Pandemi Haritası / Tarsus Veriler

KATEGORİ İÇERİK              TARSUS BELEDİYESİ
1. Katılım √      Pandemi kurulları /komisyonları var mı?

√      Bu kurullarda kadın örgütleri ve LGBTİ+ örgütleri var mı?

√      Pandemi kurullarında kadın oranı gözetiliyor mu?

√      Pandemi kurullarında yaşlı kadınlara yer verildi mi?

√      Paylaşım kanalları nelerdir?

√      Kadınlar ve pandemi gündeminiz var mı?

√      LGBTİ+’lar ve pandemi gündeminiz var mı?

√      Belediye her aşamada gelişmeleri ve planları bizimle paylaşıyor mu?

√      Kadın ve LGBTİ+ örgütlerini çözüm önerilerini geliştirilen politikalara dahil ediyor musunuz? Süreçle ilgili geri dönüş sağlıyor musunuz?

 

√      Dr. Haluk BOZDOĞAN öncülüğünde, Belediye Başkan Yardımcısı , Özel Kalem Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü , Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarsus Kent Konseyi temsilciliğinden oluşan kriz masası oluşturulmuştur.
KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
2. Bilgilendirme √      Mevcut koşullar ve hizmetler hakkında herkese ulaşabilecek nitelikte ve çeşitlilikte, çok dilli bilgilendirme yapılıyor mu?

√      6284 sayılı Kanun (kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) gereği hangi hizmetler sunulduğunu il/ilçede yaşayan kadınlar biliyor mu?

√      53 numaralı Alo Belediye Hattını arayarak, çağrı merkezi görevlilerine gereken bilgileri vererek maske ve el dezenfektanı ile gıda yardımı talebinde bulunulabilir. Ayrıca 65 yaş üstü dışarı çıkma kısıtlaması olanlar da almak istedikleri hizmeti talep edebilirler. b) Belediyemiz Web sitesinde bulunan maske ve el dezenfektanı ile gıda yardımı linkinden elektronik olarak tabep edilebilir. Yapılan talepler Belediyemiz tarafından oluşturulan ekiplerce programlı bir şekilde adreslerine ulaştırılmaktadır.
KATEGORİ İÇERİK  
3.Gıda-Eşya-Hijyen Desteği √      Düzenli üç öğün yemek

√      Çocuklara bilgi/eğitim malzemeleri-oyuncak

√      Bebek maması, bebek bezi

√      Süt

√      Kadın pedi

√      Temizlik malzemesi

√      Özel besin desteğine ihtiyaç duyanlar için destek (glutensiz ekmek gibi)

 
KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
4. Ekonomik Destek √      Fatura erteleme

√      Nakit desteği

√      İstihdam, Üretim, gelir güvencesi

√      Kaynakların dağıtımını kadınlarla planlamak

√      Yalnız çocuklu kadınlara, yaşlı, engelli yalnız kadınlara destekte öncelik

√      İlgili birimlere yapılan sosyal yardım başvurularını değerlendirirken şiddete maruz kalan kadınların koronavirüs sürecinde kaynaklara erişimlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması ve standart olarak belirlenmiş kriterlerin gözden geçirilmesi

√      Belediye Meclisi kararıyla belediyeye bağlı semt merkezleri ve ilçe sınırlarında yaşayan kadınları sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçlendirmek ve ortak sorunlarına çözüm bulmak amacıyla SS.Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ortak olunmuştur
KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
5. Barınma √      Kirasını ödeyemeyen ve evsiz kalan kadınlar ve çocuklar için kalacakları geçici barınma merkezleri ve konut güvencesi

√      Evsiz transların ihtiyaçlarına yönelik barınma çözümleri

√      Koşulları kötü olan evlere tadilat, temizlik ve ilaçlama desteği

 
KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
6. Ulaşım-Erişim Desteği √      Acil durumlarda ulaşım için destek hattı

√      Yoksul mahallelerde belirlenmiş yerlere ücretsiz ringler

√      Ücretsiz internet desteği

√      Engelli ailelere sağlığa ve sosyal olanaklara erişimde araç tahsisi

 
KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
7. Kültür, Sanat, Spor İmkanı √      Çocuklara yönelik belgeseller, filmler

√      Film, tiyatro, resim, müzik… atölyeleri

√      Spor faaliyetleri

 
KATEGORİ İÇERİK  
8. Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele  √      Şiddete karşı kadınların yasal haklarına dair etkin bilgilendirme ve yönlendirme

√      Sosyal, psikolojik, hukuki destek hattı

√      Kadın danışma dayanışma merkezi

√      Kadınlara doğrudan destek veren birimlerin varlığı, etkin kılınması

√      Kadın sığınağı açılması ve nitelik sosyal çalışma ile yürütülmesi

√      Kadın sığınaklarına 60 yaş üstü kadınların ve anneleriyle gelen 12 yaş üstü oğlan çocuklarının kabul edilmesi

√      Sığınağın salgına ilişkin sağlık önlemleri alınarak ihtiyacı karşılamaya devam etmesi

√      Şiddet alanında çalışan kadın örgütleriyle etkin işbirliği

√      Şiddete uğrayan kadınların ihtiyaç duyabilecekleri başvuru araçlarını sağlamak (mahalledeki bakkal, market, eczanelere şiddet başvuru hatlarına dair afişler, kadınlara cep telefonu, ücretsiz internet hattı vs.)

√      Şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun gereğince sahip oldukları haklarıyla ilgili doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

√      Şiddete maruz kalan kadınların sığınak talepleri olması halinde doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

√      Kadına yönelik şiddetle mücadelede iyi uygulamalarda etkinliği sağlama amaçlı, kolluk, valilik ve yukarıda belirtilen pandemi kurulunu da dahil eden acil kent koordinasyonu oluşturulması.

√      Tarsus Belediyesine bağlı bir kadın sığınmaevi hizmet veriyor.

√      * Pandemi sürecinde, Mersin Barosu Kadın Temsilciğiyle işbirliği yapılarak kadınlar fiziksel, duygusal, ekonomik, ısrarlı takip ve cinsel şiddete maruz kaldığında veya risk altındayken başvurabilecekleri kurum ve kuruluşlar hakkında program hazırlanmış ve sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapılmıştır.

KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
9. Sağlığa Erişim √      Birinci basamak sağlık hizmetleri

√      Psiko-sosyal destek

√      Hamile, engelli ve yatalak kadınlar ve yalnız yaşayan yaşlılar, anneler ve engelliler için özel hat

 
KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
10. Bakım Desteği √      Evlere servis,

√      Bakım malzemelerinin yoksul mahallere ücretsiz dağıtımı

√      65+ acil çağrı hizmeti

√      Engelli bakım hizmetlerine destek

√      Ev temizliğine destek

√      Evde eşit işbölümü için

Belediyenizde devredilemez babalık izni/ebeveyn izni var mı?

 
KATEGORİ İÇERİK TARSUS BELEDİYESİ
11. Kentte Yaşayan Canlılara Destek √      Mama, sağlık hizmetleri

√      Düzenli bir ekip ve ihbar hattı

√      Soğukta, sıcakta, barınak, su, mama

 
KATEGORİ İÇERİK  
12. Kurum içi Önlemler √      Çocuklu personele ebeveyn izni vb.

√      Belediye sosyal hizmet birimlerinin tam tam kapasite ile çalışması

√      Test, aşı, maske, dezenfektan vb destek mekanizmalarının temini

 

√      Cumhurbaşkanlığı”nın 2020/4 sayılı genelgesinin kapsadığı Belediyedeki kadın çalışanlara , pandemi sürecinde idari izin verilmiştir. Diğer çalışanlarımız ise esnek çalışma uygulaması ile görevlerine devam etmiştir.