ASPB Kadın Örgütlerini Uluslararası Siyasal Süreçlerden Dışlıyor

KAMUOYUNA SESLENİYORUZ

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADIN ÖRGÜTLERİNİ ULUSLARARASI SİYASAL SÜREÇLERDEN DIŞLIYOR

Dünyada kadın-erkek eşitliği politikalarını oluşturmak için kurulmuş Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (BM-KSK), bu sene, 1995 yılında Pekin’de toplanan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın 20inci yılı nedeniyle Pekin +20 başlığında büyük bir toplantı gerçekleştirecektir.

9-20 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak toplantıya, resmi heyetlerin yanısıra bütün dünyadan, yıllardır kadın-erkek eşitliği mücadelesi veren kadın örgütleri temsilcileri katılacaktır.

Pekin’de gerçekleşen 4. Dünya Kadın Konferansı, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ile birlikte çok önemli kararlar alınmış ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 12 kritik alan üzerinden uluslararası taahhütler tanımlanmıştır. Bunların yanısıra, tarihsel olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan, program ve politikalara yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansına Türkiye’den kadın örgütleri temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır; 2000 yılında, BM Genel Kurulu’nun ilk 5 yıllık gözden geçirme özel oturumuna, önceki hükümet zamanında 13 kadın örgütü temsilcisi davet edilmiştir. O dönemdeki bakan, mücadelenin sahibi kadınlardır dolayısıyla onlar konuşmalıdır diyerek müzakereleri kadınlara bırakmıştır.

Şimdi BM, yıllar sonra tekrar Pekin+5’in 20. Gözden Geçirme Toplantı’sını yapacaktır. O tarihten bu yana Pekin Eylem Platformunun 12 kritik alanı çerçevesinde, dünyadaki kadın-erkek eşitliği politikalarının nereye geldiği tartışılacaktır.

Bu tartışmalara, yıllarca kadın-erkek eşitliği mücadelesi veren kadın örgütlerinin katılması kadınların önerilerinin yer aldığı gerçekçi politikalar oluşturulması açısından hayati önemdedir. Tam da bu nedenle, ülkeler, resmi heyetlerine 20inci yıl nedeniyle kadın hareketi temsilcilerini davet etmektedirler.

Türkiye’de ise durum tam tersidir. Aldığımız duyumlara göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı söz konusu toplantıya 40 civarında katılımcıdan oluşan bir heyetle gitmeye hazırlanmaktadır. Ancak, bugüne kadar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan, bu süreçlerde emeği geçen kadın örgütlerinden hiç birine heyete katılmak üzere davet gelmemiştir.

Bakanlık, yıllardır kadın-erkek eşitliği için mücadele eden kadın örgütlerini açıkça dışlamaktadır.

Bu durum, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik taciz ve tecavüzlerin, toplumsal ve siyasal alandan dışlanmalarının had safhada olduğu bir dönemde, kadın örgütlerini dışlamaktan da öte, kadınların yaşadığı tüm bu sorunları çözecek anlayış ve siyasi iradeden yoksun olmak demektir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın yıllardır eşitlik mücadelesi veren kadın örgütlerini kendilerini doğrudan ilgilendiren Pekin+20 toplantısına gidecek heyetten bile dışlanması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bakanlığın her geçen gün katılımcılık ve şeffaflık ilkelerini göz göre göre daha çok ihlal etmesi ise kadınların eşit yaşam beklentileri açısından son derece kaygı vericidir.

KADIN KOALİSYONU

16 Şubat 2015

More Articles for You

“Deprem illeri ve göç alan iller kurum ziyaretleri, işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları raporu”muz yayında!

Kadın Koalisyonu olarak, 27 – 28 – 29 Temmuz 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize dair “Deprem illeri ve …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Ağustos

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Ağustos bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası sahada neler yaptığımızı derledik. ————- Ağustos bülteni için tıklayınız. …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Nisan

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Nisan bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Sözümüze, Oyumuza Sahip Çıkıyoruz!

Seçme ve seçilme hakkımızı tam olarak kullanabilmemiz ancak demokratik, eşit, güvenli ve şeffaf bir seçim süreci ile mümkündür! Seçim öncesinde …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Mart

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Mart bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Kadınları yok sayan ittifakları biz de yok sayıyoruz!

Yaşamaya ve yaşamı herkes için mümkün kılmaya çalıştığımız, dişimizle tırnağımızla mücadele ettiğimiz afet günlerinde, görevini yapmayan iktidar, kendi varlığını, kadınların …