İstanbul Sözleşmesi kadınların ve LGBTİ+’ların insan hakları için bir güvencedir! 
İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

İstanbul Sözleşmesi kadına şiddete karşı sıfır toleransa odaklanmış bir insan hakları aracıdır. Kendi alanında sadece Avrupa değil, dünya genelinde “altın standart” olarak gösterilir. Sözleşme, kadına şiddet ve ev içi şiddeti bir insan hakkı sorunu olarak ele alır. Şiddetin sebebi olarak eşitsizliği görür.

Şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, sözleşmenin temel taşlarını oluşturması açısından çok önemli bir güvencedir. Ev içi (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik) şiddet, çocuğun erken evlilik adı altında cinsel ve her türlü istismarı, zorla evlendirilme, cinsel taciz, cinsel şiddet, taciz amaçlı takip, kürtaja zorlama, kürtajı yasaklama ve kısırlaştırmaya zorlama gibi olguları suç olarak düzenleyerek cezalandırılmasını öngörmesi sebebiyle Türkiye’de kadının insan hakları açısından temel ve en büyük güvencedir.

Sözleşme kadına şiddetin ortadan kaldırılmasına odaklansa da, taraf devletleri sözleşmeyi cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve yaşa dayalı şiddet ve ayrımcılık durumlarında uygulamaya da teşvik etmektedir. Sözleşme bugün itibariyle tüm Avrupa Birliği (AB) üye devletleri tarafından imzalanmış ve bunlardan 21’i tarafından onaylanmıştır*. AB, Sözleşme’yi 13 Haziran 2017’de imzalamıştır. Sözleşme’nin tüm AB üye ülkeleri için onaylanması ve uygulanması için çalışmalar devam etmektedir**.

Bir insan hakları ihlali olan kadına şiddet ve ev içi şiddetle mücadele için bütün kurum, kuruluş ve başta TBMM ve ülkeyi yönetenler İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamakla yükümlüdürler. İstanbul Sözleşmesi kadın ve LGBTİ+’ların insan hakları için bir güvencedir. Sözleşme’den çekilmeye sebep olarak LGBTİ+’ları öne sürmek ve hedef göstermek kabul edilemez. Nefret söylemi, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık durdurulmalıdır. Anayasamızın açık hükümleri göz ardı edilmemeli, Anayasa ihlal edilmemeli ve her ne kadar 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olsa da YOK HÜKMÜNDE olan karar acilen geri çekilmelidir.

Adını kendi şehrinden alan, ilk imzacısı olduğu, amacı kadınları şiddetten korumak olan temel bir insan hakları sözleşmesinden hem de iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde çekilmenin ne dünyada ne de Avrupa Konseyi’ne üye devletler nezdinde başkaca herhangi bir örneği vardır.

Küresel, bölgesel ve yerel tüm kadın örgütlerini, feministleri, kadının insan hakları ve insan hakları alanındaki tüm destekçileri kadının insan haklarını korumaya, dayanışmaya ve İstanbul Sözleşmesi vesilesiyle kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkını her mecrada, coğrafyada savunmak ve korumak amacıyla dayanışmaya davet ediyoruz.

  • Sosyal medya hesaplarımızdan söylemlerimize destek olabilir, facebook, twitter, instagramda bizi takip edebilirsiniz: @kadinkoalisyonu, YouTube, Kadın Koalisyonu Aynı #hashtag’i paylaşabilir sesimizi birlikte duyurabiliriz: #IstanbulSozlesmesiYasatir #IstanbulSozlemesiBizim
  • Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin her türlü önleyici tedbiri desteklemek üzere ilgili resmi makamlara, sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye’de ve Dünya’da herkese kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için yükümlülüklerini hatırlatmak üzere çağrı yapabilirsiniz.

Hepinizi dayanışma ağımızı elbirliği ile İstanbul Sözleşmesi Yaşatır diyerek genişletmek ve güçlendirmek üzere bu süreçten birlikte güçlenerek çıkmaya davet ediyoruz.

* Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsveç.

** İstanbul Sözleşmesi’nin bunu yapmayan altı AB üye ülkesi tarafından onaylanması gerekmektedir (Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Slovakya).

More Articles for You

“Deprem illeri ve göç alan iller kurum ziyaretleri, işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları raporu”muz yayında!

Kadın Koalisyonu olarak, 27 – 28 – 29 Temmuz 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize dair “Deprem illeri ve …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Ağustos

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Ağustos bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası sahada neler yaptığımızı derledik. ————- Ağustos bülteni için tıklayınız. …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Nisan

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Nisan bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Sözümüze, Oyumuza Sahip Çıkıyoruz!

Seçme ve seçilme hakkımızı tam olarak kullanabilmemiz ancak demokratik, eşit, güvenli ve şeffaf bir seçim süreci ile mümkündür! Seçim öncesinde …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Mart

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Mart bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Kadınları yok sayan ittifakları biz de yok sayıyoruz!

Yaşamaya ve yaşamı herkes için mümkün kılmaya çalıştığımız, dişimizle tırnağımızla mücadele ettiğimiz afet günlerinde, görevini yapmayan iktidar, kendi varlığını, kadınların …