Sevgili İlknur – Edith Schratzberger-Vecsei

Brüksel, 12 Eylül 2017

Sevgili İlknur,

Sana Avrupa Kadın Lobisi’nin 51 ülkesi ve feminist çalışanlarımız, üyelerimiz ve Avrupa’nın her yanından aktivistler adına dayanışma ve kızkardeşlik duyguları ile yazıyorum. 

Türkiye’de adaletsiz şekilde tutuklanman hepimiz için büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Seni düşündüğümüzü bilmeni istiyoruz ve en içten şekilde iyi koşullarda olmanı diliyoruz. Umarım sen de yanında olduğumuzu; Avrupa’nın ve Türkiye’nin dört bir yanından arkadaşların ve kız kardeşlerinle el ele adil bir şekilde muamele görmen ve bir an önce salıverilmen için çabaladığımızı biliyorsundur. 

Hem Avrupa Kadın Lobisi hem de Türkiye içi ve dışında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yapmış olduğun emsalsiz katkıdan dolayı sana sonsuza dek minnettar olacağız. Farklılıkların gözetilmesine ve yerel düzeyde demokrasinin kadınlar için tesisine verdiğin destek ve bağlılık Avrupa Kadın Lobisi’ndeki çok sayıda kişi ve örgüte ilham verdi. 

Yorulmak bilmeyen çabaların ve enerjin AKL’nin Türkiye’deki eşgüdüm mekanizmasının ülke çapına yayılmasına olanak sağladı. Birçok kadın örgütü senin öncü ruhun ve emsalsiz saygınlığın sebebi ile bu mekanizma içinde yer almayı kabul etti. AKL Türkiye kurulduğundan beri en aktif üyelerimizden biri olabildiyse bunu kısmen senin en temelden oluşturduğun şeffaf yapılanmaya borçluyuz.

Salıverilmeni kutlamayı ve seni tekrar aramızda görebilmeyi dört gözle bekliyoruz.

Kız kardeşlikle,

Edith Schratzberger-Vecsei

Başkan, Avrupa Kadın Lobisi

Click here for the English version.

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …