Browsing Tag

Kahramanmaraş

Haber,

Depremin yaraları, yeni yaralar açarak sarılamaz!

Deprem bölgesindekilerin barınma ihtiyacının karşılanması için kamu binaları ve tesisleri acilen gerekli donanıma kavuşturularak kullanıma açılmalıdır. İktidarın ihtiyacı karşılayacak daha elverişli çözümler üretmek yerine yüz yüze eğitime ara vererek yurtları kullanıma açması çözüm değil, sadece sorunları katmerli hale getirmektir. Pandemi koşullarından da biliyoruz ki uzaktan eğitim, başta genç kadınların olmak üzere çok boyutlu yoksulluk yaşayanların eğitim hakkından olması demektir. Barınma hakkı, bir başka yersiz yurtsuzluk yaratılarak tesis edilemez. Ayrıca öğrenci yurdu koşulları evinden barkından olmuşlara ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri koşulu da mahremiyeti de sağlamayacaktır. Dolayısıyla iktidar, aldığı kararla deprem bölgesinden gelenlerin barınma ihtiyacını gereğince karşılamayacağı gibi yeni hak ihlallerine yol açacaktır. Kadın Koalisyonu 14.02.2023

Haber,

Dayanışma için Buradayız!

Yaşadığımız, doğal afet değil, kamu kaynaklarının yağmalanmasının yol açtığı yıkım. Yıkımın mimarları enkazı kaldırabilir mi? İktidar, Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinde hayatların kurtarılması için kritik olan 36 saat içerisinde harekete geçmeyerek milyonları ölüme terk etti. 3. günde sahada dayanışmayı örgütleyenler ve enkaz altındaki yakınları ile haberleşmeyi sağlayanları engelleyecek olan dijital yasakları hayata geçirdi. Gerek kamu gerek sivil tüm imkanların bir araya getirilerek seferber edilmesi gerekirken, OHAL ilanı ile sürecin sorgulamaya ve katılıma kapalı biçimde tek elden yürütüleceği resmileşmiş oldu. Vatandaşın yardım isteme, çözüm ve siyaset üretme, dayanışma ve birbirine erişme imkanları ortadan kaldırıldı. Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan depremin sorumlularını biliyoruz: rant, iktidar, güç için canlıya, eşit ve özgür bir ortak hayata yaşama hakkı tanımayanlar. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bugüne kadar