Siyasi Partilere Soruyoruz!

2011 genel seçimlerinden bugüne kadar Partinizde;

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hangi politika ve uygulamalara yer verdiniz?
 • İnsan ve mali kaynaklarınızın dağılımında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak neler yaptınız?
 • Merkez ve yerel teşkilatlarınızda toplumsal cinsiyet eşitliği/kadın erkek eşitliğine, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik neler yaptınız?
 • Kadınların, LGBTİ yurttaşların partinizde yer alması, aktif olabilmesi, aday adayı ve aday olabilmesi, seçilebilmesini sağlayacak ne tür yöntemler, mekanizmalar geliştirdiniz? Kadınların farklı yaşam koşullarını gözeten ne tür tedbirler aldınız? Bu doğrultuda insan ve mali kaynaklarınızı nasıl ve ne kadar kullanıyorsunuz?
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının oluşturulmasında, bu yöndeki uygulamalarda kadınların, kadın örgütlerinin yer alması için neler yaptınız? Kadın örgütlerinin hangi görüş ve önerilerine yer verdiniz? Bu görüş ve önerileri hangi yollarla aldınız?
 • Dini, dili, etnik kimliği cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği, yaşı, fiziksel, duyusal, zihinsel ve ruhsal özellikleri farklı kadınların oy kullanabilmeleri, siyasi partide politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde yer almaları, aday gösterilmeleri, seçilmeleri için gerekli her türlü ortamın ve desteğin sağlanması yönünde ne tür düzenlemeler yaptınız?
 • TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK/OMBUD), Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) gibi insan haklarını geliştirmek ve cinsiyet eşitliği yönünde hareket etmekle yükümlü kurumlar var. Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve kadınların insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde
  • KEFEK’in tüm yasama süreçlerinde ve TBMM işleyişinde etkin kılınabilmesi için ne tür çalışmalar yaptınız?
  • KDK ve TİHK’in kadınlara yönelik ayrımcılığın ve kadınların insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasını önceliklendirme ve etkili bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlayacak bağımsız ve etkili bir yapıya sahip olmaları için ne tür çalışmalar yaptınız?
 • Kadın Bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına dönüştürülmesine yönelik tutumunuz nasıl oldu? Başlı başına bir Kadın Bakanlığı kurmayı hedefliyor musunuz?
 • Meclisin bütün komisyonlarında kadınların yer alması ve etkin olabilmesini, yasama ve denetim sürecinde etkin olabilmeleri için ayrım gözetmeksizin kadın örgütleri ile karşılıklı ilişkinin kurulmasını, kadınların seslerini sözlerini bu süreçlere taşımalarını sağlama yönünde hangi çalışmaları yaptınız?

KADIN KOALİSYONU
25 Mart 2015

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …