Pandemi Haritası / İstanbul Veriler

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1. Katılım √      Pandemi kurulları /komisyonları var mı?

√      Bu kurullarda kadın örgütleri ve LGBTİ+ örgütleri var mı?

√      Pandemi kurullarında kadın oranı gözetiliyor mu?

√      Pandemi kurullarında yaşlı kadınlara yer verildi mi?

√      Paylaşım kanalları nelerdir?

√      Kadınlar ve pandemi gündeminiz var mı?

√      LGBTİ+’lar ve pandemi gündeminiz var mı?

√      Belediye her aşamada gelişmeleri ve planları bizimle paylaşıyor mu?

√      Kadın ve LGBTİ+ örgütlerini çözüm önerilerini geliştirilen politikalara dahil ediyor musunuz? Süreçle ilgili geri dönüş sağlıyor musunuz?

Bilim kurulu oluşturuldu

Kriz koordinasyon merkezi kuruldu

    

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2. Bilgilendirme √      Mevcut koşullar ve hizmetler hakkında herkese ulaşabilecek nitelikte ve çeşitlilikte, çok dilli bilgilendirme yapılıyor mu?

√      6284 sayılı Kanun (kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) gereği hangi hizmetler sunulduğunu il/ilçede yaşayan kadınlar biliyor mu?

İlan panoları (billboardlar) ve afişlerle belediye hizmetleri vatandaşlarla paylaşılıyor.

Koronavirüs ile mücadelede alınabilecek bireysel önlemlere ilişkin Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe olmak üzere 5 dilde bilgilendirici animasyon hazırlanmıştır.

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
3.Gıda-Eşya-Hijyen Desteği √      Düzenli üç öğün yemek

√      Çocuklara bilgi/eğitim malzemeleri-oyuncak

√      Bebek maması, bebek bezi

√      Süt

√      Kadın pedi

√      Temizlik malzemesi

√      Özel besin desteğine ihtiyaç duyanlar için destek (glutensiz ekmek gibi)

 

Pandemi sürecinde, İBB kayıtlı olan ve sosyal yardım incelemesi yapılmış ailelerin yanı sıra “Birlikte Başaracağız” internet sitesine başvuru yapanlara ihtiyaç dağıtımı yapılıyor. Koliler üç kanaldan dağıtılıyor:

https://birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr

–       İBB ilçe belediye ekipleri  Pandemi döneminde 555.722 aileye gıda ve Hijyen Kolisi dağıtımı yapılmıştır.

–       Pandemi sürecinde 115.000 çocuğa Halk Süt dağıtıma devam edildi. Her gün 60 ekip süt dağıtımına çıkıyor. Dağıtıma çıkanlar sosyal çalışmacılardan oluşuyor.

–       Eşya talebinde bulunan vatandaşların talepleri (Mayıs 2020 sonrasında) sosyal yardım incelemesini takiben karşılandı.

–       Çocuklu kadınlar için özel yardım kolileri hazırlandı (çocuk bezi, kadın pedi, mama vb. ürünler)

–       Vatandaşlara hijyen kolileri dağıtıldı (temizlik malzemeleri, kolonya)

Gıda ve Hijyen kolisi:  

Pandemi döneminde 555.722 aileye gıda ve hijyen kolisi dağıtımı yapılmıştır.

Sosyo-ekonomik ön değerlendirmesi yapılmış ve onaylanmış ihtiyaç sahibi ailelere askıda “Aile Destek Paketi”  ile 2.510 Kardeş Aile eşleşmesi sağlanmıştır.

Anne Bebek Paketi:

 İhtiyaç sahibi aileler ile hayırsever vatandaşları bir araya getiren, alan elin veren eli görmediği bu dayanışmaya ağında, İBB tarafından sosyal incelemesi yapılmış, 0-3 yaş arası 1 ya da 1’den fazla bebek sahibi olan annelere destek için oluşturduğumuz askıda “Anne-Bebek Paketi” bez, mama ve ıslak mendilden oluşan bir pakettir. Bu kapsamda 2.450 Anne Bebek eşleşmesi sağlanmıştır.

-Hijyen kolisi ( temizlik malzemeleri, kolonya)

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
4. Ekonomik Destek √      Fatura erteleme

√      Nakit desteği

√      İstihdam, Üretim, gelir güvencesi

√      Kaynakların dağıtımını kadınlarla planlamak

√      Yalnız çocuklu kadınlara, yaşlı, engelli yalnız kadınlara destekte öncelik

√      İlgili birimlere yapılan sosyal yardım başvurularını değerlendirirken şiddete maruz kalan kadınların koronavirüs sürecinde kaynaklara erişimlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması ve standart olarak belirlenmiş kriterlerin gözden geçirilmesi

Pandemi sürecinde, önceden belirlenmiş 30.000 üniversite öğrencisinin bursu devam ediyor.

Alış-veriş kartları sosyal incelemesi yapılanlara ( Migros, Şok, A101 vb)dağıtıldı, ayrıca İstanbul kartların içeri değiştirilerek hem seyahat yapabilecekleri, hem de anlaşmalı marketlerden alış veriş yapmaları sağlandı. 35.743 aileye alış-veriş kartı desteğinde bulunuldu.

 

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
5. Barınma √      Kirasını ödeyemeyen ve evsiz kalan kadınlar ve çocuklar için kalacakları geçici barınma merkezleri ve konut güvencesi

√      Evsiz transların ihtiyaçlarına yönelik barınma çözümleri

√      Koşulları kötü olan evlere tadilat, temizlik ve ilaçlama desteği

 

Pandeminin başlangıcından 15 Haziran 2020 tarihine kadar, bir spor salonu evsizlerin barınma ve sağlık hizmetine erişebileceği şekilde düzenlendi. 

15 Haziran sonrasında söz konusu hizmetler durdu.

Sağlık personeli için çalıştıkları hastanelere yakın otellerde barınma sağlandı

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
6. Ulaşım-Erişim Desteği √      Acil durumlarda ulaşım için destek hattı

√      Yoksul mahallelerde belirlenmiş yerlere ücretsiz ringler

√      Ücretsiz internet desteği

√      Engelli ailelere sağlığa ve sosyal olanaklara erişimde araç tahsisi

İstanbul kart desteği sağlanmıştır.

Sağlık emekçilerine ücretsiz toplu ulaşıma hizmeti verildi.

Sağlık emekçileri İBB’nin otoparklarını ücretsiz kullandı.

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
7. Kültür, Sanat, Spor İmkanı √      Çocuklara yönelik belgeseller, filmler

√      Film, tiyatro, resim, müzik… atölyeleri

√      Spor faaliyetleri

 

100 bin çocuğa  23 Nisan kolileri dağıtıldı (boyama kitabı, hikaye kitapları, santranç takımı ve atıştırmalıklar).

Çocuklar için sanal oyun grupları oluşturuldu

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
8. Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele  √      Şiddete karşı kadınların yasal haklarına dair etkin bilgilendirme ve yönlendirme

√      Sosyal, psikolojik, hukuki destek hattı

√      Kadın danışma dayanışma merkezi

√      Kadınlara doğrudan destek veren birimlerin varlığı, etkin kılınması

√      Kadın sığınağı açılması ve nitelik sosyal çalışma ile yürütülmesi

√      Kadın sığınaklarına 60 yaş üstü kadınların ve anneleriyle gelen 12 yaş üstü oğlan çocuklarının kabul edilmesi

√      Sığınağın salgına ilişkin sağlık önlemleri alınarak ihtiyacı karşılamaya devam etmesi

√      Şiddet alanında çalışan kadın örgütleriyle etkin işbirliği

√      Şiddete uğrayan kadınların ihtiyaç duyabilecekleri başvuru araçlarını sağlamak (mahalledeki bakkal, market, eczanelere şiddet başvuru hatlarına dair afişler, kadınlara cep telefonu, ücretsiz internet hattı vs.)

√      Şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun gereğince sahip oldukları haklarıyla ilgili doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

√      Şiddete maruz kalan kadınların sığınak talepleri olması halinde doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

√      Kadına yönelik şiddetle mücadelede iyi uygulamalarda etkinliği sağlama amaçlı, kolluk, valilik ve yukarıda belirtilen pandemi kurulunu da dahil eden acil kent koordinasyonu oluşturulması.

40 odalı bir belediye binası kadın sığınma evi olarak hizmet veriyor.
KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
9. Sağlığa Erişim √      Birinci basamak sağlık hizmetleri

√      Psiko-sosyal destek

√      Hamile, engelli ve yatalak kadınlar ve yalnız yaşayan yaşlılar, anneler ve engelliler için özel hat

 

Pandemi döneminde belediyenin evde sağlık hizmeti devam etti.

Pandemi sürecinde 08:00 – 24:00 arası çalışan  psikolojik destek hattı açıldı. Bu hizmet kapsamında uzman ve klinik psikologlar görev alıyor.

Psikolojik destek hizmeti kapsamında özel gereksinimli bireyler, çocuklar ve aileleri ve sağlık çalışanlarına ayrı bir kodlama sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezleri (İSADEM) bünyesindeki psikolojik danışma merkezleri personeli online hizmet vermeye başladı.

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
10. Bakım Desteği √      Evlere servis,

√      Bakım malzemelerinin yoksul mahallere ücretsiz dağıtımı

√      65+ acil çağrı hizmeti

√      Engelli bakım hizmetlerine destek

√      Ev temizliğine destek

√      Evde eşit işbölümü için

       belediyenizde devredilemez babalık izni/ebeveyn izni var mı?

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
11. Kentte Yaşayan Canlılara Destek √  Mama, sağlık hizmetleri

√  Düzenli bir ekip ve ihbar hattı

√  Soğukta, sıcakta, barınak, su, mama

Pandemi sürecinde sokak hayvanlarına düzenli olarak mama desteği verildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde, Veterinerlik Müdürlüğü ormanlık alanlardaki sokak hayvanlarına mama desteği verdi.

KATEGORİ İÇERİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
12. Kurum içi Önlemler √  Çocuklu personele ebeveyn izni vb.

√ Belediye sosyal hizmet birimlerinin tam tam kapasite ile çalışması

√  Test, aşı, maske, dezenfektan vb destek mekanizmalarının temini

Belediye çalışanları arasında kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli çalıştı.

Esnek çalışma kapsamında evde ve dönüşümlü çalışma sistemine geçildi.

Binaların içi düzenli olarak dezenfekte edildi.

Yemekhaneler kapalı olduğu için belediye binasında çalışanlara öğle yemeği olarak kumanya dağıtıldı.