2014 Yerel seçimlere giderken siyasi partilerin ilk seçin karnelerini açıklıyoruz

Yerel seçimler yaklaşıyor. Gündelik hayatımızın, yaşadığımız yerlerin nasıl şekillendirileceğine dair tek laf yok! Ortada erkeklerin kentleri ele geçirme savaşlarından başka şey yok! Siyasette kadınların katılımından, temsilinden, gündelik hayatlarından eser yok! 2014 yerel seçimlerinde siyasi partiler kadınları vitrinden bile dışladılar!

Yerel seçimler yaklaşıyor ve hâlâ ilimizin, ilçemizin, beldemizin yönetimine aday olanların çoğunu bilmiyoruz. Nasıl bir yer ve yaşam alanını, hangi yöntemlerle, kimlerle, kimleri hesaba katarak kurmayı planladıklarını bilmiyoruz. 

Siyasi partileri izliyoruz. Kadınları yok sayan, eşitliğe sırtını dönen siyasi partileri ifşa edeceğiz, Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetimler için atılan adımları görünür kılacağız, demiştik. Siyasi partilerin 2014 yerel seçimlerine yönelik, kadınlar, cinsiyet eşitliği açısından ilk karnelerini Meclisteki partilerden başlayarak açıklıyoruz.

Siyasi partiler, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının tümünü hala açıklamadı. Adaylıkların parti yönetimi tarafından rehin alınmasıdır bu! Adayların açıklanması hem sürecin demokratik işleyişi hem de hayatlarımıza sahip çıkacağımız iradenin tanınması açısından hayati önemdedir. 

Aday olabilmek için ödenen paralar, kadınları dışarda bırakıyor. Adaylık başvurusunda kadınlardan, BDP hiçbir ücret alınmamasını, CHP adaylık başvuru ücreti alınmamasını, ama belediye başkanlıkları için 250 TL, meclis üyelikleri için 100 TL dosya ücreti alınmasını kararlaştırmıştır. Bunun yanı sıra başvuru kriteri olarak getirilen “yerel yönetici eğitimlerine katılım”, 250 TL katılım bedeli alınarak gerçekleştirilmiştir. MHP genel merkez, kadınlar için başvuru ücreti alınmayacağı görüşünü bildirmiş, yerel teşkilatların kimisinde alınırken kimisinde alınmamıştır. AKP kadınlara, başvuru ücretinin ½ oranında uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Siyasi partiler, kadınların adaylığını teşvik edici özel çabalar içine girmedikçe, çeşitli yöntemler geliştirmedikçe ne kadınların yerel yöneticiliği ne cinsiyet eşitliği mümkün. Siyasi partilerin bu konudaki tutumunun en somut göstergelerinden biri teşkilatlarına yolladıkları seçim genelgeleridir.  Yerel seçim genelgesinde, BDP teşkilatlarına, kadınlar için %40 kota ve eşbaşkanlık uygulamasını, belediye başkanlığına kadın kotası getirilen 23 yeri açıkladı. Aynı zamanda kadına yönelik suç işlemişlerin ve 2003 yılında kamuoyuna açıkladığı çok eşliliği ret tavrı sonrası, çok eşlilerin adaylık başvurusunun kabul edilmeyeceğini bildirdi. AKP teşkilatlarına, her üç meclis üyesi adayından birinin kadın olmasına dikkat edilmesini bildirdi. CHP ve MHP genelgelerinde bu çerçevede bir bildirime rastlanmadı.

Açıklanan adaylarda gösterilen kadın oranı,  AKP’de, 81 belediye başkan adayının 1’i kadın (%1.23); CHP’de 745 belediye başkan adayının 31’i kadın (4.16); MHP’de 1064 belediye başkan adayının 12’si kadın (%1.12); BDP’de 182 belediye başkan adayının 32’si kadın (%17.58), 49 yerde gösterdiği kadın eşbaşkanla birlikte %44.50 oranında kadın. Bu tablo bize sadece BDP’nin, kadınlar için umut vadeden adımlar attığına işaret ediyor. 

Siyasi partilerin kadınlara yaklaşımını, kadınların ne kadar seçilebilir yerlerden aday gösterildiği ve seçim sürecinde ne kadar desteklendiği de gösterir. Aynı zamanda adaylaşma sürecinin parti liderlerinin hükmüne değil, demokratik yöntemlere dayanması da… Kendisi demokratikleşmeyen bir siyasi partinin politika ve uygulamaları da demokratik olamaz. 

Görünen o ki bu vahim tabloyu ancak siyasi partilerin aday belirlemede uzatmaları oynadığı bu son dakikalarda atacakları radikal adımlar değiştirebilir… 

Yerel seçimler yaklaşıyor. Mevcut siyaset ne eşitlik, ne özgürlük, ne adalet vadediyor ne de gündelik hayatımıza dair umutlar içeriyor. Güç ve iktidar paylaşımı/savaşları, yolsuzluklar, suç ortaklıkları pervasızca hüküm sürerken, kadınların payına daha fazla şiddet, daha fazla dışlanma düşüyor.

Siyasi partiler, gözümüz üzerinizde!

Yaşasın eşitlikçi, özgürlükçü yerel siyaset mücadelemiz!

More Articles for You

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu” yayında!

“6 Şubat Depremi Sonrasında Afet Bölgesinde Kadınlar – Kadın Koalisyonu Raporu“, Kadın Koalisyonu’nun 6 Şubat Deprem sonrası bölgede yaşayan kadınlar …

Eşit Katılım ve Eşit Temsil İstiyoruz!

Siyasi partilere soruyoruz Yerel seçimlere giderken eşit, demokratik ve katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için; Aday listelerinizde eşit temsili ve eşit katılımı …

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası Taleplerimiz


Türkiye’de kadınların politik hayatta ve demokratik karar alım süreçlerinde katılım ve temsil açısından son derece dezavantajlı bir konumda olduklarını, yeterince …

Kadın Koalisyonu Siyasi Partiler Kanunu Değişiklik Önerileri ve Gerekçesi

Kadın Koalisyonu olarak Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu …

Yerelde Eşitlik İstiyoruz! Daha Azına Razı Değiliz!

Kadın Koalisyonu olarak 2002 yılından bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması için mücadele …

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 raporu

Kadın Örgütlerinin Gözünden Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi – Koronavirüs Salgını Sonrası Yerel Seçimler Öncesi Belediyelerin Değerlendirilmesi 2021-2022 raporumuzu yayınladık! 2002 yılından …