Browsing Category

Dosya

Dosya, Kütüphane,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Mahkeme teşkilatına ve onun yargılama usulüne ilişkin hükümler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İkinci Kısmında 19 ila 51. maddeler arasında ve AİHM İçtüzüğünde yer almaktadır. AİHM’de Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar ve halen Mahkemede 47 hâkim vardır. Hâkimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi

Dosya, Kütüphane,

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi

Genel Tavsiye Kararları 23 No’lu Tavsiye Kararı (16. oturum, 1997) Madde 7 (politika ve kamu hayatı) Taraf Devletler, ülkelerindeki politika ve kamu hayatında, kadınlara karşı ayırımı önlemek için tüm tedbirleri alacak ve özellikle kadınlara erkeklerle eşit şartlarla aşağıdaki hakları sağlayacaklardır: (a) Bütün seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanmak ve halk