Bağlantılar

Women Stats Project- Kadın İstatistikleri Projesi

Dünyada kadının statüsüyle ilgili en kapsamlı verilerin derlendiği Kadın İstatistikleri Projesi kapsamında, 2001 yılından bu yana 175 ülkedeki 350 gösterge bazında kantatif ve kalitatif veri toplanmakta ve bu veriler, haritalar ve infografikler aracılığıyla paylaşılmaktadır.

 AWID- Kalkınmada Kadın Hakları Derneği (http://www.awid.org)

Association for Women Rights in Development (AWID), cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma ve kadın hakları konularında çalışan uluslararası ve feminist bir dernektir. AWID üyesi olarak diğer üyelerle (birey ve kuruluşlar) birlikte dünyada kadın haklarının geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütebilirsiniz.