Kadın Koalisyonu Yerel Seçim Basın Açıklaması

SİYASİ PARTİLERE SESLENİYORUZ!

Biz kadınlar gündelik hayatımızı belirleyen politika ve uygulamalara eşit katıldığımız, eşit temsil edildiğimiz yerel yönetimler istiyoruz artık!

Türkiye’de yerel yönetimlerde kadınların temsil ve katılımı eşitlikten çok uzak. 2950 belediye başkanının 28’i kadın. Meclis üyeliklerinde kadın oranı %4’ü geçmiyor. Ülke genelinde kadınları, farklılıkları hesaba katan, cinsiyet eşitliğini hedefleyen belediyecilik anlayışı devede kulak denecek kadar azdır. Bu vahim tabloya rağmen geçen seçimlerden bu yana kadınların eşit katılımı sağlanmamış, katılımın önündeki engelleri kaldıracak mekanizmalar oluşturulmamıştır. Birkaç örnek uygulama değil, cinsiyet eşitliği ilkesini yerel yönetim anlayışının bütününe egemen kılmış belediyeler görmek istiyoruz. Ne kentin planlamasını, ne ulaşımın koşullarını, ne parkın, bahçenin, yeşil alanların oranını, ne sokağın ışıklandırılmasını, ne kreş mi pazar yeri mi açılacağını, ne de kaynakların kimler için nasıl kullanılacağını belirleyebiliyoruz. Yani nasıl bir kentte/yerde yaşamak istediğimizi belirleyemiyor, hayatı şekillendiremiyoruz. Yaşadığımız yerlerin, gündelik hayatımızın nasıl düzenleneceğinde ne söz, ne yetki, ne karar sahibiyiz. Bizi hesaba katmayan yerel politikalardan bıktık! Evimizin, mahallemizin, şehrimizin yönetiminde sözümüz olsun istiyoruz. Demokrasi bundan başka nedir ki?

Bu nedenledir ki siyasi partileri izliyoruz.

Yerel seçimlere yönelik tutumlarını, davranışlarını, vaatlerini gözlüyoruz. Kadınları yok sayan, eşitliğe sırtını dönen siyasi partileri ifşa edeceğiz.

Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetimler için atılan adımları görünür kılacağız. Siyasi partilerin, kadınların adaylıkları ve seçilmeleri için hangi mekanizmaları geliştirdiklerini, ne kadar ve nerelerde kadın aday gösterdiklerini tespit ediyoruz.

Programlarında yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğini hedefleyen hangi düzenlemelere yer verdiklerine, katılım hakkını hayata geçirecek neler getirdiklerine, kadınların katılımı ve katılımlarının önündeki engelleri kaldıran hangi düzenleme ve önerilerinin olduğuna, ayrımcılığa uğrayanların katılımına dair neler vadettiklerine bakıyoruz.

Eleştiri ve taleplerimizi dikkate alacaklar mı, bunun için herhangi bir yöntem öngörmüşler mi diye bakıyoruz. Seçim kampanyalarını dışlayıcı, ayrımcı, cinsiyetçi unsurlardan arındırıp arındırmadıklarını takip ediyoruz.

Tüm bunları “Siyasi Parti Karneleri” ve basın açıklamaları yoluyla kamuoyuyla paylaşacağız.

Siyasi partiler, siyasi parti liderleri gözümüz üzerinizde!

Yaşasın eşitlikçi, özgürlükçü yerel siyaset mücadelemiz!

KADIN KOALİSYONU
7 Kasım 2013

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …