Hükümete Sesleniyoruz!

POLİS ŞİDDETİNİ, SALDIRGAN, TEHDİTKÂR, AŞAĞILAYICI ÜSLUBUNUZU HEMEN DURDURUN!

Taksim Gezi’de halkın yaşam alanına sahip çıkma çabası, kıyıcı polis şiddeti, Başbakanın insanların onurunu ayaklar altına alan, hak hukuk tanımayan aşağılayıcı üslubu sonucu tüm ülkeye yayılan bir direnişe dönüşmüştür.

Hak ve özgürlükler alanını giderek daraltan, yaşam ve katılım hakkını yok sayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran tavır, adalet taleplerinde direnen insanların sokaklara çıkmasına neden olmuştur. Her itirazı “gizli düşmanlar”, “marjinaller”, “vatan hainleri” gibi mesnetsiz bir söylemle boğmaya çalışan, farklı hiçbir söze, tavra tahammül edemeyen Başbakan, toplumu “biz ve onlar” biçiminde ikiye ayırarak karşı karşıya getirmeye, insanları birbirine kıydırmaya teşvik edici tehditkar bir dil kullanmaya devam etmektedir. Oysa barışın inşasında, halkın toplumsal dayanışma ve barışı kurmanın örneğini oluşturduğu “Gezi Parkı Direnişi”ne bakmalı, görmeli, anlamalı,  savaş dili terkedilmelidir.

Sokaktaki barışçıl eylemlerle ortaya konan itiraz suç gibi gösterilerek görmezden gelinmeye ve şiddetle bastırılmaya devam edilirse insanların göreceği zarar geri dönüşü olmayan bir noktaya, olaylar denetlenemez boyutlara ulaşacaktır. Unutulmamalı ki hükümetler meşruiyetlerini sadece kendisine verilen oylarla değil, insan hak ve özgürlüklerine saygı ve onları tesis etmesinden de alır. Bu nedenle öncelikle Başbakan ve hükümet üyelerine insan hak ve özgürlerini güvence altına alma temelinde görevlerini, sorumluluklarını hızla yerine getirmelerini hatırlatıyor, polisin alanlardan çekilmesine, polis şiddetinin hemen durdurulmasına, ayrımcı, aşağılayıcı, yok sayıcı, saldırgan dilden vazgeçilmesine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.Unutulmamalıdır ki temel hak ve özgürlükleri her koşul altında korumak devletin temel görevidir.

KADIN KOALİSYONU

More Articles for You

“Deprem illeri ve göç alan iller kurum ziyaretleri, işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları raporu”muz yayında!

Kadın Koalisyonu olarak, 27 – 28 – 29 Temmuz 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize dair “Deprem illeri ve …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Ağustos

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Ağustos bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası sahada neler yaptığımızı derledik. ————- Ağustos bülteni için tıklayınız. …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Nisan

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Nisan bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Sözümüze, Oyumuza Sahip Çıkıyoruz!

Seçme ve seçilme hakkımızı tam olarak kullanabilmemiz ancak demokratik, eşit, güvenli ve şeffaf bir seçim süreci ile mümkündür! Seçim öncesinde …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Mart

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Mart bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Kadınları yok sayan ittifakları biz de yok sayıyoruz!

Yaşamaya ve yaşamı herkes için mümkün kılmaya çalıştığımız, dişimizle tırnağımızla mücadele ettiğimiz afet günlerinde, görevini yapmayan iktidar, kendi varlığını, kadınların …