Ortak Eylem

Soruşturma İşlemleri Safhasında Tespit Edilen Hukuka Aykırılıklar

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara ilinde gerçekleştirilmek üzere ilan edilen “Barış Mitingi”nin toplanma alanı olan Ankara gar önünde saat 09.40 …

Barış İçin Kadın ve LGBTİ Örgütleri Ortak Deklarasyonu

HERKESE SESLENİYORUZ! Biz bu ülkenin kadınları, barış istiyoruz. Savaşın, çatışmanın kıyıcılığını daha kaç kuşak yaşayacak? Telafisi olmayan bunca acıyla ne …

Déclaration conjointe des organisations de femmes et LGBTI pour la paix en Turquie

Nous appelons tout le monde à nous rejoindre Nous, les femmes de ce pays, voulons la paix. Combien de générations …

Declaración conjunta de organizaciones de mujeres y personas LGBTI por la paz en Turquía

CONVOCAMOS A TODAS Y A TODOS A SUMARSE A NOSOTRAS Nosotras, las mujeres de este país, deseamos la paz. ¿Cuántas …

Für Frieden Gemeinsame Deklaration Der Frauen und LGBTI Organisationen Wir Sprechen Alle An!

Wir, die Frauen dieses Landes wollen Frieden. Wie viele Generationen werden noch die Grausamkeiten des Krieges und bewaffneter Auseinandersetzungen erleben? …

EŞİTİZ’den tüm siyasetçilere, bilim ve sanat dünyasına, medyaya, hak örgütlerine ve Türkiye’ye çağrı

Biz kadınlar, Ocak 2013’te açıklanan çözüm sürecini kimimiz coşkuyla, kimimiz temkinli bir umutla, kimimiz yapıcı eleştirilerimizle, ama hepimiz destekledik. 7 …

Şiddete Son Platformundan Herkese Uyarı!

Şiddete Son Platformu, bir torba yasa vasıtasıyla cinsel suçlarla ilgili Türk Ceza Yasası’nda yapılması planan değişikliğe karşı herkesi uyardı. HERKESİ …