Browsing Tag

yurt

Haber,

Depremin yaraları, yeni yaralar açarak sarılamaz!

Deprem bölgesindekilerin barınma ihtiyacının karşılanması için kamu binaları ve tesisleri acilen gerekli donanıma kavuşturularak kullanıma açılmalıdır. İktidarın ihtiyacı karşılayacak daha elverişli çözümler üretmek yerine yüz yüze eğitime ara vererek yurtları kullanıma açması çözüm değil, sadece sorunları katmerli hale getirmektir. Pandemi koşullarından da biliyoruz ki uzaktan eğitim, başta genç kadınların olmak üzere çok boyutlu yoksulluk yaşayanların eğitim hakkından olması demektir. Barınma hakkı, bir başka yersiz yurtsuzluk yaratılarak tesis edilemez. Ayrıca öğrenci yurdu koşulları evinden barkından olmuşlara ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri koşulu da mahremiyeti de sağlamayacaktır. Dolayısıyla iktidar, aldığı kararla deprem bölgesinden gelenlerin barınma ihtiyacını gereğince karşılamayacağı gibi yeni hak ihlallerine yol açacaktır. Kadın Koalisyonu 14.02.2023