürlerini güvence altına alma temelinde görevlerini, sorumluluklarını hızla yerine getirmelerini hatırlatıyor, polisin alanlardan çekilmesine, polis şiddetinin hemen durdurulmasına, ayrımcı, aşağılayıcı, yok sayıcı, saldırgan dilden vazgeçilmesine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.Unutulmamalıdır ki temel hak ve özgürlükleri her koşul altında korumak devletin temel görevidir.

KADIN KOALİSYONU

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …