secimler_2019
2019, Duyuru, Haber, Seçime Müdahale,

Kadın Koalisyonu olarak Yüksek Seçim Kurulu’na sorduk

Kadın Koalisyonu olarak yaklaşan seçimlerden önce Yüksek Seçim Kurulu’na sorduk:

1. Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı engelli seçmen sayısı kaçtır ve bunlardan kaçı kadındır?
2. Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı 65 yaş üzeri seçmen sayısı kaçtır ve bunlardan kaçı kadındır?
3. Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı, okuma yazma bilmeyen seçmen sayısı kaçtır?
4. Yurt içi seçmen kütüğünde kayıtlı, Türkçe bilmeyen seçmen sayısı kaçtır?
5. Sığınaklarda/Kadın Konukevleri’nde kalan kadınların güvenlikleri sağlanarak oy kullanma hakkını güvence altına almak için ne tür önlemler alınmıştır?
6. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bakım kurumlarında bulunan seçmenlerin oy kullanma hakkını güvence altına almak için ne tür önlemler alınmıştır?
7. Aşağıdaki grupların oy kullanma hakkının tam olarak güvence altına alınmasını sağlamak için sandık yerlerine erişim, oy kullanma yerlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi, bağımsız ve gizli oy hakkının güvencesi bakımından ne tür önlemler alınmıştır?
– Ortopedik engelliler
– Görme engelliler
– Kronik hastalığı olup evde tedavi gören kadın ve erkekler
– Hastanelerde tedavi gören hastalar ve yakınları/refakatçiler (kadınlar ve erkekler bakımından)
– Okuma yazma bilmeyenler
– Yaşlı kadın ve erkekler
8. Sandıkların kurulduğu okulların engelli erişimine uygun olması için rampa, asansör, kabartma yazı, işaret dili tercümanı gibi düzenlemeler yapılmış mıdır?

Cevapları bu dokümanda bulabilirsiniz: Yüksek Seçim Kurulu’na Sorduk

Ankara-kadin-koalisyonu-2019
Duyuru, Haber,

“Yaşadığımız Yerler ve Yerel Yönetimler”i konuşmak için Ankara’daydık!

Kadın Koalisyonu olarak 2002’den bugüne sistematik olarak yürüttüğümüz seçim izleme çalışmalarının sonuncusunu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) işbirliğiyle 11-12 Ocak’ta Ankara’da gerçekleştirdik.

Koalisyon bileşeni 120’den fazla kadın örgütünün katıldığı buluşmada seçim izleme -ve yerel siyaset izleme- çalışmalarımızı değerlendirdik. 2019 seçimlerine yönelik çalışmalarımızı, kadın aktivist, siyasetçi ve adaylara yönelik sanal şiddeti, kampanya yapmayı ve sosyal medya kullanımını, uluslararası yapılar ve yerel siyaset ilişkisini konuştuk.

Yaşadığımız yerlerin koşullarını, meselelerini, hayatımıza etkilerini paylaştığımız atölyeler yaptık; yerelde politika süreçlerine katılım mekanizmalarını, seçim ve seçim sonrası izlemenin olanaklarını, yöntemlerini, ihtiyaçlarımızı tartıştık.

Bir araya gelmenin, dayanışmanın iyileştirici, güçlendirici yanını bir kez daha deneyimleyerek bunu gelirtirmenin imkanlarını konuştuk.


Buluşmada yapılan sunumlar:

Pınar İlkiz – Dijital Araçlar

Nurcihan Temur – Kadın Siyasetçilere ve Aktivitslere Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Sanal Şiddet

Kadın Koasliyonu – Yüksek Seçim Kurulu’na Sorduk

Belediyeleri Kadınlarla Sınamak
Duyuru,

Kadın Koalisyonu’ndan “Belediyeleri Kadınlarla Sınamak” raporu

Raporu okumak için tıklayın.

Bu rapor, kadınların, yaşadıkları yerleri belirleyen politikalara müdahale etme biçimlerine dairdir. Bu müdahale, politika karar ve uygulamalara yön verebilmek, aslında kadınların kendi yaşadıkları yerleri belirleyebilmesi anlamına geliyor. Ancak böyle bir müdahale kadınların kendi ihtiyaçlarına göre bir yaşam alanı yaratabilmelerinin, kendi hayatları üzerinde söz sahibi olabilmelerinin yolunu açar.

Yaşanan yer, gündelik hayat, eşit ve özgür bir yaşamın varlığı ya da yokluğunun ilk işaretlerini verir. Burada belirleyici alanlardan biri belediyelerdir çünkü yaşadığımız yerlere dair politika ve uygulamalar hayatlarımızı doğrudan ve hemen etkiler. Evde ya da sokakta ne yaşadığımıza, hangi hizmetlerden ne kadar yararlanabildiğimize, mekânın planlanmasından ulaşım koşullarına, parkın, bahçenin, yeşil alanın oranından, sokağın ışıklandırılmasına, kreşin, pazar yerinin açılmasına, kaynakların kimler için nasıl kullanılacağına dair karar, politika ve uygulamalar hayatımızın da zorluğu ya da kolaylığı, genişliği ya da darlığı demektir. Bu sebeple, hayatımızı, yaşadığımız yeri biçimleyebilmenin bir yolu bu karar, politika ve uygulamaları birlikte şekillendirebilmek, diğer bir deyişle bu süreçlere müdahil olabilmektir. Bu süreçlerde yer alabilmek. Dolayısıyla bunlara katılabilmek hayatımıza sahip çıkmanın, eşit ve özgür olmaya giden yolun olmazsa olmazlarındandır.

Müdahil olmanın çeşitli araçları vardır ve belediyeleri izlemek de bunlardan biridir. Ancak, bu kapsamda “izleme” adını verdiğimiz araç bazı kriterler üzerinden kontrol listesi oluşturmak anlamına gelmez. Bir ‘uzmanlık’ alanı olarak belirlenip teknik bir işe de indirgenemez. Yaygın olarak gerçekleştirilen birçok çalışmadan farklı olarak izlemenin politik anlamını teslim etmek politikanın özneleriyle mümkündür. Kadın örgütlerinin yıllardır yaptığı birçok izleme çalışmasında olduğu gibi. İzleme, kadınların kendi hayatları ile belediyenin yaptığı iş arasında bağlantı kurmak, belediyenin sahip olduğu erkin kullanımını toplumsal cinsiyet eşitliğinden doğru değiştirecek müddahaleyi yapmak anlamına gelir. Bu da belediyenin neyi, nerede, kiminle nasıl yaptığına bakmayı, sorgulamayı gerektirir. Ve tabii kadınların, sürecin içinde doğrudan yer alarak belediyenin yaptığı şeyle kendi hayatları arasındaki mesafeyi ortaya koyup göstermelerini, dahil olacakları bir planlama, eyleme haline işaret edip zorlamalarını. İzlemenin kadınları ve kadınların hayatını esas alan bir sonuç yaratabilmesi ancak kadınları ve kadınların hayatını nesne değil olayın öznesi yapan bir izleme mekanizmasının varlığında mümkündür. Bu rapor, işte, kadınların kendi hayatlarına ve kendi mekânlarına dair politikaları oluşturacak ve bu politikaları belediyenin politikası haline getirecek bir aracı kullanma hikâyeleridir.

Raporu okumak için tıklayın.

Bu çalışmanın amacı izlemeyi bir katılım aracı olarak kullanarak kadınların ve kadın örgütlerinin yerel siyasete katılımlarını güçlendirmek, politika üretmek ve dönüşüm gerçekleştirmektir. Bu dönüşüm hem izlemeye konu olan belediyeleri hem de kadın örgütlerinin kendilerini içermektedir. Bu izleme çalışması ile izlemeyi gerçekleştiren kadın
örgütleri uzun yıllardır adını “izleme” koymadan da olsa gerçekleştirdikleri çok sayıda çalışmadan elde ettikleri deneyimi daha yapılandırılmış bir içeriğe dökmüş, izleme sürecini ve izlemenin çıktılarını kullanarak belediyelerle diyaloglarını güçlendirmiş, “politika” yapmışlardır. Bu sürecin önemli etkilerinden biri, sürecin kendisinin kadınları ve kadın örgütlerini güçlendirmesi, hayatlarına ve yaşadıkları yere sahip çıkma iradelerini belgelemesi olmuştur.

Bu süreci somut olarak ortaya koymak gerekirse; “Kadınların Politika, Karar ve Uygulama Süreçlerine Katılımı Bakımından Adana Büyükşehir, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Belediyeleri” çalışması, Kadın Koalisyonu’nun 2001’den beri sürdürdüğü yerel siyaset ve seçim izleme çalışmalarının bir uzantısı olarak 2012 yılında başladı. 2012 ve 2013 yıllarında nasıl bir izleme çalışması yapılacağına yönelik çerçevenin netleşmesi ve izleme için gerekli donanımı güçlendirmeye yönelik hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2014 yılında sürecin izleme ayağına geçtik. 2014-2016-2017 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz izleme çalışmasını 2017 ve 2018 yılında raporlaştırdık ve güncelledik.

Bu çalışmanın herhangi bir izleme çalışmasından önemli bir farkı yöntemiydi. Yaşadıkları yerde politika yapan, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadınlar, izleme sürecinin de yürütücüleriydi. Üstelik sadece danışılan, görüşlerine ya da ilişki ağlarına başvurulan ‘yardımcılar’ değil, her aşamasını gerçekleştirenlerdi. “Uzmanların” ya da “akademisyenlerin” yetki ve beceri alanına sıkıştırılma eğilimi giderek yaygınlaşan bir konu olarak izlemenin, tam da bu meselenin mücadelesini veren kadınlar tarafından yapılması işin politik anlamını teslim etmekti. Kadın örgütlerinin yıllardır yaptığı şeyin altını çizmek, bu ‘politik anlamı’ bir kez daha görmek ve göstermek kadınların yola çıkış hikâyelerini de hatırla(t)maktı. Bu izleme çalışmasının farkı ve önemi, izlemenin bir avuç uzman tarafından değil doğrudan o hizmetlerin kullanıcısı olan, biribirinden farklı örgütlere mensup kadınların geniş kollektif katılımıyla gerçekleştirilmiş olmasıydı. Bu bakımdan yerel hizmetlere kadınların katılımını izleme çalışması aynı zamanda katılımın da kapılarını açan bir çalışma oldu.

Çalışma, aynı zamanda Türkiye’nin parçası olduğu uluslararası sözleşme ve mekanizmalar açısından da önem taşımaktadır. Sivil toplum örgütlerinin, özellikle de kadın örgütlerinin izleme süreçlerine katılımındaki kısıtlılıklar Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımclılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında düzenlenen 7. Gözlem Raporunda dile getirildiği gibi kadınların ve kadın örgütlerinin yerel politika, karar ve uygulama süreçlerine katılımı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan Yerel Yaşamda Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Şartı kapsamında da altı çizilen bir kentsel haktır. Bu sebeple, gerçekleştirdiğimiz çalışmada kullandığımız katılımcılık odaklı yöntemi ve aynı zamanda çalışma kapsamında odaklandığımız “kentsel haklar ve kadın hakları bağlamında kadınların ve kadın örgütlerinin politika, karar ve uygulama süreçlerine katılımını izleme” konusunu uluslararası taahhütlerin izlenmesi açısından da önemli buluyoruz.

Bu çalışmanın, yöntemi, elde ettiği çıktılar ile yerel yönetimlere ve kadın örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine ilham vermesi ve aramızdaki diyaloğu güçlendirmesi dileği ile…

Raporu okumak için tıklayın.

secimler
Haber,

2018 Milletvekili Seçimleri – Kadın Adayların Durumu

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde 87 seçim çevresinde 68’i bağımsız olmak üzere toplam 4851 kişi milletvekili aday listelerinde yer aldı. Kadın adayların sayısı 11’i bağımsız olmak üzere toplam 998 oldu.

Bağımsız adayların dışında siyasi partiler tarafından gösterilen 4783 adayın sadece %20,4’ünü kadın adaylar oluşturdu.

Amasya ve Bayburt illerinde hiçbir parti kadın aday göstermedi!

Kadın Aday Gösterilmeyen Seçim Çevrelerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı

Siyasi PartilerSeçime Girilen
toplam seçim
çevresi
Kadın Aday
Gösterilmeyen
Seçim Çevresi
 
HÜR DAVA PARTİSİ8567%81
SAADET PARTİSİ8752%60
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ8743%49
CUMHURİYET HALK PARTİSİ8732%37
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ8730%34
VATAN PARTİSİ8726%30
İYİ PARTİ8718%21
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ8710%11

Seçilme Sıralamasında Kadınların Yeri

Saadet Partisi ve Hür Dava Partisi 1. sırada kadın adaylara yer vermedi. Hür Dava Partisi’nin 2. sıra adaylarında da kadınlar yer alamadı.

İlk 3 Sıra Adaylıklarda Kadınların Durumu

İlk üç sırada yer alan 2082 adayın sadece %13,9’unu (290) kadın adaylar oluşturdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi

Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 126
Kadın Adayların Oranı: %21

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday4%0,6%4,5
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday12%2,0%13,79
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday18%3,0%20,6
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday12%2,0%13,79
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday9%1,5%10,34

2018 Milletvekili Seçimleri – Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra NoİsimSoyisimSiyasi PartiSeçim Çevresi
ANKARA 110BÜŞRASOYLUKAKP
ANKARA 112ELİF RABİAGÜRBÜZKAKP
ANKARA 22LÜTFİYE SELVAÇAMKAKP
ANKARA 32ASUMANERDOĞANKAKP
ANKARA 36MERYEMGÖKAKAKP
ANTALYA3SENA NURÇELİKKAKP
ANTALYA12ESMABALABAN KARACANKAKP
BALIKESİR2BELGİNUYGURKAKP
BALIKESİR5PAKİZE MUTLUAYDEMİRKAKP
BOLU1ARZUAYDINKAKP
BURSA 16GÜLTENKAPICIOĞLUKAKP
DİYARBAKIR3OYAERONATKAKP
ESKİŞEHİR3EMİNE NURGÜNAYKAKP
HATAY7KUDRETARTANKAKP
HATAY9CEMİLETUNAKAKP
HATAY10ECRİN NAZLIİNANKAKP
İSTANBUL 112MÜŞERREF PERVİN TUBADURGUTKAKP
İSTANBUL 120TUĞBAERCANKAKP
İSTANBUL 126SEMANURKOÇALKAKP
İSTANBUL 128FİDANERDOĞAN AVŞARKAKP
İSTANBUL 22FATMA BETÜLSAYAN KAYAKAKP
İSTANBUL 26SERAPYAŞARKAKP
İSTANBUL 29CANANKALSINKAKP
İSTANBUL 217SUNATARHANKAKP
İSTANBUL 226SEVDE SENADAĞLIKAKP
İSTANBUL 37EMİNE SAREAYDIN YILMAZKAKP
İSTANBUL 316YILDIZSEFERİNOĞLUKAKP
İSTANBUL 317ZÜLFİYE FÜSUNKÜMETKAKP
İSTANBUL 323HATİCEBOZDAĞKAKP
İSTANBUL 327ZEHRAERCANKAKP
İSTANBUL 333HAYRİYEKUZUKAKP
İZMİR 13CEYDABÖLÜNMEZ ÇANKIRIKAKP
İZMİR 19GÖZDEKESKİNKAKP
İZMİR 112MUHABBETGÜNERİKAKP
İZMİR 25MELEKEROĞLUKAKP
İZMİR 211SALİHABOZKURTKAKP
İZMİR 213FATMA NURGÜNDÜZPOLATKAKP
KAHRAMANMARAŞ6HABİBEÖÇALKAKP
KAYSERİ6HÜLYANERGİSKAKP
KAYSERİ9TUĞBAYÖRÜK ÖZTÜRKKAKP
KIRKLARELİ3KADRİYETOKATKAKP
KOCAELİ3RADİYE SEZERKATIRCIOĞLUKAKP
KOCAELİ7EMİNEZEYBEKKAKP
KOCAELİ11ELİFNURBAYRAMKAKP
KONYA4LEYLAŞAHİN USTAKAKP
KONYA7GÜLAYSAMANCIKAKP
KONYA13ZERRİNÖZELKAKP
KÜTAHYA3CEYDAÇETİN ERENLERKAKP
MALATYA2ÖZNURÇALIKKAKP
MANİSA4SEMRAKAPLAN KIVIRCIKKAKP
MANİSA6GÜZİDEİÇEN KASAPKAKP
MERSİN3ZEYNEPGÜL YILMAZKAKP
MERSİN7ZEYNEPŞEMSİ AYSALARKAKP
MERSİN9GÜLLÜCANKAKP
MERSİN12RABİA NURŞENLİKKAKP
MUĞLA2YELDAEROL GÖKCANKAKP
MUĞLA5EYLEMTANKAKP
MUŞ4FİGENERGÜLKAKP
ORDU4HAMİDEAYDEMİR DEMİRKAKP
OSMANİYE3ASENAALACAKAKP
SAKARYA4ÇİĞDEMERDOĞAN ATABEKKAKP
SAMSUN3ÇİĞDEMKARAASLANKAKP
SAMSUN7ELİFCOŞKUN BİLGİNKAKP
SİVAS3SEMİHAEKİNCİKAKP
ŞANLIURFA4ZEMZEM GÜLENDERAÇANALKAKP
ŞANLIURFA10GÜLERKAMA İZOLKAKP
ŞIRNAK2HATİCEATANKAKP
TEKİRDAĞ3ÇİĞDEMKONCAGÜLKAKP
TOKAT3ÖZLEMZENGİNKAKP
TRABZON3BAHARAYVAZOĞLUKAKP
VAN5GÜLŞENORHANKAKP
YALOVA2MELİHAAKYOLKAKP
YOZGAT3SİBELYILDIRIMKAKP
ZONGULDAK4ZÜLEYHAARIMAN YÜKSEKKAKP

Milliyetçi Hareket Partisi

Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 79
Kadın Adayların Oranı: %13,16

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday2%0,33%2,29
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday14%2,33%16,09
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday6%1,00%6,89
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday7%1,16%8,04
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday6%1,00%6,89

2018 Milletvekili Seçimleri – Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra NoİsimSoyisimSiyasi Parti
Adana2AYŞE SİBELERSOYMHP
Adana7FİRDESCİNGÖZLERMHP
Adana8YEŞİMAKKAŞMHP
Adana9ARZUBÜYÜKNACARMHP
Adana13NESLİHANGÖKMHP
Adıyaman2ÖZGÜNTOPRAKMHP
Ağrı4REYHANDOĞANCIMHP
Ankara 1.Bölge2ZÜHALTOPCUMHP
Ankara 1.Bölge4DUYGUKURBAN GÖZÜOĞLUMHP
Ankara 1.Bölge7ŞENİZSEZGİNMHP
Ankara 1.Bölge11NEVİNKORKMAZMHP
Ankara 2.Bölge2NEVİNTAŞLIÇAYMHP
Antalya6İLKNURFİDAN KEPEZMHP
Antalya8YETERKESKİN ÖTELEŞMHP
Antalya14ŞÜKRANAKCAMHP
Artvin2İSMİHANÖZCİHANMHP
Aydın1DENİZDEPBOYLUMHP
Aydın6HATİCEÖZCANMHP
Balıkesir3SABİRE ZÜMRÜTTEMİZERMHP
Balıkesir4FATMASAVRANMHP
Balıkesir5NEZAHATKAYACIKMHP
Balıkesir7MEHTAPAKGÜLMHP
Bolu3SEMAKIŞLAKMHP
Bursa 1.Bölge6YASEMİNMERİÇMHP
Bursa 1.Bölge9ŞENAYUSLU DOĞANMHP
Bursa 2.Bölge7EDİBE BİLGEARICIOĞLUMHP
Çanakkale3ALİYEERTOPÇUMHP
Çankırı2PELİNYILIKMHP
Denizli4GÜLAYÖZCANMHP
Denizli8ŞULEOCAKOĞLUMHP
Diyarbakır2RABİAGÖRMEZMHP
Diyarbakır4MENEKŞEAKTAŞMHP
Eskişehir4KEZBANAKKAYAMHP
Gaziantep7MERALÖZDEMİRMHP
Gaziantep10AYŞEGÜL DEMİRKANKÖROĞLUMHP
Giresun4EBRUTURANMHP
Hatay6AYŞE DİLEKDEMİRDÖVENMHP
Isparta2ZÜBEYDETURHANMHP
Mersin8HAYAL FUNDAÖNDERMHP
Mersin9DİLEKUSLU VARMHP
İstanbul 1.Bölge5GÜLBEYHANSAYLAĞMHP
İstanbul 1.Bölge6HATİCEAKKAYAMHP
İstanbul 2.Bölge7FÜSUNKAYAN ARDAMANMHP
İstanbul 2.Bölge9AHSEN MELİKEFIÇICIMHP
İstanbul 2.Bölge10EDAYILMAZMHP
İstanbul 2.Bölge12GÜLLÜYENERMHP
İstanbul 2.Bölge16ZELİHA DENİZOLCARMHP
İstanbul 2.Bölge18HEDİYEŞENMHP
İstanbul 2.Bölge20HİLAL EDABÜLBÜLMHP
İstanbul 2.Bölge21FİLİZGEGİNMHP
İstanbul 3.Bölge3ARZUERDEMMHP
İstanbul 3.Bölge14ARİFEPEKERMHP
İstanbul 3.Bölge17SİBELKAZARMHP
İzmir 1.Bölge8SALİHA GÜLCEGÖKÇEMHP
İzmir 1.Bölge10GÜNAYKAMBAKMHP
İzmir 1.Bölge11FULYAGÜZELOCAKMHP
Kayseri3SERAP ŞULEKALINMHP
Kayseri9EMİNEAVŞARMHP
Kırklareli2NURANKARACADAĞMHP
Kocaeli2HİLALELMASMHP
Kocaeli7GAMZECANMHP
Kocaeli9KÜBRAGÜNDOĞDUMHP
Kocaeli13ZEYNEPADAKMHP
Konya2ESİNKARAMHP
Konya9ÖZLEMSARIOĞLUMHP
Malatya5AYSELYÜZERMHP
Manisa6SEVALBAŞKESENMHP
Kahramanmaraş2ZUHALKARAKOÇ DORAMHP
Ordu5SEMANURAKBOLATMHP
Ordu6SEVİNÇAKSOYMHP
Rize2SEMRAAKSUMHP
Samsun6YÜKSELÜNALMHP
Samsun7MİNEAKTAŞMHP
Tekirdağ6ZEHRAÇALIŞKANMHP
Tokat5FİLİZYILMAZERMHP
Zonguldak5SEBİL SÜMEYYEBIYIKLIMHP
Aksaray3AYSUNHIZLI OKURMHP
Batman2MÜJGANARSLANMHP
Ardahan1SEVİMKÖSELİÖRENMHP

Hür Dava Partisi

Toplam Aday Sayısı: 583
Toplam Seçim Çevresi: 85
Toplam Kadın Aday Sayısı: 46
Kadın Adayların Oranı: %7,89

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday0%0,00%0,00
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday0%0,00%0,00
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday4%6,86%4,70
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday0%0,00%0,00
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday2%3,43%2,35

2018 Milletvekili Seçimleri – Hür Dava Partisi Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra NoİsimSoyisimSeçim Çevresi
ADIYAMAN5ELİF ŞÜHEDATÜRKHÜDAPAR
ANKARA 111CEVRİYEUŞARHÜDAPAR
ANKARA 112ŞEYMADEMİRERHÜDAPAR
ANKARA 113EMİNEALPSOYHÜDAPAR
ANKARA 27PINARNASERHÜDAPAR
ANKARA 28ÖZNURKOYUNCUHÜDAPAR
ANKARA 36ZEYNEPYALÇINHÜDAPAR
ANKARA 37HAVVAYAVUZHÜDAPAR
ANKARA 38REMZİYEYILDIRIMHÜDAPAR
ANTALYA15FATMATÜRKHÜDAPAR
DENİZLİ6ZEYNEPŞENERHÜDAPAR
GAZİANTEP5ŞENGÜLYILDIRIMHÜDAPAR
GİRESUN3DENİZKÖDÜRHÜDAPAR
HATAY7ARZUÖZTÜRKHÜDAPAR
HATAY8FATMAUYLAŞHÜDAPAR
HATAY9ZENNUREÇELİKHÜDAPAR
İSTANBUL 18NAZLIHANAKYOLHÜDAPAR
İSTANBUL 112SUZANCANHÜDAPAR
İSTANBUL 114AYŞETAYFUR TANHÜDAPAR
İSTANBUL 116GÜNAYİŞERİHÜDAPAR
İSTANBUL 127HABİBETURANHÜDAPAR
İSTANBUL 28ESRASİVİ TÜRKHÜDAPAR
İSTANBUL 217GÖLEFERSARIAĞAÇHÜDAPAR
İSTANBUL 225ŞEYMAYAÇİNHÜDAPAR
İSTANBUL 227MERYEMKARAKAYAHÜDAPAR
İSTANBUL 37ARZUDEMİRHÜDAPAR
İSTANBUL 39MERYEMKİRAZHÜDAPAR
İSTANBUL 310MÜNEVVERÖZDEMİR AKTAŞHÜDAPAR
İSTANBUL 311HATİCEUŞAR ENSARHÜDAPAR
İSTANBUL 313MERYEMDEMİRHÜDAPAR
İSTANBUL 315ŞÜKRANKAYAHÜDAPAR
İSTANBUL 319SELMAYAKARHÜDAPAR
İSTANBUL 321LEBİBEYILMAZHÜDAPAR
İSTANBUL 325ELİFYÜKSEKHÜDAPAR
İZMİR 110BUŞRAÖZELHÜDAPAR
İZMİR 210ESRAGÜLŞAHİNHÜDAPAR
KAYSERİ8ZEYNEPBOZDAŞHÜDAPAR
MALATYA6FATMAÖLMEZ YILDIRIMHÜDAPAR
MERSİN11SEMAKARAKAYAHÜDAPAR
MERSİN12FATİME ZEHRAÖZERHÜDAPAR
SİİRT3HABİBETANHÜDAPAR
TRABZON3FATMAÇELİKHÜDAPAR
TRABZON6ŞENAYCOŞKUNHÜDAPAR
ZONGULDAK3SEVİMSAVRAN HÜDAPAR

Vatan Partisi

Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 146
Kadın Adayların Oranı: %24,33

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday14%2,33%16,09
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday20%3,33%22,98
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday19%3,16%21,83
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday16%2,66%18,39
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday9%1,5%10,34

2018 Milletvekili Seçimleri – Vatan Partisi Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra Noİsim-SoyisimSiyasi Parti
ADANA2HATİCE NESRİN KILIÇAYVATAN
ADANA4GÜLŞAH TİRENGVATAN
ADANA8AYŞE ÇELLİKVATAN
ADANA9VAHİDE BUDAKVATAN
ADANA11DEMET UĞUR YETKİNVATAN
ADANA15EYLÜL KAYAVATAN
ADIYAMAN4MELEK DOĞANVATAN
AĞRI1NİMET İLHANVATAN
AKSARAY4ÖZLEM ETCİVATAN
ANKARA-11TÜLİN OYGÜRVATAN
ANKARA-14ZEHRA İNCİ ÖZDİLVATAN
ANKARA-17FATMA SİBEL ARSLANTÜRKVATAN
ANKARA-110EMEL YALINVATAN
ANKARA-112AYSAN CANVERVATAN
ANKARA-26ŞEN YAZGANVATAN
ANKARA-210ASYA BANU PEHLİVANVATAN
ANKARA-33GÜLDANE PEKDOĞANVATAN
ANKARA-37MELEK GÜVENÇVATAN
ANKARA-312HAVA ŞAHİNER AYNURVATAN
ANTALYA5HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURANVATAN
ANTALYA13HATİCE DEMİRVATAN
ANTALYA14NECMİYE KARAASLANVATAN
ANTALYA16BERFU BAYAV OFLAZVATAN
ARDAHAN2PERİHAN TEKİNVATAN
AYDIN2AYŞE HANDAN ERSİNVATAN
AYDIN3ZÜHRE GENİŞELVATAN
AYDIN4İRAYDA BEGÜM BAYVATAN
AYDIN5BERRİN ARSLANVATAN
AYDIN6AFET HEUSCHELEVATAN
AYDIN7SANİYE DUMANVATAN
BALIKESİR5AYFER YALÇINVATAN
BALIKESİR6CEMİLE TAŞDEMİRVATAN
BALIKESİR8NİLGÜN YORGANCIVATAN
BARTIN1FATMA GÜL ARSLANVATAN
BATMAN3MEVLÜDE DİNÇBUDAKVATAN
BİTLİS3GİZEM ŞANLIVATAN
BOLU1MÜRVET KARATAŞVATAN
BOLU2AYLA AŞIKVATAN
BOLU3SEMİHA ARABACIOĞLUVATAN
BURSA-12SEMRA YILMAZVATAN
BURSA-13ELİF GÖKKUŞVATAN
BURSA-22CANAN BÖLÜKVATAN
BURSA-27ARZU BİTİRGİÇVATAN
ÇORUM2ESENGÜL DEMİRKAZIKVATAN
DENİZLİ6BERFİN YAVUZVATAN
DENİZLİ8CANSU ALTINKAYAVATAN
DİYARBAKIR4SERRA SELEN YILMAZVATAN
DİYARBAKIR5SABAHAT ARSLANVATAN
DİYARBAKIR8YAĞMUR AKOLVATAN
DİYARBAKIR11EBRU CENGİZ KOÇVATAN
DÜZCE1HÜMEYRA YILMAZVATAN
DÜZCE2SERAP NAZ BAŞARVATAN
DÜZCE3RUHSAR UYSALVATAN
ELAZIĞ1HATİCE KOYUNVATAN
ELAZIĞ4SANİYE ÜSTÜNDAĞVATAN
ESKİŞEHİR3DİLEK ÇINARVATAN
ESKİŞEHİR6MESERRET DOĞANVATAN
ESKİŞEHİR7NALAN BEKMANVATAN
GAZİANTEP4TÜLAY İYİEKİCİVATAN
GAZİANTEP9AYŞE BAKIŞGANVATAN
GAZİANTEP10SEYYALE ERGÜNVATAN
GÜMÜŞHANE2ÇİYDEM DEMİRVATAN
HATAY3GÜLSEREN BULUTOĞLUVATAN
HATAY5GÜNSELİ KARAVATAN
HATAY6NEJLA ÖNCÜVATAN
HATAY9RAZİYE BEDİRVATAN
HATAY10GÖNÜL GÖKKANVATAN
ISPARTA2TÜLİN KURTVATAN
İSTANBUL-12HACER ŞULE PERİNÇEKVATAN
İSTANBUL-13GÜNİZİ DİZDARVATAN
İSTANBUL-14FATOŞ GÜDENVATAN
İSTANBUL-112GÜLŞAH AKYILDIRIMVATAN
İSTANBUL-122MİNE HACIOSMANOĞLUVATAN
İSTANBUL-125MELTEM GÜRSOY SIRTVATAN
İSTANBUL-126TÜZİN TÜFEKÇİVATAN
İSTANBUL-23ELİF İLHAMOĞLUVATAN
İSTANBUL-29EMİNE ECE BOYLUVATAN
İSTANBUL-216NURAY KAYAVATAN
İSTANBUL-218SEVAL DUYGU AKYILDIZVATAN
İSTANBUL-222İLKNUR GÜNDOĞANVATAN
İSTANBUL-35GÜLGÛN BUDAKVATAN
İSTANBUL-36YADİKAR ÖZENVATAN
İSTANBUL-39AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLUVATAN
İSTANBUL-311HATİCE ECE KARACAVATAN
İSTANBUL-313HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURTVATAN
İSTANBUL-314BESTE GÜL ÖNERENVATAN
İSTANBUL-318TÜLİN SANERVATAN
İSTANBUL-323MELİHA SEVENCANVATAN
İSTANBUL-324MÜŞERREF GÜNEŞ TABANOĞLUVATAN
İZMİR-14HÜLYA YARBUZVATAN
İZMİR-110EDA YÜCELVATAN
İZMİR-22PINAR GÜLVATAN
İZMİR-26AYŞEGÜL KAHRAMANVATAN
KAHRAMANMARAŞ2EREN İLKEHANVATAN
KAHRAMANMARAŞ5NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİMVATAN
KARAMAN3NEJLA ÖCALVATAN
KARS3BİNNUR ZUHAT YOKUŞVATAN
KAYSERİ4TUĞBA TÜFEKVATAN
KAYSERİ6SELMA TOSUNVATAN
KAYSERİ9LEYLA ÖZHAN BEKERVATAN
KIRKLARELİ1SELDA KILIÇVATAN
KOCAELİ1SEBAHAT CİCİOĞLUVATAN
KOCAELİ6HATİCE ALPVATAN
KOCAELİ9AYŞEN TANRIKULUVATAN
KOCAELİ10NURAY TURANVATAN
KONYA7NEFİSE NİLGÜN BİTLİSLİVATAN
KONYA9EYLEM GÖKSU YILDIRIMVATAN
KÜTAHYA2SEVGİ ELMAVATAN
MANİSA10DUYGU KARABULUTVATAN
MARDİN3ZEYNEP İLKAY GÖKÇEKVATAN
MARDİN4ARZU ÜSTÜNDAĞVATAN
MARDİN6CANSU BALKAYAVATAN
MERSİN1LERZAN ÖZGENÇVATAN
MERSİN2ŞÜKRAN AKALVATAN
MERSİN5NURSEL IŞIKSOYVATAN
MERSİN9ZEYNEP BURKANVATAN
MERSİN11LEMAN KANLIOĞLUVATAN
MUĞLA2NAHİDE TEKİNÇAY KARAVATAN
MUŞ4RASİME CEREN AKSUVATAN
NEVŞEHİR1MELİHA ATALAYVATAN
NEVŞEHİR2ELİF MURŞİLVATAN
ORDU2NEFİSE IŞIKVATAN
OSMANİYE3HAVA KAPLANVATAN
RİZE3DERYA ÇAĞLARVATAN
SAKARYA1İNCİ AKKAYAVATAN
SAKARYA3SEDA DAĞLARVATAN
SAMSUN3SEMRA KORKMAZVATAN
SAMSUN4NAZİFE ŞAHİNVATAN
SAMSUN6GÜLŞAH YILDIRIMVATAN
SAMSUN7YASEMİN TİRYAKİVATAN
SİNOP1ATİKE SAĞIROĞLUVATAN
ŞANLIURFA7KÜBRA BODURVATAN
ŞANLIURFA8SİBEL KOÇ GÜVENVATAN
ŞANLIURFA9KÜBRA ÖZDEMİRVATAN
ŞANLIURFA14BURCU BİLİCİVATAN
TEKİRDAĞ7YAREN KAPLANVATAN
TOKAT1HANDAN FATİHVATAN
TOKAT4HATİCE YAVUZVATAN
TRABZON3İNCİ GÜNGÖRVATAN
TRABZON6YETER FİKİRDANIŞVATAN
TUNCELİ1NİHAL GÜNDOĞANVATAN
UŞAK2ELİF ÇOBANOĞLUVATAN
VAN4EBRU ÖZTÜRKVATAN
VAN8YAĞMUR EKİM YILMAZVATAN
YALOVA2BEGÜM SULTAN İŞBİLENVATAN
ZONGULDAK5PERİHAN ÖZHİMVATAN

Halkların Demokratik Partisi

Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 227
Kadın Adayların Oranı: %37,83

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday20%3,33%22,98
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday46%7,66%52,87
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday25%4,16%28,73
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday21%3,50%24,13
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday17%2,83 %19,54

2018 Milletvekili Seçimleri – Halkların Demokratik Partisi Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra Noİsim-SoyisimSiyasi Parti
ADANA1TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇHDP
ADANA3SEVER UZUNHDP
ADANA5SONGÜL AYDINHDP
ADANA6HATİCE KAVRANHDP
ADANA7BERİTAN ÖNENHDP
ADANA9ROZERİN TOSUNHDP
ADANA11TÜRKAN BAKIRHDP
ADANA13ZOZAN EFETÜRKHDP
ADANA14CEMİLE TAYHDP
ADIYAMAN2HAYRİYE KORKMAZHDP
ADIYAMAN4BİRSEN TUNÇHDP
AFYONKARAHİSAR1NEVİN AYTEKİNHDP
AFYONKARAHİSAR3BELMA KORAYHDP
AFYONKARAHİSAR5GÜLSEREN KARATAŞHDP
AĞRI2DİRAYET DİLAN TAŞDEMİRHDP
AĞRI4KEZİBAN DUMLUHDP
AKSARAY3ŞÜKRAN ACARHDP
ANKARA-11FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİRHDP
ANKARA-13EMİNE KAYAHDP
ANKARA-15DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEKHDP
ANKARA-17CENNET AVCIHDP
ANKARA-19DİLEK ERTÜRKHDP
ANKARA-111EBRU DEMİRHDP
ANKARA-112REMZİYE GÜÇLÜHDP
ANKARA-21NURAY TÜRKMEN CANLIHDP
ANKARA-23VAHİDE İLGÜNHDP
ANKARA-25İPEK GÜRHDP
ANKARA-26NURHAYAT EMİREHDP
ANKARA-28NİLGÜN YILMAZHDP
ANKARA-33ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞHDP
ANKARA-35HÜLYA FIRATHDP
ANKARA-37FATMA KOÇYİĞİT ÖNERHDP
ANKARA-39TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİNHDP
ANKARA-310FATMA KIZILÖZHDP
ANTALYA2DENİZ YILDIRIMHDP
ANTALYA5NİGAR DURUHDP
ANTALYA7FİLİZ ASLANHDP
ANTALYA9MERAL GEYLANİHDP
ANTALYA11HÜLYA HASBAYHDP
ANTALYA13HÜLYA BAYARHDP
ANTALYA15GÜLSÜM GÜZELHDP
ANTALYA16BERİVAN TEMELHDP
AYDIN2AYFER DEMİRELHDP
AYDIN4ÖZLEM TUNÇHDP
AYDIN6SEMRA BAŞARANHDP
BALIKESİR1NESİBE YÖYLERHDP
BALIKESİR3YURDANUR GÜVENHDP
BALIKESİR5FADİME KAM TEMELHDP
BALIKESİR7ZEHRA BABAHDP
BARTIN2ŞAYESTE SALMANOĞLUHDP
BATMAN1FELEKNAS UCAHDP
BATMAN3AYŞE ACAR BAŞARANHDP
BİLECİK2MUAZZEZ PARILTIHDP
BİNGÖL3ŞEFİKA DOĞANHDP
BİTLİS3SEVDA TABAK YAMAÇHDP
BOLU2GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLUHDP
BURSA-12AYGÜL SAKLIHDP
BURSA-14AYNUR YILMAZHDP
BURSA-23ELİF ÇUBUKÇUGİLHDP
BURSA-25İPEK AKMANHDP
BURSA-27ADİLE OKHDP
ÇANAKKALE2ADİLE YALÇINHDP
ÇANKIRI1NAZLI ÇOBANHDP
ÇANKIRI2DİLAN ÇETİNHDP
DENİZLİ1ŞERİFE YILDIRIMHDP
DENİZLİ3AYŞE LEVZAN SÜZÜKHDP
DENİZLİ5AYŞE ÖZAYHDP
DENİZLİ7PERİHAN ÜGEHDP
DİYARBAKIR2SALİHE AYDENİZHDP
DİYARBAKIR4REMZİYE TOSUNHDP
DİYARBAKIR6SEMRA GÜZELHDP
DİYARBAKIR8DERSİM DAĞHDP
DİYARBAKIR12FERDA FAHRİOĞLU AKINHDP
DÜZCE2SEMA GÜNEŞHDP
EDİRNE2HANIM GÜZELHDP
ELAZIĞ2SELMA METİNHDP
ELAZIĞ4YAPRAK FİLİZHDP
ERZİNCAN1PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇHDP
ERZURUM2ZELİHA DÜNDARHDP
ESKİŞEHİR2NURTEN ÖZER ULUÇELEBİHDP
ESKİŞEHİR4İLKAY ABAYHDP
ESKİŞEHİR6GÜNAY UYARHDP
GAZİANTEP2BERİVAN ÖZPOLAT ŞİMŞEKHDP
GAZİANTEP4ATİYE OKAYHDP
GAZİANTEP6GÜLER ERATHDP
GAZİANTEP8MİZGİN YAMANHDP
GAZİANTEP10FATMA LEBEHDP
GİRESUN2FATMA GÜNDOĞDUHDP
GİRESUN3NURİYE PERVİN BAŞERHDP
HAKKARİ1LEYLA GÜVENHDP
HATAY2HÜLYA KAVUKHDP
HATAY4FATMA ÖZDEMİRHDP
HATAY6KADRİYE TURHANHDP
HATAY11PARAŞİN GÜMÜŞHDP
IĞDIR2KIZNAZ TÜRKELİHDP
ISPARTA3AYŞEGÜL KORKUTANHDP
İSTANBUL-11PERVİN BULDANHDP
İSTANBUL-15SEMA UÇARHDP
İSTANBUL-17SULTAN KARASUHDP
İSTANBUL-19AYLİN HACALOĞLUHDP
İSTANBUL-112ŞEHRİBAN ALKIŞHDP
İSTANBUL-114YAŞAR MERAL ÇAKICIHDP
İSTANBUL-117CANSU İREM KALENDERHDP
İSTANBUL-120MİHRİBAN DENİZHDP
İSTANBUL-121SERVET GÜNGÖRDÜHDP
İSTANBUL-122IRMAK DUMLUPINARHDP
İSTANBUL-123EYLEM SARUCAHDP
İSTANBUL-125TÜLAY AYDINHDP
İSTANBUL-127GÜNAY KARAOĞLANHDP
İSTANBUL-128ALYA AKKUŞHDP
İSTANBUL-130MELEKFER BORAK TURGUTHDP
İSTANBUL-133DÜRDANE BULGANHDP
İSTANBUL-134EMİNE KARAASLAN ATEŞHDP
İSTANBUL-22OYA ERSOYHDP
İSTANBUL-23HÜDA KAYAHDP
İSTANBUL-25TÜLAY KORKUTANHDP
İSTANBUL-27AYŞE BERKTAYHDP
İSTANBUL-28GÜLSÜM AĞAOĞLUHDP
İSTANBUL-29GÜRŞENAY DALVERENHDP
İSTANBUL-212LUDMİLLA BÜYÜMHDP
İSTANBUL-213HACER ELÇİNHDP
İSTANBUL-214FENER GÜNANAHDP
İSTANBUL-218TÜRKAN BİNGÖLHDP
İSTANBUL-220IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLUHDP
İSTANBUL-223DİLBER ASLANHDP
İSTANBUL-225DÜRDANE NİLSU YÜRÜRHDP
İSTANBUL-228ROHANİ ÇİÇEKLİDALHDP
İSTANBUL-32DİLŞAT CANBAZ KAYAHDP
İSTANBUL-35ZÜLEYHA GÜLÜMHDP
İSTANBUL-37ELİF BULUTHDP
İSTANBUL-311GÜLSEREN KAYAHDP
İSTANBUL-313AYŞE KARADAĞHDP
İSTANBUL-315MUAZZEZ TÖREHDP
İSTANBUL-317PINAR GEZİKHDP
İSTANBUL-319BELÇİM OKTANHDP
İSTANBUL-321SONGÜL BÜYÜKPINARHDP
İSTANBUL-323GÜLFİRAZ SAĞLIKHDP
İSTANBUL-325DİLEK ULAŞHDP
İSTANBUL-327ASLI YAĞCIHDP
İSTANBUL-329LAİKA TAKANHDP
İSTANBUL-331ROJDA TAŞDEMİRHDP
İSTANBUL-333BÜŞRA BERNA TOPRAKHDP
İSTANBUL-335ZERRİN OĞLAĞUHDP
İZMİR-11SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜHDP
İZMİR-14RAHİME TURANHDP
İZMİR-16MERVAN SİNCARHDP
İZMİR-17CEYHAN AKAYHDP
İZMİR-18HALİME AKDAĞHDP
İZMİR-110ELFESYA NASHDP
İZMİR-22İDİL UĞURLUHDP
İZMİR-23AYŞE YILMAZHDP
İZMİR-25CEMİLE AYDINHDP
İZMİR-27GÖNÜL AYGÜNHDP
İZMİR-211BEHİYE ERTAŞHDP
KAHRAMANMARAŞ2MERYEM YILDIZHDP
KAHRAMANMARAŞ6TÜLAY KILINÇ DENİZHDP
KARABÜK3DERYA GÖÇTÜRKHDP
KARAMAN2AYŞE DURUNESİLHDP
KARS2ARZU MOCOHDP
KAYSERİ2EYLEM CENGİZHDP
KAYSERİ6NURAN ERGEN KILIÇHDP
KAYSERİ8ZİLAN YILMAZHDP
KIRKLARELİ2DİREN CEVAHİR ŞENHDP
KIRŞEHİR2HELİZ ABIHDP
KİLİS2EZEL AYDINHDP
KOCAELİ2FATMA YILDIRIMHDP
KOCAELİ4YASEMİN ÜÇERHDP
KOCAELİ6MERYEM DEMİRHDP
KOCAELİ12SEVİCAN YAŞARHDP
KONYA2BERNA ÇELİKHDP
KONYA3EYLÜL YAYLACIHDP
KONYA5JİYAN HURİ YALÇINHDP
KONYA7BAHAR EKİNCİHDP
KÜTAHYA1HÜLYA OĞUZHDP
MALATYA2JİYAN TAŞHDP
MALATYA4FATMA ALATAŞHDP
MANİSA2BİRGÜL SAĞSÖZHDP
MANİSA4HASRET ASLANHDP
MARDİN2PERO DÜNDARHDP
MARDİN4EBRÜ GÜNAYHDP
MARDİN5GÜLBİN ŞAHİN DAĞHANHDP
MERSİN1FATMA KURTULANHDP
MERSİN4FATMAGÜL DEMİRTAGHDP
MERSİN6EYLEM GENÇERHDP
MERSİN8ELİF ASLANHDP
MERSİN11FİLİZ YILMAZHDP
MUĞLA1SULTAN ÖZCANHDP
MUĞLA2HÜSRAN BELGİN KOÇHDP
MUĞLA4EBRU DEMİRHDP
MUĞLA6SEBAHAT FIRATHDP
MUŞ1GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİTHDP
MUŞ3ŞEVİN COŞKUNHDP
NEVŞEHİR3KEVSER YALÇINHDP
NİĞDE3ÜMRAN BATURAYHDP
ORDU3RUKEN KAYAALPHDP
RİZE3SEVGİ EVREN KÖROĞLUHDP
SAKARYA1ÇİÇEK ARIÇHDP
SAKARYA2HİVİDAR TANGÜNERHDP
SAKARYA4GAYE ÇALIŞKANHDP
SAKARYA6DERYA BİNGÖLHDP
SAMSUN1MEDİHA OYA YAĞCIHDP
SAMSUN2ROJDA BARIŞHDP
SAMSUN4AYSUN FİLİZAYHDP
SAMSUN8SEVDA ÖZBEK YAKUTHDP
SİİRT1MERAL DANIŞ BEŞTAŞHDP
SİNOP1AYŞE GÜL KAFKASHDP
SİVAS5RUKEN KOYUNHDP
ŞANLIURFA2AYŞE SÜRÜCÜHDP
ŞANLIURFA5ALİYE KIZILDAMARHDP
ŞANLIURFA7ROZA YAZMACIHDP
ŞANLIURFA9SONGÜL ARPAHDP
ŞANLIURFA13MERAL BALTERHDP
ŞIRNAK2NURAN İMİRHDP
TEKİRDAĞ2FERAY MERTOĞLUHDP
TEKİRDAĞ4GURBET DEMİRHANHDP
TEKİRDAĞ6HALİME TUNÇHDP
TOKAT2RANA RENDEHDP
TRABZON3KADER UZUN MADENKUYUHDP
TUNCELİ2MERAL HANBAYAT YEŞİLHDP
UŞAK2ŞÜKRAN SARIHDP
VAN2BEDİA ÖZGÖKÇE ERTANHDP
VAN4MUAZZEZ ORHANHDP
VAN7MUKADDDES KARAKOÇHDP
VAN8ASUMAN YELMAZERHDP
YALOVA2HEDİYE POLATHDP
YOZGAT3DENİZ ÖZTÜRKHDP
ZONGULDAK4ASYA GEZERHDP

Cumhuriyet Halk Partisi

Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 137
Kadın Adayların Oranı: %22,83

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday5%0,83%5,74
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday12%2,00%13,79
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday17%2,83%19,54
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday7%1,16%8,04
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday10%1,66%11,49

2018 Milletvekili Seçimleri – Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra NoİsimSoyisimSiyasi Parti
ADANA3MÜZEYYENŞEVKİNCHP
ADANA6OYATEKİNCHP
ADANA12BERFUSALICI YAKITCHP
ADANA13SIDIKAHALICIOĞLUCHP
ADIYAMAN4SONGÜLVARKİ YILDIRIMCHP
AFYONKARAHİSAR1BURCUKÖKSALCHP
AFYONKARAHİSAR3İSMAHANNERGİZCHP
AFYONKARAHİSAR6HATİCEGÖKOĞLUCHP
AKSARAY3PELİNSUYILDIRIMCHP
ANKARA-15GAMZETAŞCIERCHP
ANKARA-110AYLİNYAMANCHP
ANKARA-112KAMERGÖZAÇIK ŞENCHP
ANKARA-113CANSELGÜVENCHP
ANKARA-23SEMRADİNÇERCHP
ANKARA-210SUNAKERİMOĞLUCHP
ANKARA-39GÜLŞAHDENİZ ATALARCHP
ANKARA-311İLKEÇAKARCHP
ANTALYA6FİGENALBUGA ÇALIKUŞUCHP
ANTALYA7SEVGİDOĞANCHP
ANTALYA9ŞENGÜLYEŞİLDALCHP
ANTALYA13SİBELGEZENCHP
ANTALYA15ÖZLEMŞAHİNCHP
AYDIN5ÖZLEM BURCUUĞAN SEVİMCHP
AYDIN8FULYAÜSTÜNDAĞCHP
BALIKESİR5SEVALBOZKURTCHP
BALIKESİR7NEŞEZENGİNCHP
BALIKESİR8BERRİNGENÇOĞLUCHP
BARTIN1AYSUBANKOĞLUCHP
BURSA-11LALEKARABIYIKCHP
BURSA-13NURHAYATATLACA KAYIŞOĞLUCHP
BURSA-27MERALALTUNTAŞCHP
BURSA-210HÜLYADİNKCHP
ÇANAKKALE4SONGÜLŞENTÜRKLÜCHP
ÇORUM2BURÇİNSOLMAZ POLATCHP
DENİZLİ1GÜLİZARBİÇER KARACACHP
DENİZLİ7ŞENİZDOĞANCHP
DİYARBAKIR5BERİVANALABALIKCHP
DİYARBAKIR9GÜLAYEMRECHP
DİYARBAKIR12BEHİYEKÜDENCHP
DÜZCE2İLKNUR BAŞAKTÜTÜNCÜCHP
ELAZIĞ3AYTENÇEKİLCHP
ERZURUM2NAMİYESINIRKAYACHP
ESKİŞEHİR2JALE NURSÜLLÜCHP
ESKİŞEHİR3NURAYAKÇASOYCHP
ESKİŞEHİR6SİBELYEŞİLDALCHP
GAZİANTEP8ADİLE MERVEALTINBAŞ YILMAZCHP
GAZİANTEP9NESRİNTUNCELCHP
GAZİANTEP12NERİNTÜRKMENCHP
HATAY2SUZANŞAHİNCHP
HATAY7NERMİNYILDIRIM KARACHP
HATAY9BİLGENDUMANCHP
HATAY10HAMİDEVURALCHP
HATAY11DÖNDÜ DİLANKARTALCHP
İSTANBUL-13GAMZEAKKUŞ İLGEZDİCHP
İSTANBUL-110SALİHA SERAKADIGİL SÜTLÜCHP
İSTANBUL-117BERİLÖNERCHP
İSTANBUL-120DENİZDOĞAN GÜNAYCHP
İSTANBUL-122NURAYÇEPNİCHP
İSTANBUL-123DUYGUÇELİKCHP
İSTANBUL-124ARZUÖZALPCHP
İSTANBUL-125PINARUZUNCHP
İSTANBUL-126TUBATORUNCHP
İSTANBUL-130MELİSTİMURCHP
İSTANBUL-133AYLİNSARITAŞCHP
İSTANBUL-29DERYAŞENTÜRKCHP
İSTANBUL-217CANANSEZENLERCHP
İSTANBUL-218HACERFOGGOCHP
İSTANBUL-223ECEBATUMLU TALASCHP
İSTANBUL-224PELİNYURDAKULCHP
İSTANBUL-225ŞEYMADUMRULCHP
İSTANBUL-228DENİZKAYACHP
İSTANBUL-35SİBELÖZDEMİRCHP
İSTANBUL-38EMİNE GÜLİZAREMECANCHP
İSTANBUL-318ŞAHANIMMETERCHP
İSTANBUL-319IRMAK NERİMANNEBİOĞLUCHP
İSTANBUL-320YAĞMURGEYGELCHP
İSTANBUL-323AYCANERİNSEL ÖZİSTEKCHP
İSTANBUL-325SEDAÖNDERCHP
İSTANBUL-327ARZUATTEPECHP
İSTANBUL-330ELİFKESKİNEL ÜLKERCHP
İSTANBUL-335ŞEBNEM NURÇALIŞKANCHP
İZMİR-110NİLAYKÖKKILINÇCHP
İZMİR-111EZGİDENİZ URUNGACHP
İZMİR-113ZEKİYE SEDASÖNMEZCHP
İZMİR-22SELİNSAYEK BÖKECHP
İZMİR-25SEVDAERDAN KILIÇCHP
İZMİR-213HATİCEZEYBEKCHP
İZMİR-214EBRUOKAYCHP
KAHRAMANMARAŞ6AYŞEGÜLYAYCIOĞLUCHP
KAHRAMANMARAŞ8AZİZEÇUHADARCHP
KARABÜK3GÜLSÜNBENİÇCHP
KARS2HATİCEGÜVENSOYCHP
KARS3AYSELSADAK İLTAŞCHP
KASTAMONU2AYŞEGÜLSOYLU MUSLUCHP
KASTAMONU3DEVRİM EZGİÖZALPCHP
KAYSERİ6GONCA YELDAORHANCHP
KIRIKKALE2GÜLLÜAYKUTCHP
KIRKLARELİ3İNCİTUNÇCHP
KOCAELİ1FATMAKAPLAN HÜRRİYETCHP
KOCAELİ6EBRUKÜÇÜKAYDINCHP
KOCAELİ7YEŞİMAKPINARCHP
KOCAELİ11SEZER NİLGÜNAYDINCHP
KOCAELİ13ZEYNEP ÇİĞDEMCANBAZCHP
KONYA5NİHALEKENCHP
KONYA9NAZİFEDEMİRHANCHP
KONYA13ŞENİZKURTULUŞCHP
KÜTAHYA3ZELİHAAKSAZ ŞAHBAZCHP
MALATYA4BERNAKARADAŞCHP
MANİSA6HAYRİYEHACETCHP
MANİSA7SANİYEAĞGÜLCHP
MANİSA10LALEERDOĞAN TUNÇERCHP
MARDİN5AYGÜLKILIÇ BAŞBOĞACHP
MERSİN4NEVİNZAİMOĞLUCHP
MERSİN6CAVİDANDEMİRAĞCHP
MERSİN10DİLARAÖZKINACHP
MERSİN13SİBELGAZİ TABELCHP
MUĞLA6EMİNEYENİLMEZ AYDEMİRCHP
NEVŞEHİR2FULYAGÜLŞEN ALTINSOYCHP
NİĞDE3NAGİHANESKİOĞLUCHP
ORDU4SEBANURÖZDEMİRCHP
RİZE2AYSELTAŞKINCHP
SAKARYA3ELİFYARCHP
SAKARYA6AYTÜLUŞAKLIGİLCHP
SAKARYA7GÖZDE NURYILDIZCHP
SAMSUN2NESLİHANHANCIOĞLUCHP
SAMSUN6ARZUSABUNCUCHP
SAMSUN9IŞIKÖZKEFELİCHP
ŞANLIURFA10SONGÜLARSLANCHP
ŞANLIURFA12AKİLEYEKTAŞCHP
TEKİRDAĞ3CANDANYÜCEERCHP
TEKİRDAĞ7GÜLFERÜMİTCHP
TOKAT5GÜLPERİCOŞARCHP
VAN4ŞANELGÜLOĞLUCHP
VAN7NERİMANKARTALCHP
YOZGAT3RAKİBE ÖZGÜRKARSLIOĞLUCHP
ZONGULDAK4MERVEKIRCHP
ZONGULDAK5ÇİĞDEMŞEKERCİCHP

Saadet Partisi

Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 70
Kadın Adayların Oranı: %11,66

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday0%0,0%0,0
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday4%0,66%4,59
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday13%2,16%14,94
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday3%0,50%3,44
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday9%1,50%10,34

2018 Milletvekili Seçimleri – Saadet Partisi Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra NoİsimSoyisimSiyasi Parti
ADANA3AYŞETOPALSP
ADANA8YASEMİNKAPUKAYASP
ANKARA-17HATİCE NİHALKORKUTANSP
ANKARA-111FERİDEÖZTÜRKSP
ANKARA-113DİLARAERANILSP
ANKARA-26MERVEAYDINKÜÇÜKSP
ANKARA-32PINARGÖKMENSP
ANKARA-38MÜZEYYENSİMİTSP
ANTALYA5ZÜBEYDEGÜLERSP
ANTALYA6RUKİYEGÜLŞENSP
ANTALYA7DÖNAYUYARSP
ANTALYA9RUMEYSA NURÇETECİSP
ANTALYA10SERVETYILMAZSP
ANTALYA16SÜMEYYEGÜLDALSP
AYDIN4ÖZLEMÖZTÜRKSP
AYDIN8GÜLTENHANÇERSP
BURSA-13ELİF SULTANŞENDÖLSP
BURSA-19RABİAIMAMAJSP
BURSA-23EBRAR GÜLSÜMAYGÜNSP
BURSA-28RABİAÖRNEKSP
DENİZLİ3SEVİLAKTAŞSP
ESKİŞEHİR3SERAPDEMİRSP
GAZİANTEP8ARZUKARTALSP
GAZİANTEP12ADİLE GÜLAYİNGELSP
HATAY5AYŞEGÜLKÜÇÜKSP
İSTANBUL-13DİCLEŞİTSP
İSTANBUL-16PAKİZEYÜZBAŞIOĞLUSP
İSTANBUL-110ALEVSEZENSP
İSTANBUL-118AYSUNBAYRAKTARSP
İSTANBUL-125GONCA NURASLANSP
İSTANBUL-129NAFİYESAÇISP
İSTANBUL-25FATMA NEVİNGÖKÇESP
İSTANBUL-211ZEYNEP ŞULERIDVANOĞLUSP
İSTANBUL-219YASEMİN BİLNURERENCİSP
İSTANBUL-223TÜLAYVIZVIZSP
İSTANBUL-225NURSENAULUSOYSP
İSTANBUL-227HABİBEERDOĞANSP
İSTANBUL-33NAGEHAN GÜLASİLTÜRKSP
İSTANBUL-36EBRARBEZCİSP
İSTANBUL-310MESUDEDÖNMEZSP
İSTANBUL-317EMİNEÖZTÜRKSP
İSTANBUL-321İLKNURGÖKDEMİRSP
İSTANBUL-323FUNDAYALÇIN BOZKURTSP
İSTANBUL-329FEYZAGÜRBÜZSP
İZMİR-16SUNACANITEZSP
İZMİR-22CERENKARASP
İZMİR-211SÜMEYYEORHANSP
KAHRAMANMARAŞ4SULTANKAMALAKSP
KARAMAN3MELEKHANKAVASSP
KAYSERİ4HATİCE SÜMEYYEBOZKURTSP
KAYSERİ8ASİYEÇAKIRLISP
KAYSERİ10RABİAÇAĞRICISP
KIRKLARELİ3BÜŞRASAVAŞSP
KOCAELİ3REYHANŞENGÜNSP
KOCAELİ11SEVİL ERTATARSP
KÜTAHYA5RÜMEYSAPOYRAZSP
MARDİN5HALİMEDABAKOĞLUSP
MERSİN7HASİBEYILDIZSP
MERSİN12AYŞE GÜLİZYENENSP
MUĞLA5SALİHAGÜZELSP
NİĞDE3NEDİME FATMAKOÇERSP
RİZE2GÜLHANHAFIZOĞLUSP
SAKARYA5AYŞEGÜÇLÜSP
SAMSUN5BUŞRAGENEZSP
SİVAS2MİHRİBANGELDİSP
TOKAT3AYŞEGÖNANSP
VAN6SIDIKAEBİNÇSP
ÇANAKKALE3FATMA FUNDAÇİFTÇİSP
ŞANLIURFA5AYŞEEROĞLUSP
ŞANLIURFA11BUŞRAMENSP

İyi Parti

Toplam Aday Sayısı: 600
Toplam Seçim Çevresi: 87
Toplam Kadın Aday Sayısı: 158
Kadın Adayların Oranı: %26,33

 Sayı Toplam aday
içindeki oranı
Toplam seçim çevresi
içindeki oranı
1. Sırada Gösterilen Kadın Aday8%1,33%9,19
2. Sırada Gösterilen Kadın Aday11%1,83%12,64
3. Sırada Gösterilen Kadın Aday25%4,16%28,73
4. Sırada Gösterilen Kadın Aday27%4,50%31,03
5. Sırada Gösterilen Kadın Aday10%1,67%11,49

2018 Milletvekili Seçimleri – İyi Parti Kadın Adaylar Listesi

Seçim ÇevresiAday Sıra NoİsimSoyisimSiyasi Parti
ADANA4NİHALAĞCAİYİ PARTİ
ADANA6SİNEMULUDAMARİYİ PARTİ
ADANA11ŞULETÜDEŞİYİ PARTİ
ADANA14SİBELÇAKMAKİYİ PARTİ
ADIYAMAN4FATİME ZEHRAAKBAŞİYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR3OKŞANULUSOY EFEİYİ PARTİ
AFYONKARAHİSAR5MERVEBALANDIİYİ PARTİ
AKSARAY4FATMA PINARİZGÜİYİ PARTİ
ANKARA-14AYŞE SİBELYANIKÖMEROĞLUİYİ PARTİ
ANKARA-15MİNEBAŞİYİ PARTİ
ANKARA-17KADRİYEÜNLERİYİ PARTİ
ANKARA-113HATİCEKÜÇÜKİYİ PARTİ
ANKARA-21ŞENOLBALİYİ PARTİ
ANKARA-26HEDİYEAKDEREİYİ PARTİ
ANKARA-210ÇİĞDEMBİNGÖLİYİ PARTİ
ANKARA-35AYŞESUCUİYİ PARTİ
ANKARA-312BERİLGÜMÜŞİYİ PARTİ
ANTALYA3TUBAVURAL ÇOKALİYİ PARTİ
ANTALYA4FULYAYASEMİNİYİ PARTİ
ANTALYA8NEŞETOKERİYİ PARTİ
ANTALYA9MERYEMAYDOĞANİYİ PARTİ
ANTALYA16LEYLİKEMALİYİ PARTİ
ARTVİN1FİLİZAKYÜZİYİ PARTİ
AYDIN2BERNASUKASİYİ PARTİ
AYDIN4ŞULETUNTAŞİYİ PARTİ
AYDIN8SEMRAYÜCELİYİ PARTİ
BALIKESİR3NEZAHATSALONİYİ PARTİ
BALIKESİR5BEGÜMKÜÇÜKOĞLU TUTAKİYİ PARTİ
BALIKESİR6KERİMANKÜLTÜRİYİ PARTİ
BALIKESİR7ÖZLEMURALİYİ PARTİ
BARTIN2FATMA SİNEMÖZÜOKLUİYİ PARTİ
BATMAN3LEYLASOYVURALİYİ PARTİ
BATMAN4BEYHANÖZGENERİYİ PARTİ
BATMAN5SEVİNÇSARIAHMETOĞLUİYİ PARTİ
BİLECİK2MERVEBEKTAŞİYİ PARTİ
BOLU3NİMETİNCEİYİ PARTİ
BURDUR3HATİCE FUNDABÜLBÜLİYİ PARTİ
BURSA-16SERMİNÖZENSOYİYİ PARTİ
BURSA-18ÖZGÜRŞİMŞEKİYİ PARTİ
BURSA-110MERVEASAİYİ PARTİ
BURSA-24SERPİLARSLANTÜRKİYİ PARTİ
BURSA-26BETÜLBAYRAKTAR ORHANİYİ PARTİ
BURSA-210ÖZGEHANKOÇERİYİ PARTİ
ÇANAKKALE3İKBALAYTAÇİYİ PARTİ
ÇANKIRI2GAMZEATALAYİYİ PARTİ
ÇORUM4SİNEMSARIİYİ PARTİ
DENİZLİ2ŞULETÜRKARSLANİYİ PARTİ
DENİZLİ6ZEYNEPSÖZERİİYİ PARTİ
DİYARBAKIR3HANDANKAÇMAZİYİ PARTİ
DİYARBAKIR10SELMATANİNİYİ PARTİ
DÜZCE3REYHANATASEVENİYİ PARTİ
EDİRNE1İMRENÇAKIRLARİYİ PARTİ
EDİRNE3DİLEKKIRMIZIİYİ PARTİ
ERZİNCAN1AYŞE ŞÜKRANALPTEKİNİYİ PARTİ
ERZURUM3FATMA CANANUÇARİYİ PARTİ
ERZURUM6DENİZSİNİCİİYİ PARTİ
ESKİŞEHİR4EBRUSERVİİYİ PARTİ
ESKİŞEHİR7GÖKÇEYATMAZİYİ PARTİ
GAZİANTEP7LİNAOCAKİYİ PARTİ
GAZİANTEP9SANEMKASAPSEÇKİNİYİ PARTİ
GAZİANTEP12CERENSOYLUİYİ PARTİ
GİRESUN2ÜNZİLEYÜKSELİYİ PARTİ
GİRESUN3AHSENTÜRKİYİ PARTİ
HAKKARİ1DİLEKTANRIKULUİYİ PARTİ
HAKKARİ3AyşeTezelİYİ PARTİ
HATAY5HATİCEGÜZELİYİ PARTİ
HATAY8KEVSEREKERİYİ PARTİ
HATAY10ŞAHİZARSEBERİYİ PARTİ
ISPARTA1AYLİNCESURİYİ PARTİ
İSTANBUL-14MERALALEMDARİYİ PARTİ
İSTANBUL-18EMİNEKÜÇÜKALİİYİ PARTİ
İSTANBUL-112SULTAN NESLİHANSEVENİYİ PARTİ
İSTANBUL-115NAZLI ASPAYCEBECİİYİ PARTİ
İSTANBUL-120HİLALTUNCER KAYANİYİ PARTİ
İSTANBUL-124SEVGİŞAHİNİYİ PARTİ
İSTANBUL-126TUBAALAYLIİYİ PARTİ
İSTANBUL-127AYSELKIRALİİYİ PARTİ
İSTANBUL-128YELDAGARGUNİYİ PARTİ
İSTANBUL-24İLAYAKSOYİYİ PARTİ
İSTANBUL-27BİNNURKARADAĞLIİYİ PARTİ
İSTANBUL-212CEMİLEALBAŞİYİ PARTİ
İSTANBUL-214AYCANGÜLEÇLİERİYİ PARTİ
İSTANBUL-222BURÇİNGÖKÇEİYİ PARTİ
İSTANBUL-224FİSUN MEHLİKATOCAİYİ PARTİ
İSTANBUL-34MELTEM ÜNALERZENİYİ PARTİ
İSTANBUL-38ELMASGIRAĞOSİYİ PARTİ
İSTANBUL-311MERRİNHASİPOĞLUİYİ PARTİ
İSTANBUL-316EVRİMTOKİYİ PARTİ
İSTANBUL-317MERYEMGÖKTAŞİYİ PARTİ
İSTANBUL-320RUHİYE AYLADEMİRİYİ PARTİ
İSTANBUL-322ZİHNİYEGÜRKANİYİ PARTİ
İSTANBUL-324MELİHAAPAYDINİYİ PARTİ
İSTANBUL-325SİBELKAYAİYİ PARTİ
İSTANBUL-327MEHTAP NAZANGÖKTAŞİYİ PARTİ
İSTANBUL-328NAZMİYEİZGİNİYİ PARTİ
İSTANBUL-335PENBEBOLATİYİ PARTİ
İZMİR-14ÇİĞDEMÖZERİYİ PARTİ
İZMİR-18SERAPÖZÖKTEMİYİ PARTİ
İZMİR-19ÜLKÜDOĞANİYİ PARTİ
İZMİR-111BURCUBOSTANCIOĞLUİYİ PARTİ
İZMİR-114GİZEMALBAŞİYİ PARTİ
İZMİR-23ŞENGÜLHABLEMİTOĞLUİYİ PARTİ
İZMİR-25BEHİCE YILDIZÜNSALİYİ PARTİ
İZMİR-212AYSELÇEKENİYİ PARTİ
İZMİR-214PELİNYETKİN YAZICIİYİ PARTİ
KAHRAMANMARAŞ4AYŞEKIRAÇİYİ PARTİ
KAHRAMANMARAŞ6MÜJGANÖZDARENDELİİYİ PARTİ
KARABÜK3TENZİLEÇELİKİYİ PARTİ
KARAMAN3MERVEUÇARİYİ PARTİ
KAYSERİ4BERRİNEYİDEMİRİYİ PARTİ
KAYSERİ6SERAPDURMUŞİYİ PARTİ
KAYSERİ10BETÜLTOSUNİYİ PARTİ
KIRKLARELİ2SİBELPİŞKİNİYİ PARTİ
KİLİS2DİLEKAKKÖZİYİ PARTİ
KOCAELİ5DİJLEAKINİYİ PARTİ
KOCAELİ10RENANKIRANİYİ PARTİ
KOCAELİ11AYŞEGÜLBABACANİYİ PARTİ
KOCAELİ13AYLAİLGÜNİYİ PARTİ
KONYA3SEVİLSARGINİYİ PARTİ
KONYA11RANAERARSLANİYİ PARTİ
KONYA13NAZANKAYAİYİ PARTİ
KÜTAHYA5AYNURSEZERİYİ PARTİ
MALATYA3ŞULEGÜRSOYİYİ PARTİ
MALATYA4SAHRAKARAHAN ERGUVANİYİ PARTİ
MANİSA4ASLIÖZİYİ PARTİ
MANİSA9SELCENŞEKERCİOĞLUİYİ PARTİ
MERSİN4ÜLKÜSİNCARİYİ PARTİ
MERSİN8ÜLKÜCENGİZİYİ PARTİ
MERSİN10HÜSNİYEEKİNGENİYİ PARTİ
MERSİN13ASPORÇA MELİSKESERİYİ PARTİ
MUĞLA5NESRİNAŞTIİYİ PARTİ
MUĞLA7İZELKUŞKUNİYİ PARTİ
MUŞ3BAHRİYEKILIÇİYİ PARTİ
NİĞDE3DÖNDÜGÖKMENİYİ PARTİ
ORDU4MUKADDERKORKMAZİYİ PARTİ
OSMANİYE4VAHİDEÖNERİYİ PARTİ
RİZE3AYŞEGÜLÖZYANIKİYİ PARTİ
SAKARYA4NURGÜLÇAKARİYİ PARTİ
SAKARYA6ZEYNEPULUSİNANİYİ PARTİ
SAKARYA7ASENAASLAN BURAKİYİ PARTİ
SAMSUN4BİRSENÖZTÜRKİYİ PARTİ
SAMSUN8AYŞEAYANİYİ PARTİ
SİİRT2ŞEBNEMBABABALIM YAĞCIİYİ PARTİ
SİVAS4BETÜLKILIÇKAYAİYİ PARTİ
ŞANLIURFA1ZUHALÇİFTKAYAİYİ PARTİ
ŞANLIURFA14ÖZGÜRGENGEÇ YAŞARİYİ PARTİ
TEKİRDAĞ4BELMAKUVANCIİYİ PARTİ
TEKİRDAĞ7NURCANBALCI EROLİYİ PARTİ
TOKAT4ŞULEORUÇİYİ PARTİ
TRABZON3TUĞBABAYRAKTAR AYDINİYİ PARTİ
TRABZON6NEŞEAYİYİ PARTİ
TUNCELİ2ALMILAMARAŞİYİ PARTİ
UŞAK1NEŞEYILMAZİYİ PARTİ
VAN3TÜLAYÇİVİİYİ PARTİ
YALOVA2ELİFAKYOL TOSUNİYİ PARTİ
YALOVA3NURGEMALMAZ AYAZİYİ PARTİ
ZONGULDAK3FEHİMEÇAKIRİYİ PARTİ
ZONGULDAK4HAVAÇİÇEKİYİ PARTİ

Bağımsız Adaylar

68 bağımsız adayın 11’ini kadınlar oluşturdu.

Seçim ÇevresiS. NOİsimSoy isim 
ADANA1TUĞÇE SEZENGEDİKBAĞIMSIZ
ANKARA 11ESMAAYDINLIBAĞIMSIZ
ANKARA 32ÖZGEAYDEMİR GÜNEYBAĞIMSIZ
ANTALYA1SEVİNÇSERTBARUTBAĞIMSIZ
ÇANAKKALE2BERNAERSOYBAĞIMSIZ
İSTANBUL 23FATMA RAGİBEKANIKURU LOĞOĞLUBAĞIMSIZ
İSTANBUL 32REYHANNALBANTBAĞIMSIZ
İZMİR 12DENİZARIK BİNBAYBAĞIMSIZ
KIRKLARELİ1ÖZLEMKÜLLÜBAĞIMSIZ
MERSİN1DERYADEMİRBAĞIMSIZ
ZONGULDAK1SAFİYEORHAN BALTACIOĞLUBAĞIMSIZ

Tablolar için tıklayın: 2018 Milletvekili Seçimleri – Kadın Adayların Durumu

trabzon_2
Haber,

Trabzon Belediye İzleme Atölye Çalışması

Kadın Koalisyonu /Trabzon Kadın Koalisyonu bileşeni Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği olarak  2014’den bugüne yürüttüğümüz belediyeleri izleme çalışmasının raporunu kadın örgütleriyle paylaşmak ve birlikte  yol haritası çıkarmak için Trabzon’da atölye çalışması gerçekleştirdik ve Femin&Art Kadın Sanatçılar Derneği, Kadın Erkek Birlikte Eşitlik Derneği, Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği, Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şubesi,Yaşam Kadın Derneği, Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma derneği temsilcileriyle bir araya geldik. Atölye sonucu tüm örgütler birlikte yürümek kararı aldık ve çalışma planı çıkardık.
 
Adana ziyaretinin konaklama giderleri Sivil Düşün tarafından karşılanmıştır.
ilknur_nalan
İlknur'a Mektuplar,

İlknurcuğum – Çiğdem Aydın

İlknurcuğum,
Bu acayip mesele başladığından beri aklımdan sana mektuplar yazıyorum, seninle konuşuyorum ama bunları gerçek bir mektuba dönüştüremedim. Bilge ve Şirin’i kaybetmenin acısı ve kemoterapi soluğumu kesti ! Sonra kadınlar sarıp sarmaladı beni, biraz daha iyileştim, o zaman da bugün yarın İlknur çıkar artık, evine, aramıza döner, bu saçma mesele biter diye düşünerek yazmadım.
İlk günlerde sürekli gözümün önüne gelen görüntü; Tunalı’daki Cafe deCafe’de oturuyoruz, senin üstünde yeşil parkan var, KA.DER hakkında konuşuyoruz. Yeni tanışmışız. Hayat hikayelerimizi paylaşıyoruz, ben konuşurken öyle dosdoğru anlatıyorum, sen de öyle, bundan hoşlanıyorum. Konuşmaları bölük pörçük hatırlıyorum, ama kendi düşüncemi, bende bıraktığın izlenimi çok net hatırlıyorum, ne harika bir genç kadın, dernek için, kadınların temsili için çok şey yapabilir, mutlaka birlikte çalışmalıyız demiştim. Haklı çıktım. Gerçekten dernek için çok şey yaptın, yaptık.

Çok sıklıkla hatırladığım bir diğer anıysa şöyle: Eşimle tatil için bir otele gitmişiz, Haziran ayı, tam otele giriş sırasında telefonum çalıyor, açıyorum ve sen bana Ankara şubenin seçimiyle ilgili şeyler anlatıyorsun. Sesin pırıl pırıl, enerjik ve öyle heyecanlı ki, coşkun bana da yansıyor ve doldurmakta olduğum formu bırakıp seninle konuşmaya dalıyorum. Yönetime genç kadınlar girdi diye müjdeliyorsun. Gerçek bir müjde bu! Dernek gençleşecek, ömrü daha uzun olacak ve daha çok sayıda genç kadın siyasetle ilgilenecek demek bu! Çok seviniyorum. Telefonu kapattığımda lobide kimse yok, eşim ve valizler çoktan odaya çıkmışlar! Farkına bile varmamışım.

Bir sürü ortak anımız varken sürekli bu iki anıyı hatırlamamın psikolojik ve de felsefi çözümlemesini ise -umarım çok yakında- seninle çay içerken birlikte yaparız.

Her konuda aynı fikirde değildik tabii ki, ama kendi adıma ben senin güvenilir bir yol arkadaşı olduğunu her zaman bildim. Hak savunuculuğu herkesin yapabileceği birşey değil bence. Ego ve üslup bazen herşeyi bozabiliyor. Ama sen sakinliğin, hiç üşenmeyişin, sabrın,  düşüncelerini seçilmiş kelimelerle anlatman ve bazen ortamdaki egemen kanının tam tersini açıklıkla ortaya koymanla bu alanda çalışan veya çalışacak bütün genç kadınlara rol model oldun, olmayı da sürdüreceksin.

Soluğun güçlü olsun. Yol arkadaşların, yoldaşların olarak buradayız, yanındayız. Aramıza döndüğünde yapacağımız işleri düşün, bu sana güç versin. Çok yakın bir zamanda ailene, kadın sorunlarına ilişkin çalışmalarına geri döneceğinden eminim. Bütün kadınlar seni özlemle bekliyoruz.
Seni sevgiyle kucaklıyorum.

Çiğdem Aydın