Browsing Category

Ortak Eylem

Ortak Eylem,

Soruşturma İşlemleri Safhasında Tespit Edilen Hukuka Aykırılıklar

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara ilinde gerçekleştirilmek üzere ilan edilen “Barış Mitingi”nin toplanma alanı olan Ankara gar önünde saat 09.40 sıralarında henüz kortejler oluşturulurken ardıl patlamalar meydana gelmiştir. Patlama iki ayrı noktada, dar alanda çok sayıda ölümlere neden olduğu için, iki ayrı canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Bu durum görgü tanıklarının anlatımları, olay yerinde görülen fiziksel bulgularla doğrulamaktadır. 10.10.2015 tutanak tarih ve 16:00 saati itibarıyla, tarafımıza ulaşan bilgiler gereği 86 kişi yaşamını yitirmiştir. Çok sayıda yaralı halen hastanede tedavi altındadır. Olay yerine ulaşan bir grup avukat olarak soruşturmanın ilk aşamasına ilişkin tespit ettiğimiz hukuka aykırılıkları aşağıda değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere hukuk dışı, yargısız infaz gibi şüpheli ölümlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca uyulması gereken asgari prensipler Minnesota Protokolü’nde düzenlenmektedir. Tespitler insan hakları hukukunun bu aracı da esas

Ortak Eylem,

Barış İçin Kadın ve LGBTİ Örgütleri Ortak Deklarasyonu

HERKESE SESLENİYORUZ! Biz bu ülkenin kadınları, barış istiyoruz. Savaşın, çatışmanın kıyıcılığını daha kaç kuşak yaşayacak? Telafisi olmayan bunca acıyla ne yapacağız? Seçime beş kala iktidarın “dondurduğunu” ilan etmesiyle çözüm süreci ortadan kalktı. Savaş dili eskisinden de beter biçimde geri döndü. Kanı yerde kalmayacak dedikleriniz, bizim çocuklarımız. Feda edebileceğinizi söyledikleriniz, bizim çocuklarımız, bizim yakınlarımız. Öldürdükleriniz, bizim çocuklarımız. Nasıl bir Meclis, nasıl bir ülke istediğimizi oylarımızla anlattık. İrademiz hiçe sayıldı. Bombalamalar, yangınlar, misillemeler sardı etrafımızı. Bir ayda onlarca insanımız öldü. Onların yasını tutmak yerine yeni kayıpların korkusunu duyurdunuz. Biz seçimimizi savaştan yana yapmadık. Yürürlükteki antidemokratik hukuka bile uymayan bir olağanüstü hal rejimine oy vermedik. Ne bombalara, ne misillemelere ne infazlara ne de sabotajlara ihtiyacımız var. Biz kadınlar, bir savaş ve çatışma ortamını kabul etmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.

Francais, Ortak Eylem,

Déclaration conjointe des organisations de femmes et LGBTI pour la paix en Turquie

Nous appelons tout le monde à nous rejoindre Nous, les femmes de ce pays, voulons la paix. Combien de générations devront encore subir les atrocités de la guerre et des conflits ? Qu’allons-nous faire de toute cette douleur et de toutes ces souffrances pour lesquelles il n’y a aucun dédommagement ? Juste avant les élections, le gouvernement a annoncé le « gel » des négociations avec le PKK, réduisant ainsi à néant le processus de paix dans toutes ses dimensions. Désormais, des propos hostiles ressurgissent, attisant les flammes du conflit dans un esprit de revanche plus marqué que jamais. Les personnes que vous dites vouloir venger sont nos enfants. Celles que vous êtes disposés à sacrifier, sont nos enfants, nos proches. Et celles que vous tuez sont aussi

Espanol, Ortak Eylem,

Declaración conjunta de organizaciones de mujeres y personas LGBTI por la paz en Turquía

CONVOCAMOS A TODAS Y A TODOS A SUMARSE A NOSOTRAS Nosotras, las mujeres de este país, deseamos la paz. ¿Cuántas generaciones más deben padecer las atrocidades de la guerra y los conflictos? ¿Qué vamos a hacer con todo este dolor y sufrimiento para los que no existe compensación posible? Apenas unos momentos antes de las elecciones, el gobierno anunció que había «congelado» las conversaciones con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y con la intención y el propósito de destruir el proceso de paz. Y ahora regresa un discurso más antagónico que nunca, avivando las pasiones guerreras. Aquellas personas a las que ustedes dicen que vengarán, son nuestras hijas y nuestros hijos. Las que ustedes dicen que pueden sacrificar, son nuestras hijas y

Deutsch, Enternasyonel, Ortak Eylem,

Für Frieden Gemeinsame Deklaration Der Frauen und LGBTI Organisationen Wir Sprechen Alle An!

Wir, die Frauen dieses Landes wollen Frieden. Wie viele Generationen werden noch die Grausamkeiten des Krieges und bewaffneter Auseinandersetzungen erleben? Was werden wir mit so viel Schmerz tun, der nicht wiedergutzumachen ist? Indem das Regime kurz vor der Wahl ankündigte, der Lösungsprozess werde „eingefroren“, wurde dieser zum Verschwinden gebracht. Die Sprache des Krieges kehrte in noch schlimmerer Form als vorher zurück. Diejenigen, von denen ihr sagt, dass ihr Tod gerächt werden muss, sind unsere Kinder. Diejenigen, von denen ihr meint, sie könnten geopfert werden, sind unsere Kinder, unsere Nächsten. Diejenigen, die ihr umbringt, sind unsere Kinder. Was für ein Parlament und was für ein Land wir wollen, haben wir mit unseren Wahlstimmen erzählt. Unser Wille wurde zunichte gemacht. Bombardierungen, Brände und Vergeltungsaktionen kreisen uns ein.

Ortak Eylem,

EŞİTİZ’den tüm siyasetçilere, bilim ve sanat dünyasına, medyaya, hak örgütlerine ve Türkiye’ye çağrı

Biz kadınlar, Ocak 2013’te açıklanan çözüm sürecini kimimiz coşkuyla, kimimiz temkinli bir umutla, kimimiz yapıcı eleştirilerimizle, ama hepimiz destekledik. 7 Haziran 2015 seçimlerinde farklı siyasi partilere oy verdik. Oylarımızı, kişisel olarak değişik siyasi tonlar, yol ve yöntemler önerdiğimiz halde, temelde aynı dört talep için kullandık: Demokrasi, barış, eşitlik ve özgürlük. Türkiye siyaseti bize barış sözü vermişti. Ancak seçim sürecinde iktidarın “çözüm süreci bitti” sözlerinin ardından patlatılan şaibeli bombalar ile seçime ve barışa gölge düşürülmeye çalışıldı. Bizler oylarımızla seçimde bu girişime de cevap verdik; barış ve demokrasi irademizi ortaya koyduk. Oylarımızı, dışarıda ya da içeride herhangi bir savaş için vermedik. Yürürlükteki hukuki normlara bile uymayan bir olağanüstü hal rejimi, binlerce tutuklama, dört bir yanda patlayan bombalar için vermedik. Hangi taraf yaparsa yapsın, misillemeler, açık yargısız infazlar,

Ortak Eylem,

Şiddete Son Platformundan Herkese Uyarı!

Şiddete Son Platformu, bir torba yasa vasıtasıyla cinsel suçlarla ilgili Türk Ceza Yasası’nda yapılması planan değişikliğe karşı herkesi uyardı. HERKESİ UYARIYORUZ! Kadın ve çocuklara yönelik cinsel suçlara “ağır cezalar getireceği” iddia edilen değişiklik, birçok suçun cezasını hafifletecek, birçok tecavüzcü ve istismarcıyı serbest bırakacaktır. Cinsel suçlara sözde ceza artırımı diye sunulan bu tasarı: Özde cezasızlıktır! AKP, pek çok önemli yasa değişikliğini hukuken çok sorunlu olan “torba yasa” usulü ile bir arada sunarak ve muhatapları ile tartışmayarak; toplumu, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması konusunda var olan durumdan çok daha sorunlu bir aşamaya taşımak istiyor! Hükümetin, cinsel suçların önlenmesini sağlayacak adımları atmadığını, erkek egemen devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulamaları değiştirmeye niyetli olmadığını, cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun çözülebileceği yanılgısını yaymaya