Browsing Category

Kütüphane

Dosya, Kütüphane,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Mahkeme teşkilatına ve onun yargılama usulüne ilişkin hükümler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İkinci Kısmında 19 ila 51. maddeler arasında ve AİHM İçtüzüğünde yer almaktadır. AİHM’de Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar ve halen Mahkemede 47 hâkim vardır. Hâkimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi

Dosya, Kütüphane,

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi

Genel Tavsiye Kararları 23 No’lu Tavsiye Kararı (16. oturum, 1997) Madde 7 (politika ve kamu hayatı) Taraf Devletler, ülkelerindeki politika ve kamu hayatında, kadınlara karşı ayırımı önlemek için tüm tedbirleri alacak ve özellikle kadınlara erkeklerle eşit şartlarla aşağıdaki hakları sağlayacaklardır: (a) Bütün seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanmak ve halk

Kütüphane, Yasamaya Müdahale,

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere

Kütüphane,

Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi: Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyine üye 10 ülke tarafından onaylandığında yürürlüğe girecek olan Sözleşme, kadınların şiddetten korunmasına ilişkin Tavsiye Kararını (Rec 5, 2002) temel alarak Avrupa’da ilk kez kadınlara karşı şiddeti ve ev içi şiddeti önlemeye,