Hükümet, güvenlik reformu kanun tasarısını Meclise sundu. Kime sordu?

KADIN KOALİSYONU SORUYOR:

HÜKÜMETİN MECLİSE SUNDUĞU GÜVENLİK YASA TASARISI KİMİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR!

Hükümet, güvenlik reformu kanun tasarısını Meclise sundu. Kime sordu?

Yeni bir torba yasa daha geliyor. Torbanın neyi içerdiğini, nasıl oluştuğunu ancak Meclis’e geldiğinde ve medyaya yansıdığında öğrenebiliyoruz. Yapılan düzenlemeleri ise yaşamaya zorlanıyoruz. Kimseye sorulmadan, danışılmadan oluşturulan Yargı Paketi TBMM’den geçti. Bu paket, içerdikleriyle kişi hak ve özgürlüklerinin ihlalinin yasal gerekçelerini oluşturmuştur.

Demokratik kanun yapma usullerine tamamen aykırı bir yöntemle, kamuoyunun tartışmasına, sivil örgütlerin, uzman kuruluşların görüşlerine başvurulmaksızın bir tasarı hazırlanmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından tepemize indirilmiştir.

Güvenlik Reformu olarak sunulan Tasarıyı, bireylerin özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından reform olarak nitelendirmek mümkün değildir. Aksine, ülkeyi baskıcı bir rejime, alacakaranlık kuşağına taşımaktadır. Bu bir güvenlik değil, güvencesizlik yasa tasarısıdır. Yurttaşların özgürlük ve güvenlik haklarını geriye götüren düzenlemeler içermektedir.

Örneğin; Hakim ve savcılık kararı aranmaksızın polis ve jandarmaya ‘izinsiz’ arama izni getirilerek bireyin can, mal, beden güvenliği kolluk kuvvetlerinden kişilerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin kendilerine sağlanan gücü kişi hak ve özgürlüklerinden yana kullanacağının garantisi olmadığı gibi, tasarı da bu garantiyi sağlamamaktadır.

Tasarı, insanın güvenliğini devletin güvenliğine feda etme tehlikesi taşımaktadır. Hükümet kendine bir tür koruma kalkanı oluşturmaya çalışırken insanların güvenliğini hiçe saymaktadır. Bu yasa tasarısı acilen geri çekilmeli ve kadın örgütlerinin, diğer sivil örgütlerin, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşların sesini, sözünü içerecek bir yasa yapım süreci esas alınmalıdır.

Kadın Koalisyonu

bilgi@kadinkoalisyonu.org

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …