Kadın Koalisyonu Yerel Seçim Basın Açıklaması

SİYASİ PARTİLERE SESLENİYORUZ!

Biz kadınlar gündelik hayatımızı belirleyen politika ve uygulamalara eşit katıldığımız, eşit temsil edildiğimiz yerel yönetimler istiyoruz artık!

Türkiye’de yerel yönetimlerde kadınların temsil ve katılımı eşitlikten çok uzak. 2950 belediye başkanının 28’i kadın. Meclis üyeliklerinde kadın oranı %4’ü geçmiyor. Ülke genelinde kadınları, farklılıkları hesaba katan, cinsiyet eşitliğini hedefleyen belediyecilik anlayışı devede kulak denecek kadar azdır. Bu vahim tabloya rağmen geçen seçimlerden bu yana kadınların eşit katılımı sağlanmamış, katılımın önündeki engelleri kaldıracak mekanizmalar oluşturulmamıştır. Birkaç örnek uygulama değil, cinsiyet eşitliği ilkesini yerel yönetim anlayışının bütününe egemen kılmış belediyeler görmek istiyoruz. Ne kentin planlamasını, ne ulaşımın koşullarını, ne parkın, bahçenin, yeşil alanların oranını, ne sokağın ışıklandırılmasını, ne kreş mi pazar yeri mi açılacağını, ne de kaynakların kimler için nasıl kullanılacağını belirleyebiliyoruz. Yani nasıl bir kentte/yerde yaşamak istediğimizi belirleyemiyor, hayatı şekillendiremiyoruz. Yaşadığımız yerlerin, gündelik hayatımızın nasıl düzenleneceğinde ne söz, ne yetki, ne karar sahibiyiz. Bizi hesaba katmayan yerel politikalardan bıktık! Evimizin, mahallemizin, şehrimizin yönetiminde sözümüz olsun istiyoruz. Demokrasi bundan başka nedir ki?

Bu nedenledir ki siyasi partileri izliyoruz.

Yerel seçimlere yönelik tutumlarını, davranışlarını, vaatlerini gözlüyoruz. Kadınları yok sayan, eşitliğe sırtını dönen siyasi partileri ifşa edeceğiz.

Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetimler için atılan adımları görünür kılacağız. Siyasi partilerin, kadınların adaylıkları ve seçilmeleri için hangi mekanizmaları geliştirdiklerini, ne kadar ve nerelerde kadın aday gösterdiklerini tespit ediyoruz.

Programlarında yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğini hedefleyen hangi düzenlemelere yer verdiklerine, katılım hakkını hayata geçirecek neler getirdiklerine, kadınların katılımı ve katılımlarının önündeki engelleri kaldıran hangi düzenleme ve önerilerinin olduğuna, ayrımcılığa uğrayanların katılımına dair neler vadettiklerine bakıyoruz.

Eleştiri ve taleplerimizi dikkate alacaklar mı, bunun için herhangi bir yöntem öngörmüşler mi diye bakıyoruz. Seçim kampanyalarını dışlayıcı, ayrımcı, cinsiyetçi unsurlardan arındırıp arındırmadıklarını takip ediyoruz.

Tüm bunları “Siyasi Parti Karneleri” ve basın açıklamaları yoluyla kamuoyuyla paylaşacağız.

Siyasi partiler, siyasi parti liderleri gözümüz üzerinizde!

Yaşasın eşitlikçi, özgürlükçü yerel siyaset mücadelemiz!

KADIN KOALİSYONU
7 Kasım 2013

More Articles for You

“Deprem illeri ve göç alan iller kurum ziyaretleri, işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları raporu”muz yayında!

Kadın Koalisyonu olarak, 27 – 28 – 29 Temmuz 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize dair “Deprem illeri ve …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Ağustos

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Ağustos bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası sahada neler yaptığımızı derledik. ————- Ağustos bülteni için tıklayınız. …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Nisan

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Nisan bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Sözümüze, Oyumuza Sahip Çıkıyoruz!

Seçme ve seçilme hakkımızı tam olarak kullanabilmemiz ancak demokratik, eşit, güvenli ve şeffaf bir seçim süreci ile mümkündür! Seçim öncesinde …

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı Bülteni – Mart

Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı olarak Mart bültenimizi yayınladık. Deprem sonrası hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada neler yaptığımızı derledik.

Kadınları yok sayan ittifakları biz de yok sayıyoruz!

Yaşamaya ve yaşamı herkes için mümkün kılmaya çalıştığımız, dişimizle tırnağımızla mücadele ettiğimiz afet günlerinde, görevini yapmayan iktidar, kendi varlığını, kadınların …