Browsing Category

Duyuru

Duyuru,

Kadın Koalisyonu Yerel Seçim Basın Açıklaması

SİYASİ PARTİLERE SESLENİYORUZ! Biz kadınlar gündelik hayatımızı belirleyen politika ve uygulamalara eşit katıldığımız, eşit temsil edildiğimiz yerel yönetimler istiyoruz artık! Türkiye’de yerel yönetimlerde kadınların temsil ve katılımı eşitlikten çok uzak. 2950 belediye başkanının 28’i kadın. Meclis üyeliklerinde kadın oranı %4’ü geçmiyor. Ülke genelinde kadınları, farklılıkları hesaba katan, cinsiyet eşitliğini hedefleyen belediyecilik anlayışı devede kulak denecek kadar azdır. Bu vahim tabloya rağmen geçen seçimlerden bu yana kadınların eşit katılımı sağlanmamış, katılımın önündeki engelleri kaldıracak mekanizmalar oluşturulmamıştır. Birkaç örnek uygulama değil, cinsiyet eşitliği ilkesini yerel yönetim anlayışının bütününe egemen kılmış belediyeler görmek istiyoruz. Ne kentin planlamasını, ne ulaşımın koşullarını, ne parkın, bahçenin, yeşil alanların oranını, ne sokağın ışıklandırılmasını, ne kreş mi pazar yeri mi açılacağını, ne de kaynakların kimler için nasıl kullanılacağını belirleyebiliyoruz. Yani nasıl bir kentte/yerde yaşamak istediğimizi belirleyemiyor, hayatı şekillendiremiyoruz. Yaşadığımız yerlerin, gündelik hayatımızın nasıl düzenleneceğinde ne söz, ne yetki, ne karar sahibiyiz. Bizi hesaba katmayan yerel politikalardan bıktık! Evimizin, mahallemizin, şehrimizin yönetiminde sözümüz olsun istiyoruz. Demokrasi bundan başka nedir ki? Bu nedenledir ki siyasi partileri izliyoruz. Yerel seçimlere yönelik tutumlarını, davranışlarını, vaatlerini gözlüyoruz. Kadınları yok sayan, eşitliğe sırtını dönen siyasi partileri ifşa edeceğiz. Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetimler için atılan adımları görünür kılacağız. Siyasi partilerin, kadınların adaylıkları ve seçilmeleri için hangi mekanizmaları geliştirdiklerini, ne kadar ve nerelerde kadın aday gösterdiklerini tespit ediyoruz. Programlarında yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğini hedefleyen hangi düzenlemelere yer verdiklerine, katılım hakkını hayata geçirecek neler getirdiklerine, kadınların katılımı ve katılımlarının önündeki engelleri kaldıran hangi düzenleme ve önerilerinin olduğuna, ayrımcılığa uğrayanların katılımına dair neler vadettiklerine bakıyoruz. Eleştiri ve