ASPB Kadın Örgütlerini Uluslararası Siyasal Süreçlerden Dışlıyor

KAMUOYUNA SESLENİYORUZ

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADIN ÖRGÜTLERİNİ ULUSLARARASI SİYASAL SÜREÇLERDEN DIŞLIYOR

Dünyada kadın-erkek eşitliği politikalarını oluşturmak için kurulmuş Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (BM-KSK), bu sene, 1995 yılında Pekin’de toplanan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın 20inci yılı nedeniyle Pekin +20 başlığında büyük bir toplantı gerçekleştirecektir.

9-20 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak toplantıya, resmi heyetlerin yanısıra bütün dünyadan, yıllardır kadın-erkek eşitliği mücadelesi veren kadın örgütleri temsilcileri katılacaktır.

Pekin’de gerçekleşen 4. Dünya Kadın Konferansı, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ile birlikte çok önemli kararlar alınmış ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 12 kritik alan üzerinden uluslararası taahhütler tanımlanmıştır. Bunların yanısıra, tarihsel olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan, program ve politikalara yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansına Türkiye’den kadın örgütleri temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır; 2000 yılında, BM Genel Kurulu’nun ilk 5 yıllık gözden geçirme özel oturumuna, önceki hükümet zamanında 13 kadın örgütü temsilcisi davet edilmiştir. O dönemdeki bakan, mücadelenin sahibi kadınlardır dolayısıyla onlar konuşmalıdır diyerek müzakereleri kadınlara bırakmıştır.

Şimdi BM, yıllar sonra tekrar Pekin+5’in 20. Gözden Geçirme Toplantı’sını yapacaktır. O tarihten bu yana Pekin Eylem Platformunun 12 kritik alanı çerçevesinde, dünyadaki kadın-erkek eşitliği politikalarının nereye geldiği tartışılacaktır.

Bu tartışmalara, yıllarca kadın-erkek eşitliği mücadelesi veren kadın örgütlerinin katılması kadınların önerilerinin yer aldığı gerçekçi politikalar oluşturulması açısından hayati önemdedir. Tam da bu nedenle, ülkeler, resmi heyetlerine 20inci yıl nedeniyle kadın hareketi temsilcilerini davet etmektedirler.

Türkiye’de ise durum tam tersidir. Aldığımız duyumlara göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı söz konusu toplantıya 40 civarında katılımcıdan oluşan bir heyetle gitmeye hazırlanmaktadır. Ancak, bugüne kadar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan, bu süreçlerde emeği geçen kadın örgütlerinden hiç birine heyete katılmak üzere davet gelmemiştir.

Bakanlık, yıllardır kadın-erkek eşitliği için mücadele eden kadın örgütlerini açıkça dışlamaktadır.

Bu durum, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik taciz ve tecavüzlerin, toplumsal ve siyasal alandan dışlanmalarının had safhada olduğu bir dönemde, kadın örgütlerini dışlamaktan da öte, kadınların yaşadığı tüm bu sorunları çözecek anlayış ve siyasi iradeden yoksun olmak demektir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın yıllardır eşitlik mücadelesi veren kadın örgütlerini kendilerini doğrudan ilgilendiren Pekin+20 toplantısına gidecek heyetten bile dışlanması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bakanlığın her geçen gün katılımcılık ve şeffaflık ilkelerini göz göre göre daha çok ihlal etmesi ise kadınların eşit yaşam beklentileri açısından son derece kaygı vericidir.

KADIN KOALİSYONU

16 Şubat 2015

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …