Cumhuriyet, Bizimdir!

Cumhuriyetin 100. yılında isterdik ki bu yüz yılın bir muhasebesini yapalım, Cumhuriyet idealinin temel bileşeni olan eşitliğin kadınlar için ne kadar gerçekleşebildiğini, eşitsizlik düğümlerini konuşalım.

Ama şimdi, toplum toplum olma vasfını yitirip çıkar çevrelerinin, cemaatlerin, tarikatlerin, suç şebekelerinin ve mazlumların bir toplamı haline dönüşmekteyken, konuşmaya başka bir yerden devam etmek zorundayız.

Biz Cumhuriyetin kadın yurttaşları, sadece haklarımıza ve eşitliğimize değil, yurttaşlık fikrinin kendisine de sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki, Cumhuriyet, zalimlerle mazlumlardan değil, yurttaşlardan oluşan bir toplumun adıdır. Eşitlik de adalet de özgürlük de ancak bu temelde kurulabilir.

Cumhuriyet, bize haddimizi bildirmek için yanıp tutuşan bu adamların değil, bizimdir!

KADIN KOALİSYONU
Ekim 2023

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …